Lịch TT và BTV tuần thứ 39/2021

Lịch TT và BTV tuần thứ 39/2021

Số kí hiệu VB 1967
Ngày ban hành 23/09/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                                *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngà y 24  t háng 9 năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 39 năm 2021 (từ ngày 25/9 đến ngày 01/10/2021)
- - - - -
Thứ bảy (25/9):
    Sáng:       - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự họp trực tuyến Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid – 19. Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
Chủ nhật (26/9):
    Chiều:      - 14h00’: Thường trực Tỉnh uỷ dự Lễ phát động triển khai Chương trình “sóng và máy tính cho em”. Địa điểm: Hội trường tầng 8, Trung tâm Hội nghị-Trường chính trị tỉnh. 
- 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp UBND tỉnh), điểm cầu Tỉnh ủy và điểm cầu các địa phương.
Thứ hai (27/9):
    Sáng:      - 08h00: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc trực tuyến với Tổ Tư vấn lập quy hoạch tỉnh. Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
                   Thời gian: 01 ngày.
                   Nội dung: Tổ Tư vấn lập quy hoạch tỉnh báo cáo phương án xây dựng vùng liên huyện và các vùng huyện.
Mời dự: Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: KH&ĐT, Tài chính, Y tế, GD&ĐT, NN&PTNT, Công thương, GT&VT, LĐTB&XH, Ban QL khu kinh tế, Cục thuế, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.
- Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố: Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; một số phòng ban của huyện.
Thứ ba (28/9):                                                                                 
      Sáng  - 8h00’: Thường trực Tỉnh ủy dự kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Địa điểm: Hội trường tầng 8, Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị tỉnh.
Chiều:   - 14h00’- 16h00: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng BCĐ chủ trì Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh). Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh. Thành phần dự họp: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.
         - 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
Thứ tư (29/9):
Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Đ/c Giang Thị Phương Hạnh, UV.BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến triển khai các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức. Địa điểm: Hội trường B - Công an tỉnh.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đi thăm chúc thọ, mừng thọ các cụ thọ 90, 100 tuổi nhân Ngày quốc tế người cao tuổi 01/10/2021 trên địa bàn thị xã Bình Long.
                   Thành phần: theo Kế hoạch số 301/KH-UBND, ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh (đề nghị các đồng chí tập trung tại Thị ủy Bình Long vào lúc 08 giờ để cùng đi).
   Chiều:     - 13h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định cho cán bộ nghỉ theo chế độ chính sách. Địa điểm: Phòng VIP - Tỉnh ủy.  Thành phần: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
- 14h00’:Thường trực Tỉnh uỷ họp phiên thứ 28/2021. Địa điểm: Phòng họp C -Tỉnh uỷ.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo công tác cán bộ.
2. UBND tỉnh báo cáo: (1) xin chủ trương một số nội dung về kinh tế - xã hội; (2) Kế hoạch ứng phó với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 khi các tỉnh dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; (3) Kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước. 
3. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm tập trung chỉ đạo.
Thứ năm (30/9):
   Sáng:       - 08h00’: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thứ 15. Địa điểm: phòng họp B - Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác tổ chức cán bộ.
2. UBKT Tỉnh ủy báo cáo dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
3. Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo một số vụ việc.
- 08h00’: Đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ủy nhiệm đồng chí Huỳnh Anh Minh, TUV – PCT UBND tỉnh làm trưởng đoàn đi thăm chúc thọ, mừng thọ các cụ thọ 90, 100 tuổi nhân Ngày quốc tế người cao tuổi 01/10/2021 trên địa bàn huyện Phú Riềng.
                   Thành phần: theo Kế hoạch số 301/KH-UBND, ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh (đề nghị các đồng chí tập trung tại Huyện ủy Phú Riềng vào lúc 08 giờ để cùng đi).
                   - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Lê Thị Xuân Trang,  UV.BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự Hội nghị giao ban trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố về công tác dân vận 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo việc rà soát chính sách thu hút đầu tư. Địa điểm: phòng họp C - Tỉnh ủy.
Thành phần: đại diện lãnh đạo BCS Đảng UBND tỉnh; GĐ các sở, ngành: KH&ĐT, KHCN, TNMT, NN&PTNT, LĐTB&XH, Công thương, TT&TT, VH-TT-DL, GD-ĐT; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
- 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự Hội nghị giao ban trực tuyến của Ban Tổ chức Trung ương. Địa điểm: tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
               Nội dung: đánh giá tình hình, kết quả công tác quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2021.
- 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp UBND tỉnh) và điểm cầu Tỉnh ủy.
Thứ sáu (01/10):
Sáng:      - 07h30’ - 9h00: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh chủ trì họp Đảng ủy Quân sự tỉnh. Địa điểm: Đảng ủy Quân sự tỉnh.
               - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Hội đồng nhân dân. Địa điểm: Phòng họp B, Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

               Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977800947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập60
  • Hôm nay18,833
  • Tháng hiện tại89,337
  • Tổng lượt truy cập6,962,782
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây