Lịch TT và BTV tuần thứ 50/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 50

Số kí hiệu VB639
Ngày ban hành 05/12/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 06 tháng 12 năm 2019
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 50 (từ ngày 09/12 đến ngày 15/12/2019)
- - - - -
Trong Tuần làm việc 50, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tập trung thực hiện một số nội dung như sau.
THỨ HAI - Ngày 09/12

SÁNG
1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nghe báo cáo về việc thành lập tổ chức Đảng ở cơ quan Đài PT-TH và Báo Bình Phước (Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp với Đài PT-TH và Báo Bình Phước chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; Bí thư Đảng Ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ban Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ (Tầng 2).
2) 09h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nghe UBND tỉnh báo cáo Kế hoạch thành lập Trường Cao đẳng Bình Phước (trên cơ sở sáp nhập 3 trường Cao đẳng sư phạm Bình Phước, Trường Cao đẳng Y tế Bình Phước và Trường Cao đẳng nghề Bình Phước).
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Giám đốc các sở ngành: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y Tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư. Đại diện Lãnh đạo 3 trường, Các thành phần khác do UBND tỉnh mời.
Địa điểm: Phòng họp C Tỉnh uỷ (Tầng 2).

CHIỀU
14h00’: Thường trực Tỉnh uỷ dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá IX, Kỳ họp thứ chín (Đến hết ngày 11/12/2019).
Địa điểm: Hội trường tỉnh.
THỨ BA - Ngày 10/12
SÁNG 1) 07h30’: Thường trực Tỉnh uỷ dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá IX, Kỳ họp thứ chín.
Địa điểm: Hội trường tỉnh.
2) 08h30’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền Lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân.
Địa điểm:  Hội trường Thành uỷ Thành phố Cần Thơ, số 1, đường Quang Trung, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

CHIỀU
13h30’: Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá IX, Kỳ họp thứ chín.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
THỨ TƯ - Ngày  11/12
SÁNG 07h30’: Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá IX, Kỳ họp thứ chín

CHIỀU
14h00’: Thường trực Tỉnh uỷ dự Họp Chi bộ 1.
Nội dung: Kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2019.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
THỨ NĂM - Ngày  12/12
SÁNG
1) 07h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự họp UBND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh.
       2) 09h00’: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Công ty Becamex Bình Phươc.
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, TN&MT, Xây dựng, Giao thông – Vận tải, Công thương, Ban Quản lý các Khu kinh tế, Đại diện Thường trực Huyện uỷ Chơn Thành, Huyện uỷ Đồng Phú.
Địa điểm:  Phòng họp C – Tỉnh ủy (Tầng 2).
 3) 07h30’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền đồng chí Nguyễn Văn Dũng, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ dự kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Riềng năm 2019.
 Địa điểm: Huyện uỷ Phú Riềng.
CHIỀU  14h00’: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở
THỨ SÁU - Ngày 13/12


SÁNG
1) 07h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch Hội đồng Đào tạo uỷ quyền đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đào tạo Chủ trì họp Hội đồng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tỉnh. (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Các đồng chí là thành viên Hội đồng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tỉnh theo Quyết định số 798-QĐ/TU ngày 16/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
2) 08h00’:  Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền đồng chí Trần Tuyết Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ dự Hội nghị nâng cao năng lực Lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng năm 2019 khu vực phía Nam.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh, số 272 Võ Thị Sáu, phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
CHIỀU 14h00’: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung cần thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy và gửi file báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua email: nguyenthihoaithanh.vptu@binhphuoc.gov.vn) chậm nhất trước 02 ngày diễn ra cuộc họp.
(Lịch này thay thư mời và được đăng trên Internet tại địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh


 ​​​​​​​

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây