Lịch TT và BTV tuần thứ 49/2019

Lịch TT và BTV tuần thứ 49

Số kí hiệu VB631
Ngày ban hành 28/11/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 29 tháng 11 năm 2019
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 49 (từ ngày 30/11 đến ngày 08/12/2019)
- - - - -
Trong Tuần làm việc 49, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tập trung thực hiện một số nội dung như sau.
THỨ BẢY – Ngày 30/11


SÁNG
08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm Hà Nội.
THỨ HAI - Ngày 02/12SÁNG
1) Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đi công tác tại Hà Nội (đến hết ngày 03/12/2019).
2) 08h00’: Đồng chí Trần  Tuệ HiềnPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển đồng chí Vũ Xuân Trường – Phó Giám đốc Sở Nội vụ đến nhận nhiệm vụ tại Huyện ủy Hớn Quản (Giao Huyện ủy Hớn Quản chuẩn bị hội trường; Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu nội dung, chương trình).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Phụ trách Đảng bộ huyện Hớn Quản); Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản, đ/c  Vũ Xuân Trường. Các thành phần khác do Huyện uỷ Hớn Quản mời.
Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Hớn Quản.


CHIỀU
14h00’: Đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205 – QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11/2019 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.
Địa điểm: Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
THỨ BA - Ngày 03/12
SÁNG
1) Đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự tiếp Lãnh đạo Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng đến thăm và làm việc tại tỉnh (Theo Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh Bình Phước). Cụ thể:
07h00’-08h00’: Viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
08h00’-08h30’:  Tặng quà cho 15 gia đình chính sách tại Nhà Văn hóa ấp 4, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.
10h30 – 11h00’: Dự trao Quyết định tặng 04 ngôi nhà tình nghĩa và 75 phần quà cho các gia đình chính sách tại Hội trường huyện Lộc Ninh.
11h00 – 15h30’: Dâng hương, tham quan Khu di tích lịch sử Tà Thiết, huyện Lộc Ninh.
* Thành phần dự các nội dung trên do UBND tỉnh mời.
2) Thường trực Tỉnh ủy, ủy quyền Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ Khánh thành, bàn giao nhà Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp.
Địa điểm: Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp.
CHIỀU Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ - Ngày  04/12
SÁNG Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.


CHIỀU
14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy Phiên 36/2019.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Báo cáo về công tác cán bộ; việc triển khai thực hiện các Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến công tác cán bộ; dự kiến phân công trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.
2. UBKT Tỉnh ủy: Báo cáo nội dung tại Báo cáo số 217-BC/UBKT ngày 08/11/2019 của UBKT Tỉnh ủy.
Mời dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
3. Hội đồng nhân dân Báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp HĐND cuối năm và UBND tỉnh báo cáo Điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019 (theo Công văn 3379-CV/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh; UBND tỉnh; Giám đốc các sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, TN&MT, Giao thông – Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Công thương.
4. UBND tỉnh Báo cáo Công văn số 74-BC-BCS ngày 05/11/2019 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Công văn số 3032/UBND-NC ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh.z k,
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chánh Thanh tra tỉnh, Đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
THỨ NĂM - Ngày  05/12


SÁNG
08h00’: Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra 1152 của Bộ Chính trị.
Nội dung: Thông qua kết quả kiểm tra của Đoàn 1152 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình; giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị các tài liệu liên quan.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy (Tầng 2).
CHIỀU Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU - Ngày 06/12

SÁNG
08h00’:  Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên 22 năm 2019.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Báo cáo về công tác cán bộ;
2. UBND tỉnh báo cáo: Điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019 (theo Công văn 3379-CV/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
Kính mời Đồng chí Nguyễn Văn Trăm - Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Dự án ĐT 741 và Dự án điện năng lượng mặt trời.
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, TN&MT, Giao thông – Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Công thương.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy (Tầng 2)
CHIỀU Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.

Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung cần thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy và gửi file báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua email: nguyenthihoaithanh.vptu@binhphuoc.gov.vn) chậm nhất trước 02 ngày diễn ra cuộc họp.
(Lịch này thay thư mời và được đăng trên Internet tại địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây