Lịch TT và BTV tuần thứ 43/2020

Lịch TT và BTV tuần thứ 43/2020

Số kí hiệu VB890
Ngày ban hành 15/10/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 16 tháng 10 năm 2020
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 43 năm 2020 (từ ngày 19/10 đến ngày 25/10/2020)
- - - - -
 
THỨ HAI - NGÀY 19/10
SÁNG Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại cơ quan.


CHIỀU
14h00’: HỌP THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
- Báo cáo công tác cán bộ.
- Xin chủ trương về thi nâng ngạch và tuyển dụng Công chức Khối Đảng, Đoàn thể.
2. Văn phòng Tỉnh ủy: Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020; các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021.
3. UBND tỉnh: Báo cáo tình hình giải quyết khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp và của các ngành còn tồn đọng.
Mời dự nội dung 2,3: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, TUV - Giám đốc sở KH&ĐT, TUV - Giám đốc sở Tài Chính, Bí thư Đảng ủy – Cục trưởng Cục thuế, Bí thư chi bộ - Cục trưởng cục thống kê.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
THỨ BA – NGÀY 20/10


SÁNG
  1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự họp trực tuyến Kỳ Họp thứ 10, Quốc hội Khoá XIV đến hết sáng ngày 27/10/2020 (theo Văn bản số 3896/TTKHQH-TH ngày 18/9/2020 cuả Tổng Thư ký Quốc hội). Giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham mưu, chuẩn bị nội dung, chương trình.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến –Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
2) Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đi khám sức khoẻ định kỳ.
3) 07h30: Đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 10/2020.
Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh – đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.CHIỀU
 1) 14h00’: HỌP BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
  Nội dung:
  1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ.
2. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020; các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021.
   3. UBND tỉnh Báo cáo tình hình giải quyết khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp và của các ngành còn tồn đọng (đối với những kiến nghị phức tạp).
4. Văn phòng Tỉnh uỷ: Thông qua Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ XI đảng bộ tỉnh.
  5. Trao Quyết định cho cán bộ nghỉ hưu.
Mời dự nội dung 2,3: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, TUV - Giám đốc sở KH&ĐT, TUV - Giám đốc sở Tài Chính, Bí thư đảng ủy – Cục trưởng Cục thuế, Bí thư chi bộ - Cục trưởng Cục thống kê.
Thành phần họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Kính mời các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
  Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
THỨ TƯ - NGÀY 21/10


SÁNG
08h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh họp Tổ kiểm tra, chỉ đạo xử lý tình hình thực hiện Đề án Tái cơ cấu Doanh nghiệp Đảng.
Thành phần: Các thành viên theo Quyết định số 1816 – QĐ/TU ngày 13/3/2020 của Tỉnh uỷ (đính kèm Quyết định); Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.CHIỀU
  14h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh:
- Nghe Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư đến Tỉnh uỷ 9 tháng năm 2020, tiến độ giải quyết khiến kiện của người dân, kết quả thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ.
- Nghe Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về những thông tin phản ánh qua Đường Dây nóng.
Thành phần: Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, VP Tỉnh ủy, VP. UBND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
THỨ NĂM - NGÀY  22/10


SÁNG
  08h00: Họp Hội đồng Quỹ An sinh xã hội tỉnh.
  Thành phần: Các thành viên Hội đồng Quỹ An sinh xã hội tỉnh;
  Mời dự: Đồng chí Trần Văn Mi – TUV Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Sở NN&PTNT; Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
  Địa điểm: Phòng Họp C – Tỉnh uỷ.


CHIỀU
   14h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nghe Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo Kết quả Đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2020; Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021.
 Thành phần: Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ.
 Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
THỨ SÁU – NGÀY 23/10SÁNG
 
  08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 (Nhiệm kỳ 2020 - 2025).
  Nội dung:
  1. Thông qua báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020; các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021.
  2. Thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ XI đảng bộ tỉnh.
  Thành phần: Các đồng chí Tỉnh ủy viên; Bí thư các đảng bộ trực thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các sở ngành trực thuộc UBND tỉnh.
  Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
CHIỀU Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại cơ quan.
THỨ BẢY – NGÀY 24/10
 SÁNG 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự họp trực tuyến Kỳ Họp thứ 10, Quốc hội Khoá XIV.
     Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn. Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0973703979.
 
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây