Lịch TT và BTV tuần thứ 52/2019 và công văn bổ sung lịch tuần

Lịch TT và BTV tuần thứ 52/2019

Số kí hiệu VB651
Ngày ban hành 19/12/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                    *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 20  tháng 12 năm 2019
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 52 (từ ngày 23/12 đến ngày 29/12/2019)
- - - - -
Trong Tuần làm việc 52, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tập trung thực hiện một số nội dung như sau.

THỨ HAI - Ngày 23/12
SÁNG

1) Chương trình làm việc của đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội:

-  09h00: Làm việc với Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
Cùng dự: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
-  09h30’: Làm việc với Bí thư Huyện uỷ Bù Gia Mập.
Cùng dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
- 10h00’: Làm việc với Bí thư Huyện uỷ Đồng Phú.
Cùng dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.

2) 07h30: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền đồng chí Phạm Phước Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự Hội nghị kiểm điểm cá nhân, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đăng năm 2019.

Địa điểm: Huyện ủy Bù Đăng.CHIỀU

1) 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phiên 22 năm 2019.

Nội dung:
1.1. Thông qua các văn bản trình tại Hội nghị  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18:
- Dự thảo Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Mời dự: Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư, Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục Thống kê
- Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2017 của Tỉnh ủy về việc ban hành Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của HN lần thứ sáu BCHTW khóa XII.
- Chương trình làm việc của BCH, BTV Tỉnh ủy năm 2020
- Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
- Chương trình Kiểm tra, giám sát của BTV, BCH Đảng bộ tỉnh năm 2020.
(Đề nghị các đồng chí có ý kiến góp ý trên hệ thống Họp không giấy)

1.2. Kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2019.
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các Vụ thuộc Ban Xây dựng Đảng Trung ương:
- Vụ III – Ban Tổ chức Trung ương,
- Vụ II – Văn phòng Trung ương Đảng,
- Vụ VII – UB Kiểm tra Trung Ương.
Địa điểm: Phòng họp B –Tỉnh ủy (Tầng 2).

2) 19h30: Tiếp tục Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phiên 22 năm 2019.

(Họp kiểm điểm cuối năm 2019)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các Vụ thuộc Ban Xây dựng Đảng Trung ương:
- Vụ III – Ban Tổ chức Trung ương,
- Vụ II – Văn phòng Trung ương Đảng,
- Vụ VII – UB Kiểm tra Trung Ương.
Địa điểm: Phòng họp B –Tỉnh ủy (Tầng 2).
THỨ BA - Ngày 24/12


SÁNG

08h00: Tiếp tục Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phiên 22 năm 2019.

(Họp kiểm điểm cuối năm 2019)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các Vụ thuộc Ban Xây dựng Đảng Trung ương:
- Vụ III – Ban Tổ chức Trung ương,
- Vụ II – Văn phòng Trung ương Đảng,
- Vụ VII – UB Kiểm tra Trung Ương.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ (Tầng 2).


CHIỀU

14h00’: Tiếp tục Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phiên 22 năm 2019.

(Họp kiểm điểm cuối năm 2019).
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các Vụ thuộc Ban Xây dựng Đảng Trung ương:
- Vụ III – Ban Tổ chức Trung ương,
- Vụ II – Văn phòng Trung ương Đảng,
- Vụ VII – UB Kiểm tra Trung Ương.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ (Tầng 2).
THỨ TƯ - Ngày  25/12SÁNG
1) 09h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc Hội cùng Đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn Đại biểu Hội đồng tỉnh Jeollanam Đại Hàn Dân Quốc sang thăm và làm việc tại tỉnh (Theo Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 20 tháng 12/2019 của UBND tỉnh).
Địa điểm: Phòng VIP – Tỉnh ủy (Sảnh 1).
2) 08h00: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền đồng chí Nguyễn Văn Dũng, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019.
Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
CHIỀU 14h00’: Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM - Ngày  26/12
SÁNG
  1. 8h00’ Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 38 năm 2019.
Nội dung: UBND tỉnh: Báo cáo đề xuất, kiến nghị của các ngành để giải quyết dứt điểm trong năm 2019.
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Đại diện các sở ngành liên quan và các thành phần khác do UBND tỉnh mời.
 Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ (Tầng 2).
 2) 07h30’:Thường trực Tỉnh ủy phân công Lãnh đạo Ban Dân vận dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần 7 (mở rộng) và tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019.
Địa điểm:  Hội trường Liên đoàn lao động tỉnh.
  1. 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ kỷ niệm Đô thị Đồng Xoài 20 năm xây dựng và phát triển (01/01/2000 – 01/01/2020), 45 năm giải phóng Đồng Xoài (26/12/1974 – 26/12/2019).
Địa điểm: Hội trường tỉnh Bình Phước.

CHIỀU
1) 14h00’: Tiếp tục Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 38 năm 2019.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
1.1. Báo cáo Công tác cán bộ.
1.2. Báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2019 và Dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2020.
2. Văn phòng Tỉnh uỷ: Báo cáo kiến nghị của các cơ quan, đơn vị.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ (Tầng 2).
2) 13h30’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền Lãnh đạo Ban Dân vận dự Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2019; ký kết giao ước thi đua năm 2020.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân.
THỨ SÁU - Ngày 27/12

SÁNG
 08h00’: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phiên 18 năm 2019.
Nội dung cơ bản:
- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020.
- Báo cáo công tác kiểm tra giám sát năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020.
- Sơ kết thực hiện số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18, 19 Hội nghị TW 6, Khóa XII.
- Thông qua Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020; Chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2020 của Tỉnh ủy.
- Hội nghị thảo luận và giải đáp kiến nghị (lồng ghép với thực hiện chất vấn trong Đảng).
Chủ trì Hội nghị: Thường trực Tỉnh ủy.
Thành phần dự:   
- Trung ương: Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban Xây dựng Đảng (Văn phòng phía Nam).
- Cấp tỉnh: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thủ trưởng các sỏ, ban, ngành, MTTQ và các Đoàn thể tỉnh.
- Cấp huyện và tương đương: Bí thư các Huyện, Thị ủy, Thành ủy, Ban Cán sự Đảng, Đảng Đoàn, Đảng ủy trực thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Dự đưa tin: Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.
CHIỀU Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
THỨ 7 Ngày 28/12


SÁNG
 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc Hội cùng đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác do Thứ trưởng, Bộ giao thông, đất đai, du lịch, hạ tầng  Nhật Bản đến thăm và làm việc tại tỉnh (Theo Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh).
Địa điểm: Phòng VIP – Tỉnh ủy (Sảnh 1).
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung cần thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy và gửi file báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua email: nguyenthihoaithanh.vptu@binhphuoc.gov.vn) chậm nhất trước 02 ngày diễn ra cuộc họp.
(Lịch này thay thư mời và được đăng trên Internet tại địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây