Lịch TT và BTV tuần thứ 47/2019

Lịch TT và BTV tuần thứ 47

Số kí hiệu VB619
Ngày ban hành 14/11/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 15 tháng 11 năm 2019
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 47 (từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2019)
- - - - -
Trong Tuần làm việc 47, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tập trung thực hiện một số nội dung như sau.
THỨ BẢY – Ngày 16/11


SÁNG
08h30’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ dự Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Trường Đảng miền Nam (1949 – 2019) và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019) do Học viện Chính trị khu vực II tổ chức.
Địa điểm: Học viện Chính trị khu vực II – Thành phố Hồ Chí Minh.
THỨ HAI - Ngày 18/11

SÁNG
08h30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại Biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục dự Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khoá XIV (Đến hết ngày 27/11/2019).
Địa điểm: Thành phố Hà Nội.
CHIỀU Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
THỨ BA - Ngày 19/11
SÁNG
07h30’Họp TTTU phiên thứ 34 năm 2019.
(Họp online trên phần mềm: hopkhonggiay.tinhuybinhphuoc)
Thời gianBắt đầu từ 07h30’ ngày 19/11/2019 và kết thúc vào lúc 17h00’ ngày 20/11/2019.
Nội dung:

1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo:

1.1. Dự thảo Kế hoạch kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.
1.2. Dự thảo Hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, các nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

2. Ban Chỉ đạo 1513 về xây dựng và thực thi tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh: Thông qua Dự thảo báo cáo.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 1513 về xây dựng và thực thi tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh; Đại diện Nhóm tư vấn của Đại học Fulbright, các thành phần khác do Ban Chỉ đạo 1513 mời.
3. BCS Đảng UBND tỉnh: Thông qua Dự thảo Nghị quyết về phát triển ngành điều tỉnh Bình Phước đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm năm 2030 (theo Kết luận số 351-KL/TU ngày 27/9/2019 của Tỉnh ủy).
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính. Các thành phần khác do UBND tỉnh mời.
4. Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, VP. UBND tỉnh. Các thành phần khác do UBND tỉnh mời.
Để cuộc họp không giấy online đạt hiệu quả cao, đề nghị các thành viên tham dự chuẩn bị kỹ nội dung góp ý để có ý kiến đối với các nội dung liên quan và trao đổi, giải trình thêm (nếu có) trong quá trình diễn ra cuộc họp.

CHIỀU
15h00’: Đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi Họp mặt kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam  (20/11/1982 -20/11/2019) do Trường Chính trị tỉnh tổ chức.
Địa điểm: Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày  20/11

SÁNG
08h30’: Đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi Họp mặt kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam  (20/11/1982 -20/11/2019).
Địa điểm: Hội trường lớn – Trường Cao Đẳng Công nghiệp Cao su.
CHIỀU Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM - Ngày  21/11
SÁNG Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.CHIỀU
16h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chánh Văn Phòng Tỉnh uỷ, Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Địa điểm: Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.
THỨ SÁU - Ngày 22/11


SÁNG
08h00’:  Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự Họp Tổ Đại biểu trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh Khoá IX (Theo Công văn số 232/HĐND ngày 04/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh).
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
CHIỀU Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung cần thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy và gửi file báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua email: nguyenthihoaithanh.vptu@binhphuoc.gov.vn) chậm nhất trước 02 ngày diễn ra cuộc họp.
(Lịch này thay thư mời và được đăng trên Internet tại địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây