Lịch TT và BTV tuần thứ 9/2020

Lịch TT và BTV tuần thứ 9/2020

Số kí hiệu vb701
Ngày ban hành 20/02/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                    *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 21 tháng 02 năm 2020
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 09/2020 (từ ngày 24/02 đến ngày 28/02/2020)
- - - - -
 
THỨ HAI - Ngày 24/02


SÁNG
1) 07h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi đầu giờ với Bí thư các huyện, thị, thành uỷ.
Cùng dự: Mời dự: Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông - Vận tải, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, UBND thành phố Đồng Xoài.
Địa điểm: Nhà khách Tỉnh uỷ (đường Lê Duẩn).
2) 08h30: Thường trực Tỉnh uỷ Hội ý thông qua việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Giao Ban Tổ chưc Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung.
Cùng dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
3) 09h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Bí thư Huyện uỷ Bù Đăng.
Cùng dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
4) Trong tuần, các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở điểm; Đảng bộ thực hiện thí điểm chủ trương Đại hội trực tiếp bầu Bí thư cấp uỷ (Theo Thông báo số 3363-TB/TU ngày 19/02/2020 của Tỉnh uỷ).


CHIỀU
1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước về kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng. Giao Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước chuẩn bị nội dung, chương trình.
Cùng dư: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Giám đốc các sở, ngành: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
2) 15h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng tầm nhìn chiến lược tỉnh Bình Phước (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư; PGĐ Phụ trách Sở Thông tin – Truyền thông; Giám đốc VNPT Bình Phước.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
3) 16h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự họp Chi bộ 1 (tháng 2/2020).
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
THỨ BA - Ngày 25/02

SÁNG
1) 07h00Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi đầu giờ với Lãnh đạo UBND tỉnh.
Cùng dự: Mời dự: Đại diện Thường trực HĐND, UBMTTQ VN tỉnh tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh.
2) 09h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình xây dựng, hoạt động ở Khu Công nghiệp Minh Hưng Sikiko. Giao Ban Quản lý các Khu Kinh tế tỉnh chuẩn bị nội dung chương trình.
Địa điểm: Khu Công nghiệp Minh Hưng Sikiko.
Cùng đi: Đại diện Lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: KH&ĐT, Tài chính, Công thương, Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT, Ban Quản lý các Khu Kinh tế; đại diện Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện Hớn Quản, Chơn Thành.
Phương tiện: Các thành viên tham dự đoàn hạn chế sử dụng xe riêng, Văn phòng Tỉnh uỷ bố trí xe phục vụ đoàn, đúng 07h45’ xuất phát tại trụ sở Tỉnh uỷ.
3) 10h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Thương mại và Nông nghiệp Hải Vương về tình hình thực hiện các dự án Khu công nghiệp, Khu dân cư, Trung tâm thương mại, Khu nông nghiệp công nghệ cao; các dự án hợp tác với Tỉnh uỷ. Giao Ban Quản lý các Khu Kinh tế chuẩn bị nội dung, chương trình.
Cùng dư: Đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: KH&ĐT, Tài chính, Công thương, Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT, Ban Quản lý các Khu Kinh tế; đại diện Thường trực Thị uỷ, UBND thị xã Bình Long; Huyện uỷ, UBND huyện Hớn Quản, Chơn Thành.
Địa điểm: Khách sạn An Lộc – Bình Long.
Dự đưa tin: Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.
CHIỀU
  1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự buổi làm việc của Lãnh đạo tỉnh với một số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh tổ chức.
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh.
2) 14h00’: Đ/c Nguyễn Văn Dũng - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh ủy chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Ban Tổ chức Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực Hội đồng) chuẩn bị nội dung.
Thành phần dự họp: Theo Quyết định số 1545-QĐ/TU ngày 05/3/2015 của Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Phó Chủ tịch  UBND tỉnh phụ trách khối văn hóa - xã hội; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phụ trách công tác cơ sở đảng, đảng viên; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; Phó trưởng Phòng Cơ sở đảng - đảng viên phụ trách công tác thi đua - khen thưởng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ (Tầng 2).
THỨ TƯ - Ngày  26/02SÁNG
1) 07h00Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi đầu giờ với các đồng chí Trưởng các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ.
Cùng dự: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Nhà khách Tỉnh uỷ (đường Lê Duẩn).

2) 08h30: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh, Bệnh viện tỉnh; thăm và làm việc với Sở Y tế nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2020). Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình.

Cùng dự: Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Đại diện các sở ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - thương binh và xã hội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
Địa điểm: Sở Y tế tỉnh.
Phương tiện: Các thành viên tham dự đoàn hạn chế sử dụng xe riêng, Văn phòng Tỉnh uỷ bố trí xe phục vụ đoàn, đúng 08h10’ xuất phát tại trụ sở Tỉnh uỷ.
Dự đưa tin: Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.

CHIỀU
14h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự buổi làm việc của Lãnh đạo tỉnh gặp mặt, làm việc với đại diện các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chế biến điều trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh tổ chức.
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh.
THỨ NĂM - Ngày  27/02
SÁNG
1) 07h00Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi đầu giờ với Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh và trưởng các đoàn thể tỉnh.
Cùng dự: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Nhà khách Tỉnh uỷ (đường Lê Duẩn).
2) 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 04 năm 2020.
Nội dung:
2.1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
- Báo cáo công tác cán bộ.
- Báo cáo việc phân bổ đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 (đã tiếp thu, chỉnh sửa theo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại Phiên họp thứ 3/2020 ngày 20/02/2020).
2.2. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo:
- Dự thảo Nghị quyết về phát triển ngành điều; Dự thảo Nghị quyết về Phát triển ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
- Các nội dung cần xin ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, các thành phần khác do UBND tỉnh mời.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.CHIỀU
1) 14h00’: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp Phiên thứ 03 năm 2020.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo:
- Công tác cán bộ.
- Báo cáo việc phân bổ đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
2) 16h00: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc theo chương trình riêng.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
THỨ SÁU - Ngày 28/02

SÁNG
1) 08h00’ – 10h00’: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng)
Chủ trì: Thường trực Tỉnh uỷ.
Nội dung:
1.1. Công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung, chương trình.
1.2. Thông qua báo cáo phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung.
1.3. Nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2020. Giao Văn phòng Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình. Đề nghị các huyện, thị, thành uỷ thực hiện theo nội dung Công văn số 768-CV/VPTU ngày 04/3/2019 của Văn phòng Tỉnh uỷ về việc chuẩn bị nội dung báo cáo gia ban hàng tháng. Các kiến nghị, đề xuất gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước ngày 26/02/2020.
Thành phần: Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Bí thư các Huyện uỷ, Đảng uỷ trực thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ (tầng 3).
2) 10h00’ – 11h00’: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Lãnh đạo Tập đoàn Lavifood.
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các sở ngành: Kế hoạch và Đâu tư, TN&MT, NN&PTNT, Công thương, Xây dựng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh.
3) 08h00: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền Lãnh đạo UBND tỉnh dự buổi họp mặt giữa Lãnh đạo tỉnh với già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2020.
Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (ấp 3, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước).
CHIỀU  Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung trình tại phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị thực hiện theo Quy định số 1786-QĐ/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trình tự, thủ tục các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hội nghị Tỉnh uỷ; đồng thời, gửi file văn bản về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: nguyenthihoaithanh.vptu@binhphuoc.gov.vn) để đưa lên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy.
(Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0973 70 39 79)
 
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập121
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm118
  • Hôm nay9,433
  • Tháng hiện tại122,058
  • Tổng lượt truy cập3,363,705
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây