Lịch TT và BTV tuần thứ 42/2019 và Công văn thay đổi, bổ sung Lịch

Lịch TT và BTV tuần thứ 42 và Công văn thay đổi, bổ sung Lịch

Số kí hiệu VB581
Ngày ban hành 10/10/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 11 tháng 10 năm 2019
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 42 (từ ngày 14/10 đến ngày 20/10/2019)
- - - - -
Trong Tuần làm việc 42, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tập trung thực hiện một số nội dung như sau.
 
 
THỨ HAI - Ngày 14/10


SÁNG

1) Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Làm việc với các Bí thư Huyện uỷ về công tác chuẩn bị đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể:
- 08h00: Làm việc với Bí thư Huyện uỷ Bình Long.
- 09h00’: Làm việc với Bí thư Huyện uỷ Bù Gia Mập.
- 10h00: Làm việc với Bí thư Huyện uỷ Chơn Thành.


Cùng dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.

2) 07h30’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền Lãnh đạo UBND tỉnh Chủ trì trực tuyến Hội thảo 70 năm tác phẩm “Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết về tấm gương Dân vận khéo (Thực hiện theo Công văn số 1510-CV/BDVTW ngày 03/10/2019 của Ban Dân vận Trung ương)
Địa điểm: Do UBND tỉnh bố trí.
 


CHIỀU
 

1) 14h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh theo chương trình riêng.
Cùng dự: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng làm việc của Bí thư Tỉnh uỷ.

2) 15h00: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nghe Tổ rà soát, tham mưu giải quyết các vụ khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Thành phần: Đại diện Tổ rà soát, tham mưu giải quyết các vụ khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh, Bí thư Thành uỷ Đồng Xoài, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ (Lầu 2).
3) 16h00”:  Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.
Cùng dự: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
4) 13h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì trực tuyến Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Khoá IX về Kinh tế tập thể.
Thành phần: Do UBND tỉnh bố trí.
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh.
THỨ BA - Ngày 15/10SÁNG
 
1) 08h00’:  Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự Khai mạc Lớp tập huấn công tác dân vận chính quyền trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiêu nại, tố cáo của công dân
Địa điểm: Hội trường UBMTTQ VN Tỉnh.
2) 08h30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì tiếp công dân theo đinh kỳ tháng 10/2019 (Thời gian: Cả ngày). Giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu.
Thành phần: Mời dự: Thường trực HĐND; UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tiếp công dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở TN&MT; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng, UBND Thành phố Đồng Xoài, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương khác khi được yêu cầu.
Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.
* Đề nghị Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy chủ trì tiếp dân tại địa phương (bố trí cùng thời gian tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy)
3) 08h00’: Đ/c Nguyễn Văn Trăm, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch  Hội đồng thi tuyển chức danh PGĐ sở và tương đương chủ trì thi bảo vệ Đề án chức danh Phó giám đốc sở và tương đương.
Thành phần dự: thành viên  Hội đồng thi tuyển chức danh PGĐ sở và tương đương.
Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh.


CHIỀU
14h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tiếp tục chủ trì tiếp công dân theo định kỳ tháng 10/2019
THỨ TƯ - Ngày  16/10


SÁNG
1) Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Làm việc với các Bí thư Huyện uỷ về công tác chuẩn bị đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể:
08h00: Làm việc với Bí thư Huyện uỷ Hớn Quản.
09h00’: Làm việc với Bí thư Thị uỷ Phước Long.
10h00”: Làm việc với Bí thư Thành uỷ Đồng Xoài.
Cùng dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
2) 07h00’: Đ/c Nguyễn Văn Trăm, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Chủ trì Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức chung sức xây dựng  nông thôn mới ” giai đoạn 2010-2020.
Thành phần: do UBND tỉnh bố trí.
Địa điểm: Trung tâm Văn hoá tỉnh.
3) 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền Lãnh đạo UBND tỉnh dự buổi Họp mặt truyền thống kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tuyên dương “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” lần II năm 2019.
Địa điểm: Hội trường Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
 


CHIỀU
1) 14h00: Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 30/2019.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo:
1.1. Công tác cán bộ;
1.2. Tình hình giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Du – nguyên cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
2. UBND tỉnh báo cáo:
2.1. Báo cáo đề xuất dự án xây dựng Trung tâm Hành chính tập trung của tỉnh.
Mời dự: Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
2.2. Kế hoạch bán đấu giá các khu đất công trong năm 2020.
Mời dự: Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Xây dựng, TN&MT và các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
2.3. Báo cáo danh mục dự án đầu tư công năm 2020; giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công; Kế hoạch đầu tư công năm 2020.
Mời dự: Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, KH&ĐT, Kho Bạc tỉnh và các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
2.4. Báo cáo các chính sách dự kiến thông qua HĐND tỉnh (tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019).
Mời dự: Lãnh đạo UBND tỉnh, HĐND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
2.5. Kiến nghị, đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Công ty TNHHMTV Cao su Bình Phước xin chủ trương về kinh phí thực hiện thu hồi đất sai chủ trương.
Mời dự: Lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Tài chính, TN&MT, NN&PTNT.
 
THỨ NĂM - Ngày  17/10
SÁNG
 

08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 18/2019
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo:
1.1. Công tác cán bộ;
1.2. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
2. UBND tỉnh báo cáo:
2.1. Báo cáo đề xuất dự án xây dựng Trung tâm Hành chính tập trung của tỉnh.
2.2. Kế hoạch bán đấu giá các khu đất công trong năm 2020.
Mời dự: Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Xây dựng, TN&MT và các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
2.3. Báo cáo danh mục dự án đầu tư công năm 2020; giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công; Kế hoạch đầu tư công năm 2020;
Mời dự: Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, KH&ĐT, Kho Bạc tỉnh và các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
2.4. Báo cáo các chính sách dự kiến thông qua HĐND tỉnh (tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019).
Mời dự: Lãnh đạo UBND tỉnh, HĐND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, TN-MT, Trưởng BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
 
CHIỀU
 
14h00’:  Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự buổi làm việc với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về các dự án trên địa bàn tỉnh.
Thành phần cùng dự: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
Địa điểm: Trụ sở Vụ 7 - Ủy Ban Kiểm tra Trung ương – Tp HCM.


TỐI

19h30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền lãnh đạo UBND tỉnh dự khai mạc Đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Ban Dân tộc tỉnh.
 
THỨ SÁU - Ngày 18/10


SÁNG

1) 07h30: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ III năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tỉnh.
2) 07h30:  Thường trực Tỉnh uỷ, uỷ quyền Lãnh đạo UBND tỉnh, dự Đại hội thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” tỉnh Bình Phước lần thứ V.
Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
CHIỀU
 
Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
   

Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung cần thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy và gửi file báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua email: nguyenthihoaithanh.vptu@binhphuoc.gov.vn) chậm nhất trước 02 ngày diễn ra cuộc họp.

(Lịch này thay thư mời và được đăng trên Internet tại địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn)
 
Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Nguyễn Văn Khánh

 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm64
  • Hôm nay16,111
  • Tháng hiện tại249,667
  • Tổng lượt truy cập3,491,314
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây