Lịch TT và BTV tuần thứ 45/2019

Lịch TT và BTV tuần thứ 45

Số kí hiệu VB602
Ngày ban hành 31/10/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 01 tháng 11 năm 2019
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 45 (từ ngày 02/11 đến ngày 08/10/2019)
- - - - -
Trong Tuần làm việc 45, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tập trung thực hiện một số nội dung như sau.
THỨ BẢY – Ngày 02/11 SÁNG
1)  07h30’: Thường trực Tỉnh ủy hội ý về công tác cán bộ.
Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình.
Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
2)  08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Nội dung: Thực hiện quy trình về công tác cán bộ (Bước 1).
Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình.
Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
3) 08h30’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Nội dung: Thực hiện quy trình về công tác cán bộ (Bước 2).
Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình.
Thành phần cùng dự: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
4) 08h45’: BTV Tỉnh ủy họp về công tác cán bộ.
Nội dung: Thực hiện quy trình về công tác cán bộ (Bước 3).
Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
5) 09h00’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ.
Nội dung: Thực hiện quy trình về công tác cán bộ (Bước 4).
Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình.
Thành phần cùng dự: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; bí thư các đảng bộ trực thuộc tỉnh; chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
6) 09h30’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Nội dung: Thực hiện quy trình về công tác cán bộ (Bước 5).
Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình.
Thành phần cùng dự: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
7) 09h45’: Họp Thường trực Tỉnh ủy phiên 32/2019.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Báo cáo về công tác cán bộ.
2. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy: Báo cáo công tác kiểm tra, phòng chống tham nhũng.
Mời dự: Đ/c Bùi Xuân Thắng – TUV, Giám đốc Công an tỉnh.
3. Tổ rà soát giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài: Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Mời dự: Tổ trưởng, tổ phó và thư ký tổ rà soát giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài.
4. Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo nội dung làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông; Triển khai ứng dụng phần mềm giải quyết thủ tục hành chính.
Mời dự: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, PCT UBND tỉnh; đ/c Nguyễn Minh Quang - Phó GĐ phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông; đ/c Bùi Gia Khánh – PGĐ Trung tâm PVHCC tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc VNPT Bình Phước.
8) 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền Lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về Hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực Pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. (Theo Công văn số 1205/VPCP-TH ngày 29/10/20149 của Văn phòng Chính phủ).
Địa điểm: Phòng Hội đàm, tầng 02, Nhà 9 tầng, trụ sở Chính phủ.
CHIỀU 14h00: Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục họp phiên thứ 32/2019 (Các nội dung còn lại của phiên buổi sáng).
THỨ HAI - Ngày 04/11SÁNG
3) 08h00’:  Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phiên 19/2019.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Báo cáo công tác cán bộ.
2. Ban Nội chính Tỉnh ủy: Báo cáo Kết quả công tác của Đoàn 1246 về kiểm tra việc thực hiện triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.
Giao Ban Nội chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, báo cáo.
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh và các thành phần khác do Ban Nội chính Tỉnh ủy mời.
3. Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo:
3.1. Kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra 1303, Đoàn Kiểm tra 1305.
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, UBKT Tỉnh ủy, Trưởng các đoàn kiểm tra 1303, 1305; các thành phần khác do UBKT Tỉnh ủy mời.
3.2. Thông qua Nghị quyết về việc xây dựng Chương trình Kiểm tra, giám sát, thanh tra của Tỉnh ủy.
Giao UBKT Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các Đoàn Kiểm tra chuẩn bị nội dung, báo cáo.
4. Ủy ban kiểm tra Trung ương công bố Quyết định thành lập Đoàn giám sát và Kế hoạch giám sát việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị đối với BTV Tỉnh ủy Bình Phước.
Mời dự: Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy.
CHIỀU Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
THỨ BA - Ngày 05/11


SÁNG
1) 07h30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại Biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục dự Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khoá XIV (Đến hết ngày 27/11/2019)
Địa điểm: Thành phố Hà Nội.
2) 08h00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tiếp Doanh nghiệp theo định kỳ tháng 11 năm 2019.
Giao Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (Sở KH&ĐT) báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của Doanh nghiệp các buổi tiếp trước đây.
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các thành phần khác do UBND tỉnh mời.
Địa điểm: Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh.

CHIỀU
13h30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín (phường Long Phước và Phước Bình).
Địa điểm: Tại Hội trường HĐND phường Long Phước.
THỨ TƯ - Ngày  06/11
SÁNG Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.CHIỀU
1) 17h00’:  Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam về Kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác, Kế hoạch triển khai thưc hiện Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh năm 2020 của tỉnh Bình Phước.
Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với VNPT Bình Phước chuẩn bị nội dung báo cáo.
Thành phần cùng dự: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; đ/c Vũ Ngọc Long, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đ/c Nguyễn Minh Quang - Phó Giám đốc Phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông; Đ/c Nguyễn Minh Bình – Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài; Đ/c Phạm Văn Trinh - Giám đốc VNPT Bình Phước; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
Địa điểm:  Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam.
2) 1600: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Địa điểm: Tại Văn phòng Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
THỨ NĂM - Ngày  07/11
SÁNG Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
CHIỀU Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU - Ngày 08/11

SÁNG
1) 07h30’:  Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Hội đồng Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ tỉnh chủ trì họp Hội đồng Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ tỉnh.
Nội dung: Thông qua Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019; Kế hoạch đào tạo – bồi dưỡng cán bộ năm 2020.
Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung.
Mời dự: Các Thành viên Hội đồng Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ tỉnh theo Quyết đinh số 798-QĐ/TU ngày 16/10/2017 của Tỉnh ủy (Gồm: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Khối Văn hóa – Xã hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; thư ký Hội đồng).
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy (Lầu 2).
2) 08h00: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh dự Hội nghị Tổng kết hoạt động thi đua cụm Đông Nam bộ năm 2019 do Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức.
Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.
CHIỀU Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
   
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung cần thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy và gửi file báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua email: nguyenthihoaithanh.vptu@binhphuoc.gov.vn) chậm nhất trước 02 ngày diễn ra cuộc họp.
(Lịch này thay thư mời và được đăng trên Internet tại địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập76
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm67
  • Hôm nay17,681
  • Tháng hiện tại475,990
  • Tổng lượt truy cập4,245,458
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây