Lịch TT và BTV tuần thứ 44/2019

Lịch TT và BTV tuần thứ 44

Số kí hiệu VB595
Ngày ban hành 24/10/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 25  tháng 10 năm 2019
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 44 (từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2019)
- - - - -
Trong Tuần làm việc 44, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tập trung thực hiện một số nội dung như sau.
THỨ 7 – Ngày 26/10

SÁNG
07h30’: Thường Trực Tỉnh ủy dự Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và Ngày truyền thống Ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 29/10/2019).
Địa điểm: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
THỨ HAI - Ngày 28/10


SÁNG
1) 07h30’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị thông tin nhanh về kết quả Hội nghị 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Báo cáo viên: đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ).
Thành phần:
- Tại đầu cầu Hội trường tỉnh:
+ Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh.
+ Các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
+ Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước đứng chân trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
+ Ủy viên ban thường vụ; báo cáo viên; trưởng, phó ban tuyên giáo các Đảng ủy: Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Công an, Quân sự, Biên phòng, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
+ Trưởng, phó phòng các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Tại điểm cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc:
Giao Thường trực cấp ủy chủ trì hội nghị (trừ các đồng chí Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy là Tỉnh ủy viên dự tại điểm cầu tỉnh).
Thành phần dự: Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ; trưởng, phó các phòng, ban và tương đương; báo cáo viên cấp tỉnh tại địa phương, đơn vị; báo cáo viên cấp huyện và tương đương; giảng viên trung tâm bồi dưỡng chính trị.
Tại điểm cầu huyện Lộc Ninh: Mời Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh;
Tại điểm cầu thị xã Bình Long: Mời Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long;
Tại điểm cầu huyện Chơn Thành: Mời Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.
Ngoài ra, tùy theo điều kiện, các đơn vị mở rộng thành phần dự đến cán bộ chủ chốt cấp xã và tổ chức nối đường truyền trực tuyến đến cấp xã.
2) 09h00: Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy dự Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.
Địa điểm: Hội Trường Tỉnh.CHIỀU
 
1) 14h00’:  Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp Tiểu Ban Nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khoá XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Thành viên Tiểu Ban Nhân sự (Theo Quyết định số 1520-QĐ/TU ngày 13/8/2019 của Tỉnh ủy về Thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025).
Địa điểm : Phòng họp C –Tỉnh ủy (Lầu 2).
2) 15h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Bí thư Huyện uỷ Phú Riềng về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp.
Cùng dự: Trưởng ban Tô chức Tỉnh uỷ, Chánh văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ (Lầu 2).
3) 14h00: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến công tác tổ chức xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.
Địa điểm: Hội trường cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
THỨ BA - Ngày 29/10
SÁNG
1) Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại Biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục dự Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khoá XIV (Đến hết ngày 27/11)
2) 07h30’: Đ/c Lê Văn Uy, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Chủ trì tiếp công dân theo định kỳ tháng 10/2019.
Thành phần: Mời dự: Thường trực HĐND; UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tiếp công dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở TN&MT; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng, UBND Thành phố Đồng Xoài, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương khác khi được yêu cầu.
Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.
CHIỀU Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ - Ngày  30/10
SÁNG
 07h30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Họp Hội đồng quản lý Quỹ An sinh xã hội.
Nội dung: Quỹ Hỗ trợ An sinh xã hội tỉnh báo cáo việc bán đấu giá các vườn cây cao su an sinh xã hội và các nội dung khác liên quan đến Quỹ Hỗ trợ An sinh xã hội.
Thành phần: Các đồng chí trong Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ An sinh xã hội tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 1132 ngày 16/5/2017 (Gồm các đồng chí: Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đ/c Lê Thị Xuân Trang – Trưởn Ban Đân vận, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Nguyễn Tấn Hùng –Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước).
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy (Lầu 2).

CHIỀU
14h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khoá XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. (họp online trên phần mềm : hopkhonggiay.tinhuybinhphuoc) Thời gian bắt đầu từ 14h00’ ngày 30/10 và kết thúc vào lúc 08h00’ ngày 01/11/2019.
Thành phần : Thành viên Tiểu ban Văn kiện (Theo Quyết định số 1522-QĐ/TU ngày 13/8/2019 của Tỉnh ủy về Thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung.
THỨ NĂM - Ngày  31/10

SÁNG
1) 07h30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Địa điểm: Hội trường tỉnh.
2) 08h00: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền đ/c Huỳnh Thị Hằng – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập thị xã Bình Long.
Địa điểm: Tượng đài Kim Đồng – Thị xã Bình Long.
3) 08h00’:  Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Bù Gia Mập (01/11/2009 – 01/11/2019).
Địa điểm: Hội trường huyện Bù Gia Mập.
CHIỀU
14h00: Đ/c Trần  Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự trao Quyết định nghỉ hưu đối với đ/c Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định của BTV Tỉnh ủy về bổ nhiệm đ/c Hà Anh Dũng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị.
Mời dự: Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, Đ/c Hà Anh Dũng; Lãnh đạo UBND tỉnh, Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở KH&CN, Văn phòng UBND tỉnh. Các thành phần khác do UBND tỉnh mời.
 Địa điểm: Phòng VIP – Tỉnh ủy.
THỨ SÁU - Ngày 01/11


SÁNG

 
1) 07h30’: Đ/c Trần  Tuệ HiềnPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ Khánh thành các công trình trong Khu Trung tâm Hành chính thị xã Phước Long.
Địa điểm: Trung tâm hành chính thị xã Phước Long.
2) 09h00’: Đ/c Trần  Tuệ HiềnPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự dự Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Thị xã Phước Long (01/11/2009 – 01/11/2019).
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị Thị xã Phước Long.
3) 07h30: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền đ/c Nguyễn Văn Dũng, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự trao các quyết định của BTVTU về Điều động đồng chí Lê Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Bình Long và Quyết định luân chuyển đồng chí Tạ Thu Thủy - Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Hội trường Thị ủy Bình Long.
(Giao Thị ủy Bình Long chuẩn bị hội trường; Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu nội dung, chương trình).
Mời dự: đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Thị xã Bình Long; đ/c Lê Việt Hùng và đ/c Tạ Thu Thủy.
4) 07h30 Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ kỷ niệm 10 năm ngày đổi tên huyện Bình Long thành huyện Hớn Quản (01/11/2009 – 01/11/2019).
Địa điểm: Hội trường UBND huyện Hớn Quản.CHIỀU
15h00: Đ/c Trần  Tuệ HiềnPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Quyết định điều động đồng chí Phạm Công Đức – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bù Đốp; Quyết định luân chuyển đồng chí Dương Thanh Huân – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Quyết định điều động đồng chí Trần Đức Nha – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bù Đốp. (Giao Huyện ủy Bù Đốp chuẩn bị hội trường; Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu nội dung, chương trình).
Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Bù Đốp.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp, đ/c Phạm Công Đức, đ/c Dương Thanh Huân, đ/c Trần Đức Nha.
   
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung cần thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy và gửi file báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua email: nguyenthihoaithanh.vptu@binhphuoc.gov.vn) chậm nhất trước 02 ngày diễn ra cuộc họp. (Lịch này thay thư mời và được đăng trên Internet tại địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Văn Khánh


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập52
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay14,151
  • Tháng hiện tại93,109
  • Tổng lượt truy cập3,334,756
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây