Lịch TT và BTV tuần thứ 9/2019

Lịch TT và BTV tuần thứ 9

Số kí hiệu VB368
Ngày ban hành 21/02/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày       tháng 02 năm 2019
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 09 (từ ngày 25/02 đến ngày 01/03/2019)
-----

Thứ hai (25/02):
     Sáng:    - 08 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy dự họp Tổ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Địa điểm: Tại phòng họp A – UBND tỉnh.
      Chiều- 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Đoàn ĐBQH tỉnh (Đoàn ĐBQH tỉnh chuẩn bị nội dung, mời thành phần dự hội nghị). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ ba (26/02):
     Sáng:     - 08 giờ 00’: Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy dự hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt tỉnh. Địa điểm: Tại Hội trường tỉnh.
        Thành phần tham dự: Theo Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 20/02/2019 của Tỉnh ủy; gồm: Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lãnh đạo các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh; Chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, phó giám đốc các công ty cao su và doanh nghiệp nhà nước; Thường trực, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo thành phần dự về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
* Giao các huyện, thị, thành ủy: Gửi Giấy mời của Tỉnh ủy và đưa đón các đồng chí Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện, thị, thành phố đến dự Hội nghị.
- 08 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh dự họp mặt nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Địa điểm: Tại Hội trường Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.
     Chiều:   - 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chơn Thành về những chủ trương, định hướng phát triển hạ tầng, nguồn lực xây dựng huyện Chơn Thành trở thành thị xã trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; những kiến nghị, đề xuất của huyện; tình hình triển khai thực hiện dự án đường vòng quanh Hồ Phước Hòa. Địa điểm: Tại Huyện ủy Chơn Thành. Thành phần dự họp: trân trọng kính mời Đ/c Nguyễn Tấn Hưng, nguyên UVTW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sở KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, GTVT, TN&MT, Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh. Giao Huyện ủy Chơn Thành phối hợp các sở, ngành liên quan chuẩn bị nội dung; Ban Quản lý dự án đầu tư tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo tiến độ đường vòng quanh Hồ Phước Hòa.
- 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy,  Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ủy quyền Đ/c Tôn Ngọc Hạnh, TUV – Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018. Địa điểm: Tại phòng họp D – UBND tỉnh.
          - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐ TĐKT Tỉnh ủy chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                   Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực Hội đồng) chuẩn bị nội dung.
                   Thành phần dự họp: Theo Quyết định số 1545-QĐ/TU ngày 05/3/2015 của Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: Trưởng BTC Tỉnh ủy; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; Trưởng BTG Tỉnh uỷ; Trưởng BDV Tỉnh uỷ; Trưởng BNC Tỉnh ủy; PCT UBND tỉnh, phụ trách khối văn hóa - xã hội; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phó trưởng BTC Tỉnh ủy phụ trách công tác cơ sở đảng, đảng viên; Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Phó trưởng Phòng Cơ sở đảng - đảng viên phụ trách công tác thi đua - khen thưởng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.
Thứ tư (27/02):
    Sáng:      - 07 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 4/2019. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                   1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) công tác cán bộ, đảng viên; (2) kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo quản lý và khen thưởng năm 2018.
                   2- Quỹ đầu tư phát triển tỉnh: báo cáo phương án quản lý quỹ hỗ trợ ASXH tỉnh.
                   3- Trường Chính trị tỉnh báo cáo xin chủ trương một số nội dung: (1) dự thảo kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp tỉnh; (2) chủ trương cho giảng viên của Trường tham gia một số hoạt động của tỉnh; (3) chủ trương phân công một số lãnh đạo, quản lý tham gia giảng viên thỉnh giảng tại trường Chính trị tỉnh; (4) chủ trương thực hiện đề tài cấp tỉnh năm 2019. Mời dự: Đại diện lãnh đạo: BTC Tỉnh ủy.
4- Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo kiến nghị, đề xuất của các huyện, thị ủy, thành ủy; dự thảo Quyết định phân công UVBTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.
     Chiều:   - 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy tiếp đoàn MCE-VPG-MARD Hà Lan về khảo sát, đánh giá vùng nguyên liệu điều cho dự án phát triển vùng nguyên liệu điều bền vững. Địa điểm: Tại phòng họp A – UBND tỉnh. Thành phần dự và chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn giao UBND tỉnh phân công, mời dự.
- 13 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị giao ban văn phòng cấp ủy năm 2019 và triển khai chương trình làm việc năm 2019 của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy; triển khai Quy chế hoạt động văn phòng không giấy. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: (1) đại diện lãnh đạo Vụ địa phương II - Văn phòng Trung ương Đảng; (2) đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; (3) đại diện Thường trực, lãnh đạo văn phòng các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc.
- 13 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Lê Văn Uy, UVBTV – Trưởng BNC Tỉnh ủy  dự Hội nghị ký kết thi đua khối quân sự địa phương 9 tỉnh, thành phố khu vực thuộc quân khu 7 năm 2019. Địa điểm: Tại Bộ CHQS tỉnh.
Thứ năm (28/02):        
    Sáng:     - 08 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bộ đội biên phòng Việt Nam (03/3/1959 – 03/3/2019) và 30 năm ngày biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2019). Địa điểm: Tại hội trường tỉnh.
                             - 07 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh ủy dự buổi gặp mặt chức sắc tiêu biểu  các tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2019. Địa điểm: Tại Hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
- 07 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ ra quân “Tháng Thanh niên năm 2019”; phát động chương trình tiết kiệm năng lượng và hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa năm 2019. Địa điểm: Tại Quảng trường 23/3, Thành phố Đồng Xoài.
     Chiều:   - 14 giờ 00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 03/2019. Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:  Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) công tác cán bộ; (2) kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo quản lý và khen thưởng năm 2018.
Thứ sáu (01/3):
     Sáng:    - 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy làm việc theo chương trình sau:
                   - 07 giờ 30’ đến 08 giờ 30’: Làm việc với lãnh đạo một số sở, ngành liên quan về xây dựng kế hoạch khảo sát thực tế, tham vấn các chủ trương, chính sách để xây dựng ban hành Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy phát triển ngành điều, ngành chăn nuôi của tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                   Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, sở NN&PTNT, Công thương, Liên Minh HTX tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội điều Bình Phước; đại diện Thường trực: huyện ủy Bù Gia Mập, huyện ủy Bù Đăng, thị ủy Phước Long.
Giao Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp chuẩn bị nội dung dự thảo Kế hoạch; mời một số doanh nghiệp ngành điều, ngành chăn nuôi cùng dự.
- Từ 08 giờ 30’ đến 10 giờ 00’: Làm việc với lãnh đạo một số sở, ngành liên quan về chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình xóa đói, giảm nghèo nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy; sở NN&PTNT, Tài chính, KH&ĐT, LĐTB&XH, Ban Dân tộc tỉnh.
Nội dung: Sở NN&PTNT tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới thời gian qua và phương hướng, kế hoạch thực hiện thời gian tới; Sở LĐTB&XH chủ trì phối hợp Ban Dân tộc chuẩn bị nội dung báo cáo  kết quả thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo thời gian qua và chương trình, kế hoạch thời gian tới.
- Từ 10 giờ 00’: Làm việc với Thường trực BCĐ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, cải cách thủ tục hành chính tỉnh. Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, KH&ĐT, Tư pháp, CVP Tỉnh ủy, CVP UBND tỉnh; PGĐ Trung tâm Hành chính công.
Giao UBND tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo  tình hình triển khai thực hiện ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử; tình thực hiện cải cách thủ tục hành chính của tỉnh thời gian qua.
- 09 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ ra quân đầu năm, động viên cán bộ, CNV, người lao động Binh đoàn 16 triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Địa điểm: Tại Binh đoàn 16, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.
                   - 07 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Lê Văn Uy, UVBTV – Trưởng BNC Tỉnh ủy dự lễ ra quân huấn luyện năm 2019 của Bộ CHQS tỉnh và BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh. Địa điểm: Tại Tiểu đoàn 208, Ấp 9, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh.

                   Lưu ý:  Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị nội dung thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy.
   (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ:  tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
(ĐÃ KÝ)
Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập57
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay11,978
  • Tháng hiện tại115,044
  • Tổng lượt truy cập3,356,691
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây