Lịch TT và BTV tuần thứ 40/2021 (bổ sung)

Lịch TT và BTV tuần thứ 40/2021 (bổ sung)

Số kí hiệu VB 1974
Ngày ban hành 30/09/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                         *
                                                                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
        Bình Phước, ngày  01   tháng 10 năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 40 năm 2021 (từ ngày 02 đến ngày 08/10/2021)
- - - - -
Thứ bảy (02/10):
Sáng:      Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Địa điểm: Hà Nội.
Thời gian: đến hết ngày 10/10/2021.
- 08h00: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp trực tuyến với Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021. Địa điểm: phòng họp G-UBND tỉnh.
Thứ hai (04/10):
Sáng:    - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh cho ý kiến về nội dung kỳ họp thứ 3 (cuối năm 2021) của HĐND tỉnh và công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Địa điểm: Phòng họp A, Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Chiều:            - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính và tương tương; Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên và tương tương trong cơ quan, đơn vị của Đảng, MTTQ và các Đoàn thể chính trị -xã hội năm 2020. Địa điểm: phòng họp - B Tỉnh ủy.
Nội dung: Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy (cơ quan thường trực Hội đồng thi nâng ngạch) chuẩn bị nội dung và gửi tài liệu trước cho các thành viên.
Thành phần: Theo Quyết định số 268, 269-QĐ/TU, ngày 07/7/2021 của BTV Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: (1) đ/c Nguyễn Hồng Trà - UV.BTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy; (2) đ/c Nguyễn Văn Khánh - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; (3) đ/c Lý Thanh Tâm - TUV, Giám đốc sở GD-ĐT; (4) đ/c Đỗ Đức Hòa - TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; (5) đ/c Lê Thị Thanh Loan - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; (6) đ/c Nguyễn Hoàng Anh - TP chính sách cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Thứ ba (05/10):                                                                               
Sáng  - 8h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy Quý III/2021. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
               Nội dung: Giao Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung.
               Thành phần dự: đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh, Trường Chính trị tỉnh.
Chiều:   - 14h00’- 16h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ chủ trì Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh). Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh. Thành phần dự họp: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.
         - 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
Thứ tư (06/10):
Sáng:    - 08h00’ - 08h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
- 08h30’ - 11h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 3 (cuối năm 2021) của HĐND tỉnh. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thứ năm (07/10):
Sáng:     
- 8h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì họp giao ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh quý III/2021. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Nội dung: Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung (theo Kết luận số 417-KL/TU, ngày 22/4/2020).
               Thành phần: đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Hội CTĐ tỉnh.
- 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ ủy nhiệm Đ/c Nguyễn Minh Hợi – UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Riềng lần thứ 7. Địa điểm: Huyện ủy Phú Riềng.
             Nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.
Thứ sáu (08/10):
Sáng:    - 8h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (theo chương trình riêng).
Chiều:
- 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).

                       Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


                    Đã kýNguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây