Lịch TT và BTV tuần thứ 7/2020

Lịch TT và BTV tuần thứ 7

Số kí hiệu VB667
Ngày ban hành 06/02/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 07  tháng 02 năm 2020
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 07/2020 (từ ngày 10/02 đến ngày 16/02/2020)
- - - - -
 
THỨ HAI - Ngày 10/02

SÁNG
1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện uỷ Phú Riềng về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện Phú Riềng.
Cùng dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh uỷ.
2) 09h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.
Cùng dự: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh uỷ.
3) 10h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ.
Cùng dự: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh uỷ.
CHIỀU
1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra một số công trình đầu tư công xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đồng Phú. Giao Huyện uỷ Đồng Phú chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Giao thông – Vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí đưa đoàn đi kiểm tra các công trình.
Địa điểm: Huyện Đồng Phú.
Thành phần cùng dự: Đại diện Lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; Giám đốc các sở ngành: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Giao thông – Vận tải, TN&MT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Đại diện Thường trực Huyện uỷ Đồng Phú; Đại diện Công ty Becamex Bình Phước, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
Phương tiện: Văn phòng Tỉnh uỷ bố trí xe đưa đoàn, đúng 07h30’ các thành phần đoàn có mặt tại trụ sở Tỉnh uỷ cùng đi.
1) 15h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Phú.
Nội dung: Huyện uỷ Đồng Phú chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Giao thông – Vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo tiến độ và vướng mắc trong triển khai thực hiện một số công trình đầu tư công xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đồng Phú.
Địa điểm: Trụ sở Huyện ủy Đồng Phú.
Thành phần cùng dự: Đại diện Lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Giám đốc các sở ngành: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Giao thông – Vận tải, TN&MT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản ký các Khu Kinh tế tỉnh, Đại diện Thường trực Huyện uỷ Đồng Phú; Đại diện Công ty Becamex Bình Phước, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
Dự đưa tin các nội dung: Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.
3) 17h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp nguyên lãnh đạo UBKT Trung ương.
Giao Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các nội dung liên quan.
THỨ BA - Ngày 11/02SÁNG
1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với đoàn cán bộ nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương. Giao Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các nội dung liên quan.
Mời dự: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng  - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
2) 07h30’: Đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân theo định kỳ tháng 02/2020.
Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân của tỉnh (Đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài – Bình Phước).


CHIỀU
14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp Tiểu Ban nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Theo Quyết định số 1520 – QĐ/TU ngày 13/8/2019 của Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp C Tỉnh uỷ.
THỨ TƯ - Ngày  12/02
SÁNG 1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ trực, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Hội nghị giao ban Văn phòng cấp uỷ năm 2020.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 64 – KH/VPTU ngày 06/01/2020 của Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy
CHIỀU Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM - Ngày  13/02


SÁNG
08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 02 năm 2020
(Thời gian: cả ngày)
Nội dung:
1) 08h00’ – 09h00’: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo:
- Công tác cán bộ.
- Đề xuất cho chủ trương đối với một số kiến nghị của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Quyết định 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy.
2) 09h00-09h30: Ban chỉ đạo các ngày lễ của tỉnh (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) báo cáo nội dung, chương trình, kế hoạch Họp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2020).
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, giám đốc Sở VH-TT và Du lịch, Chánh VP. UBND tỉnh.
3) 09h30’- 10h00’: Thường trực Huyện ủy Lộc Ninh báo cáo công tác chuẩn bị nội dung và nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 của đảng bộ huyện Lộc Ninh.
4) 10h00’- 10h30’: Thường trực Thị ủy Phước Long báo cáo công tác chuẩn bị nội dung và nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 của đảng bộ Thị xã Phước Long.
5)  10h30’- 11h00’: Thường trực Đảng ủy Công ty TNHHMTV Cao su Bình Long báo cáo công tác chuẩn bị nội dung và nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 của đảng bộ Công ty TNHHMTV Cao su Bình Long.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy (tầng 2).

CHIỀU
   1) 14h00’ - 16h00’: Thường trực Tỉnh uỷ tiếp tục họp Phiên thứ 02 năm 2020.
Nội dung:
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung:
- Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 01/2020.
- Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; kiến nghị của các ngành, địa phương (đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tổng hợp các nội dung cần xin chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy và chuẩn bị các nội dung theo Thông báo 3195-TB/TU ngày 19/12/2019 của Tỉnh ủy về kiến nghị các ngành).
- Kế hoạch bán đấu giá đất công trên địa bàn tỉnh.
- Báo cáo các nội dung trình kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, các thành phần khác tuỳ theo nội dung cụ thể do UBND tỉnh mời dự.
   Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
(Để cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy đạt kết quả cao, đề nghị các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các nội dung theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng tờ trình và tham mưu nội dung kết luận chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
2) 16h00’: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về công tác cán bộ của tập đoàn trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Cùng dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy (tầng 2).
3) 16h30’: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về công tác quy hoạch sử dụng đất và bàn giao đất của Tập đoàn trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Giao UBND tỉnh phối hợp với Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam chuẩn bị nội dung.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, Giám đốc các sở ngành: KH&ĐT, Tài chính, Công thương, TN&MT, NN&PTNT, Ban Quản lý các Khu Kinh tế tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy (tầng 2).
THỨ SÁU - Ngày 14/02
SÁNG
1) 08h00’: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp Phiên 02 năm 2020.
Nội dung:
1.1. 08h00’ – 09h00’: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
- Báo cáo công tác cán bộ.
- Đ xuất cho chủ trương đối với một số kiến nghị của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Quyết định 999-QĐ/TU của Tỉnh uỷ.
1.2. 09h00’- 09h30’: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Báo cáo kết quả việc tiếp thu  ý kiến góp ý của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
2) 09h30’-10h00: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Bước 2).
Thành phần: Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
3) 10h00- 10h30’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Bước 3.
Thành phần: Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
4) 10h30- 11h00: Hội nghị Cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Bước 4).
Thành phần: Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng các ban, ngành, MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh; bí thư các đảng bộ trực thuộc tỉnh; chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
5) 11h00’ – 11h30’: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Bước 5).
Thành phần: Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
* Các nội dung (2), (3),  (4), (5): Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung, chương trình cụ thể.
Địa điểm các Hội nghị: Hội trường Tỉnh uỷ.
CHIỀU 14h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền Lãnh đạo UBND tỉnh dự buổi gặp mặt báo chí đầu năm 2020 theo Kế hoạch số 22/KH- UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung cần thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần nghiêm túc thực hiện đúng theo quy trình, quy chế công tác và gửi file báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua email: nguyenthihoaithanh.vptu@binhphuoc.gov.vn) chậm nhất trước 02 ngày diễn ra cuộc họp.
(Lịch này thay thư mời và được đăng trên Internet tại địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây