Lịch TT và BTV tuần thứ 52/2016

Lịch TT và BTV tuần thứ 52

Số kí hiệu VB428
Ngày ban hành 23/12/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 23/12/2016
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                   *
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   Đồng Xoài, ngày 23  tháng 12 năm 2016
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 52 (từ ngày 26/12 đến ngày 01/01/2017)
 
Thứ hai (26/12):
Sáng: - 07g30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra đường ĐT741. Thành phần: đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch – Đầu tư, UBND huyện Đồng Phú, UBND thị xã Đồng Xoài, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy. Địa điểm: Các thành phần cùng dự có mặt tại Văn phòng Tỉnh ủy lúc 07g00’ để cùng đi, xe do Văn phòng Tỉnh ủy bố trí. Bắt đầu kiểm tra tại đầu tuyến ĐT741 giáp Bình Dương lúc 07g30’.
- 08g00’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Địa điểm: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội).
- 07g30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Hội thảo Khoa học “Bình Dương – 20 năm phát triển và hội nhập (1997-2017). Địa điểm: Trường ĐH Thủ Dầu Một, 06 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Thời gian: cả ngày.
Chiều: - 15g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước và Truyền hình Nhân dân. Địa điểm: Trụ sở Tỉnh ủy.
- 15g00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị BCH Tỉnh đoàn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2012-2017. Địa điểm: Hội trường Tỉnh đoàn.
Tối:   - 19g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ Khai mạc Hội chợ công nghiệp nông thôn khu vực Đông Nam Bộ - Bình Phước năm 2016. Địa điểm: Sân vận động tỉnh.
Thứ ba (27/12):
Sáng: - 08g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Xây dựng. Nội dung: tình hình thực hiện các dự án trọng điểm: Dabaco, Vincom; kiểm tra trực tiếp tiến độ thực hiện dự án của Dabaco. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
- 08g00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Họp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập ngành thống kê tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Cục Thống kê tỉnh.
- 07g30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền đồng chí Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự Họp kiểm điểm tập thể và ủy viên Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh năm 2016. Địa điểm: Hội Nông dân tỉnh.
- 08g00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Địa điểm: Hội trường A - UBND tỉnh.
- 08g00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996-2016). Địa điểm: Hội trường A, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chiều: - 13g30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy phiên 36. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung và báo cáo:
- Tặng Huy hiệu Đảng, đợt 03/02/2017.
- Công tác cán bộ.
- Một số nội dung liên quan đến công tác kiểm điểm tổ chức đảng, đảng viên 2016.
2. UBND tỉnh chuẩn bị nội dung và báo cáo:
- Công tác chuẩn bị các hoạt động Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh; Công tác đảm bảo an ninh, kế hoạch đón tiếp và nội dung làm việc với đoàn công tác trung ương.
- Công tác chuẩn bị thành lập Trung tâm hành chính công.
- Đề xuất kiến nghị các ngành.
Thành phần cùng dự: Do UBND tỉnh mời.
 Thứ tư (28/12):
Sáng: - 08g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh. Thời gian: 1,5 ngày.
- 09g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ khánh thành nhà máy xử lý rác công nghiệp và chất thải nguy hại KV II. Địa điểm: ấp Suối Binh, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.
- 08g00’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tôn giáo năm 2016. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Tối: - 19g30’: Các đ/c Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự cầu truyền hình trực tiếp giao lưu nghệ thuật Chung dòng Sông Bé. Địa điểm: Trung tâm văn hóa tỉnh.
Thứ năm (29/12):
Sáng: - 08g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh.
Chiều: - 15g00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự họp mặt kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Phước. Địa điểm: Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước.
Thứ sáu (30/12):
Sáng: - 07g30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị, công tác chuẩn bị và đảm bảo an ninh tại các địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh: Trung tâm văn hóa tỉnh, Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao. Thành phần: Trưởng Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn; đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND thị xã Đồng Xoài, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy. Các thành phần tham dự có mặt tại Tỉnh ủy lúc 07g30’ để cùng đi, xe do Văn phòng Tỉnh ủy bố trí.
           - 07g30’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác công tác chuẩn bị và đảm bảo an ninh Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh. Thành phần: đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Sở Giao thông – Vận tải, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND huyện Hớn Quản. Địa điểm: Nhà máy xi măng Minh Tâm. Các thành phần cùng dự có mặt tại Tỉnh ủy lúc 07g30’ để cùng đi, xe do Văn phòng UBND tỉnh bố trí.
- 08g00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Lễ bàn giao nhà cho đảng viên nghèo. Địa điểm: xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp.
Thứ bảy (31/12):
Tối:    - 19g00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ Khai mạc Chương trình Lễ hội ẩm thực đường phố. Địa điểm: đường Hùng Vương, thị xã Đồng Xoài.
Chủ nhật  (01/01):
Tối:    - 18g00’: Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự Lễ Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bình Dương. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.
* Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 08 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.   
 (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ:  Tinhuybinhphuoc.vn)
 
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(ĐÃ KÝ)
 
 
Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay5,786
  • Tháng hiện tại97,359
  • Tổng lượt truy cập97,359
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây