Lịch TT và BTV tuần thứ 42/2020 (có bổ sung lần 2)

Lịch TT và BTV tuần thứ 42/2020 (có bổ sung lần 2)

Số kí hiệu vb885
Ngày ban hành 08/10/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                   *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 09 tháng 10 năm 2020
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 42 năm 2020 (từ ngày 12/10 đến ngày 18/10/2020)
- - - - -
 
THỨ HAI - NGÀY 12/10


SÁNG
       08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ
   Nội dung:
   1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
   - Báo cáo công tác cán bộ.
   - Báo cáo tổng kết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
   2. Đại diện Thường trực HĐND tỉnh: Báo cáo các nội dung chuẩn bị kỳ họp HĐND chuyên đề và kỳ họp cuối năm 2020.
Mời dự: Thường trực HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực.
   3. Ban Cán sự UBND tỉnh
   - Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.
  - Báo cáo các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề và kỳ họp cuối năm 2020.
   - Báo cáo việc giải quyết khó khăn của doanh nghiệp, kiến nghị của các ngành.
  Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, các thành phần khác do Ban Cán sự UBND tỉnh mời.
   4. Văn phòng Tỉnh uỷ
   - Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.
   - Báo cáo kiến nghị của các cơ quan, đơn vị.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.

CHIỀU
14h30’: Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 do Văn phòng Chính phủ tổ chức.
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh.

THỨ BA - NGÀY 13/10SÁNG
   1) 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ dự Họp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam do UBND tỉnh tổ chức.
   Địa điểm: Hội trường tầng 8, Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
2) 08h00: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh uỷ quyền đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chủ trì Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016 – 2021 giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thạnh, thành phố.
  Địa điểm: Hội trường UBND xã Bù Nho, huyện Phú Riềng.


CHIỀU
   14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
  Nội dung:
  1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
  - Báo cáo công tác cán bộ.
  - Báo cáo tổng kết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
   2. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh
   - Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.
    - Báo cáo các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề và kỳ họp cuối năm 2020.
   3. Văn phòng Tỉnh uỷ
   - Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.
  Thành phần: Kính mời các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 -2025.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
THỨ TƯ - NGÀY 14/10
SÁNG
1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
2) 08h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU về tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “ Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020 do Ban Dân Vận Tỉnh uỷ tổ chức.
(Thực hiện Theo Kế hoạch số 244-KH/TU ngày 31/7/2020 của Tỉnh uỷ)
Địa điểm: Hội trường UBMTTQ VN tỉnh.


CHIỀU
   1) Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc tại trụ sở.
   2) 14h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Toạ đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2020) do Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức.
   Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
THỨ NĂM - NGÀY  15/10SÁNG
1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Hội trường thành phố Hồ Chí Minh. Số 111, đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
2) 08h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Hội trường A - Hội trường Tỉnh uỷ Tây Ninh, số 180, đường 30/4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
3) 08h00’: Đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai. Số 01, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

CHIỀU
  15h00’: Thường trực Tỉnh uỷ dự buổi Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Văn phòng Cấp uỷ (18/10/1930 – 18/10/2020).
  Thành phần cùng dự: Theo Kế hoạch số 01-KH/VPTU ngày 06/10/2020 của Văn phòng Tỉnh uỷ.
  Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ (Tầng 3).
THỨ SÁU – NGÀY 16/10SÁNG
   1) Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc tại cơ quan.
   2) 07h30’- 09h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Chủ trì họp Đảng Đoàn HĐND tỉnh.
   Địa điểm: Phòng họp C - Trụ sở HDND tỉnh.
   3) 09h00: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Chủ trì Hội nghị Liên tịch với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh và các cơ quan hữu quan để bàn và thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp, làm cơ sở cho các ngành, đơn vị tổ chức thực hiện. Giao Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu nội dung, chương trình.
Địa điểm: Phòng họp C – Trụ sở HĐND tỉnh.
 4) 08h00’: Đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Tổng kết đợt phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình đồng hành cùng Phụ nữ Biên Cương giai đoạn 2018 – 2020.
   Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
CHIỀU Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại cơ quan.
 
THỨ BẢY – NGÀY 17/10

CHIỀU
16h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Đại hội thi đua yêu nước Hội Liên hiệp Phụ nữa Việt Nam lần thứ IV và Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (đến hết buổi sáng ngày 18/10/2020)
Địa điểm: Hội trường UBND thành phố Cần Thơ. Số 02, Đại Lộ Hoà Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung trình tại phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị thực hiện theo Quy định số 1786-QĐ/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trình tự, thủ tục các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hội nghị Tỉnh uỷ; đồng thời, gửi file văn bản về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: vanphongtinhuybinhphuoc@binhphuoc.gov.vn) để đưa lên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0973703979.
 
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây