Lịch TT và BTV tuần thứ 8/2021

Lịch TT và BTV tuần thứ 8/2021

Số kí hiệu VB990
Ngày ban hành 18/02/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày  19 tháng 02 năm 2021
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 08 năm 2021 (từ ngày 22/2 đến ngày 26/2/2021)
- - - - -
Thứ hai (22/02)
       Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với đồng chí Đ/c Nguyễn Hồng Trà, UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đ/c Nguyễn Văn Khánh, TUV - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết- Giám đốc sở Nội vụ về công tác chuẩn bị nội dung hiệp thương lần 2 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
 (Giao đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung).
Thứ ba (23/2):
      Sáng:        - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 6/2021. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                        Nội dung:
1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) công tác cán bộ, đảng viên; (2) Công tác chuẩn bị nội dung hiệp thương lần 2 bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Mời dự nội dung 2: Đ/c Lê Hoàng Lâm, UVBTV – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV Trưởng BDV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở Nội vụ.
                        2- BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung tại Mục 2 theo Công văn số 01-CV/BCĐ ngày 17/02/2021 của Ban chỉ đạo 72. Thành phần mời dự: Do UBND tỉnh bố trí.
     Chiều:        - 14h00’: Họp Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh (phiên họp thứ nhất) Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                        Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác chuẩn bị nội dung hiệp thương lần 2 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thành phần dự họp: Theo Quyết định số 109-QĐ/TU ngày 11/01/2021 của Tỉnh ủy.
Thứ tư (24/2):
 Sáng:       - 08h00: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, MTTQ và các đoàn thể tỉnh, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Sở Tài chính.
                  (Đề nghị các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung, báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ, những kiến nghị, đề xuất trình bày tại cuộc họp, thời lượng trình bày báo cáo khoảng 5 phút; đồng thời gửi nội dung báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy trước 14h00’, ngày 22/02/2021 (thứ hai) để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy).
Chiều:       - 14h00: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với Thường trực các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 2 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Thành phần dự tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy: Thường trực Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; Thường trực Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh; Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Tài chính, KH&ĐT, TN&MT, NN&PTNT, Xây dựng, GTVT, Y tế, Giáo dục, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Cục thuế tỉnh.
Thành phần dự tại điểm cầu các đảng bộ trực thuộc: Do các huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc mời.
Đối với các đảng ủy Công ty cao su: Dự tại phòng họp các huyện, thị ủy, thành ủy nơi Công ty đóng chân trên địa bàn.
Lưu ý: Tại phòng họp các điểm cầu bố trí thành phần, số lượng người đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid 19 theo quy định.
(Đề nghị các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chuẩn bị nội dung báo cáo, thời lượng báo cáo khoảng 05 phút; đồng thời gửi trước nội dung báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy trước 14h00’, ngày 22/2/2021 để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy).
Thứ năm (25/2):
       Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm Ban bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thăm và làm việc với Đảng ủy, BGĐ sở Y tế nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2021). Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Y tế.
                      - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy (Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị nội dung, phát hành Thư mời).
       Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm, nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty AUNTEX, Công ty TNHH TECH SEAL – Khu công nghiệp Đồng Xoài 1 và một số công ty tại khu công nghiệp Minh Hưng 3, Minh Hưng – Hàn Quốc, khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico (Giao Ban Quản lý khu kinh tế chuẩn bị nội dung, bố trí chương trình đoàn đi). Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND tỉnh; các sở: TN&MT, Xây dựng, KH&ĐT, GTVT, LĐTB&XH, Ban Quản lý Khu kinh tế; Thường trực Thành ủy Đồng Xoài, Huyện ủy Chơn Thành, Huyện ủy Hớn Quản (nơi có doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn).
                      - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh ủy đi thăm, nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số công ty tại khu công nghiệp Đồng Xoài 2, 3 và một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Đồng Xoài (Giao Ban Quản lý khu kinh tế phối hợp Thành ủy Đồng Xoài chuẩn bị nội dung, bố trí chương trình đoàn đi). Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND tỉnh; các sở: TN&MT, Xây dựng, KH&ĐT, LĐTB&XH, GTVT, Ban Quản lý Khu kinh tế, Thường trực Thành ủy Đồng Xoài.
Thứ sáu (26/2):
        Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm, nắm tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp điều Hoàng Sơn huyện Bù Đăng và một số HTX trong ngành điều hoạt động trên địa bàn huyện Bù Đăng (giao Huyện ủy Bù Đăng phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn chuẩn nội dung, chương trình đoàn đi thăm). Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND tỉnh, sở NN&PTNT, Hội Nông dân, Tài chính, Liên minh HTX tỉnh, Thường trực Huyện ủy Bù Đăng.
  - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Thường trực HĐND tỉnh thông qua Kỷ yếu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Địa điểm: Tại phòng họp C – HĐND tỉnh. Thành phần, nội dung: Do Thường trực HĐND tỉnh mời, chuẩn bị nội dung.
 - 08h00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, PBT Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm, nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số công ty tại khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Nam Đồng Phú (Giao Ban Quản lý khu kinh tế chuẩn bị nội dung, bố trí chương trình đoàn đi). Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: HĐND tỉnh; các sở: TN&MT, Công thương, Xây dựng, KH&ĐT, GTVT, LĐTB&XH, Ban Quản lý Khu kinh tế, Thường trực Huyện ủy Đồng Phú.

  Đề nghị BCS Đảng UBND tỉnh, các huyện, thị ủy, thành ủy đăng ký lịch khởi công các công trình, dự án của tỉnh, của các địa phương trong tuần làm việc thứ 09/2021 (qua Văn phòng Tỉnh ủy) để bố trí lịch cho Thường trực, BTV Tỉnh ủy dự.
  Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977800947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay8,307
  • Tháng hiện tại120,932
  • Tổng lượt truy cập3,362,579
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây