Lịch TT và BTV tuần thứ 8/2023

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 8/2023

Số kí hiệu VB2292
Ngày ban hành 17/02/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 17 tháng 01 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 08 năm 2023 (từ ngày 20 đến ngày 24/02/2023)
------
Thứ Hai (20/02):
    Sáng:      - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng BDV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh dự Hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (Nghị quyết 23-NQ/TW) tại khu vực phía Nam. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị, số 272 Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thứ Ba (21/02):
     Sáng:     - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
Nội dung, chương trình, thành phần dự: theo Công văn số 1195-CV/TU ngày 11/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức (thời gian: đến hết ngày 22/02/2023). Địa điểm: Tại phòng Event Hall – Vinpearl Hạ Long Quảng Ninh.
Thứ (22/2):
    Chiều:     - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Xoài về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; các kiến nghị, đề xuất. Địa điểm: Tại Thành ủy Đồng Xoài.
                    Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: BCS Đảng UBND tỉnh, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, sở KHĐT, Tài chính, GTVT, Xây dựng, TN&MT, TT&TT, Công thương, Nội vụ, Ban QLKKT.
Thứ Năm (23/2):
     Sáng:     - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 07/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Nội dung:
                    1. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: Đề xuất cơ quan trực tiếp quản lý kinh phí của Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: BCS Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban BVCSSKCB tỉnh, sở Tài chính.
                    2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Công tác đánh giá, phân loại các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy năm 2022. Mời dự nội dung 1: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
                    3. UBKT Tỉnh ủy báo cáo xin chủ trương: Về việc xây dựng, ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo của chi bộ.
                    4. BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung:
(1) Xin chủ trương một số nội dung tái cấu trúc Trường cao đẳng Bình Phước; (2) Báo cáo số 49-BC/BCSĐ ngày 02/02/2023 của BCS Đảng UBND tỉnh.  Thành phần dự họp: Do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
(3) Tờ trình số 77-TTr/BCSĐ ngày 14/02/2023 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các thành phần khác do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
     Chiều:    - 14h00’: Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, các đảng đoàn, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                    Nội dung: Tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ; những vấn đề nổi lên, khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; kiến nghị, đề xuất.
                    Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: Các Ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, các đảng đoàn, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
                    (Giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung).
Thứ Sáu (24/2):
    Sáng:      - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện mô hình Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh theo Đề án 999-ĐA/TU của Tỉnh ủy và triển khai thực hiện Thông báo số 16-TB/TW ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị về mô hình hoạt động của đảng bộ khối doanh nghiệp cấp tỉnh (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình hội nghị). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                    Mời dự: Đại diện: Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (có thư mời riêng).
                    Thành phần dự họp: Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thường trực Đảng ủy khối CQ&DN tỉnh; đại diện lãnh đạo: Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy các công ty cao su trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Quản lý Khu kinh tế, Liên đoàn Lao động tỉnh và đại diện lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh (do Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh mời).
                    Đề nghị Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh có bài tham luận và các cơ quan, đơn vị, thành phần dự họp chuẩn bị nội dung phát biểu tại hội nghị.
                    - 08h00’: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh dự họp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023. Địa điểm: tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh Bình Phước.
                    - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm đồng chí Vũ Tiến Điền, TUV – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Chính sách thu hút, đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ trong bối cảnh mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Hội trường Thành ủy, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
    Chiều:     - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 07/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Nội dung:
                    1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Công tác đánh giá, phân loại các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy năm 2022.
                    2. BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung:
(1) Xin chủ trương một số nội dung tái cấu trúc Trường cao đẳng Bình Phước; (2) Về cho chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư, đô thị, dịch vụ và thương mại Minh Lập theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; (3) Báo cáo tiến độ thực hiện Kết luận 518-KL/TU ngày 04/10/2022 của BTV Tỉnh ủy về  dự án khu dân cư Long Điền và Tiến Hưng 1; (4) dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Thành phần dự họp: Do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí. Mời dự nội dung 4: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

                    Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được .đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.

 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Thường trực và BTV"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây