Lịch TT và BTV tuần thứ 43/2019

Lịch TT và BTV tuần thứ 43

Số kí hiệu VB586
Ngày ban hành 17/10/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 18 tháng 10 năm 2019
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 43 (từ ngày 21/10 đến ngày 27/10/2019)
- - - - -
Trong Tuần làm việc 43, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tập trung thực hiện một số nội dung như sau.
THỨ HAI - Ngày 21/10

SÁNG
- 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị).
Thành phần cùng dự: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- 08h30’: BTV Tỉnh ủy họp về công tác cán bộ (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị).
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- 09h00’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị).
Thành phần cùng dự: các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; bí thư các đảng bộ trực thuộc tỉnh; chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- 10h00’:  Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị).
Thành phần cùng dự: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

CHIỀU
 
    1) Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại Biểu Quốc hội tỉnh dự Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khoá XIV (Thời gian: đến hết ngày 21/11/2019).
Địa điểm: Thành phố Hà Nội.
2) Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền đ/c Nguyễn Văn Dũng - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trực giải quyết công việc hàng ngày của Thường trực Tỉnh ủy (Thời gian đến hết ngày 25/10/2019).
THỨ BA - Ngày 22/10


SÁNG
 
7h30’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 31/2019.
(Họp Online trên phần mềm: hopkhonggiay.tinhuybinhphuoc.)
Thời gian: Bắt đầu từ 7h30’ ngày 22/10/2019 và kết thúc vào lúc 17h00’ ngày 23/10/2019.
Nội dung:
1. UBND tỉnh:
1.1. Báo cáo việc thực hiện Đề án bồi dưỡng, đào tạo, chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ (Anh ngữ) cho giáo viên các cấp gắn với thí điểm dạy song ngữ cho học sinh và Đề án xây dựng trường học thông minh ở ba cấp học.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo. Các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
1.2. Báo cáo xây dựng chính sách đặc thù của tỉnh về khuyến khích, hỗ trợ con em đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đến trường.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo UBND tỉnh, Đại diện Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Hội Khuyến học tỉnh Báo cáo Đề án quản lý các nguồn quỹ có tính chất khuyến học, khuyến tài để giao về cho Hội Khuyến học thống nhất quản lý.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chinh,  Sở Giáo dục – Đào tạo; các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
3. Uỷ Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ: Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra 1303 và Đoàn Kiểm tra 1305.
Thành phần cùng dự:  Lãnh đạo Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ; Trưởng các Đoàn  Kiểm tra 1303, Đoàn Kiểm tra 1305.
4. Văn phòng Tỉnh ủy: báo cáo kiến nghị của các đơn vị.
THỨ TƯ - Ngày  23/10
  Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại Biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục dự Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khoá XIV
THỨ NĂM - Ngày  24/10
  Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại Biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục dự Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khoá XIV
THỨ SÁU - Ngày 25/10

SÁNG
1) 07h30’: Đ/c Nguyễn Văn Trăm - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 – 2019 do Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 tổ chức.
Địa điểm: Hội trường Binh đoàn 16.
2) 07h30’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền đ/c Trần Tuyết Minh - UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ dự Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa quân chủng Hải quân với 63 tỉnh, thành phố và 15 cơ quan, đơn vị do Bộ tư lệnh Hải quân tổ chức.
Địa điểm: Hội trường Bộ tư lệnh vùng 4 Hải quân – Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà.
   
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung cần thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy và gửi file báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua email: nguyenthihoaithanh.vptu@binhphuoc.gov.vn) chậm nhất trước 02 ngày diễn ra cuộc họp.
(Lịch này thay thư mời và được đăng trên Internet tại địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Nguyễn Văn Khánh


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây