Lịch TT và BTVTU tuần 01/2018

Lịch TT và BTVU tuần 01/2018

Số kí hiệu VB791
Ngày ban hành 27/12/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 27/12/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                 *
                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    Đồng Xoài, ngày 28  tháng 12 năm 2017
 
                                                               LỊCH LÀM VIỆC
                             CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
                             Tuần thứ 01 năm 2018 (từ ngày 01/01 đến ngày 05/01)
 

 
Thứ hai (01/01): Thường trực Tỉnh ủy nghỉ tết dương lịch năm 2018.
     Tối:         - 19 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng Đảng – mừng Xuân đón chào năm mới 2018 do Thị xã Đồng Xoài tổ chức. Địa điểm: Tại Quảng trường 23/3.
Thứ ba (02/01):
    Sáng:    - 7 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy    tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Thành phần cùng dự: Do UBND tỉnh bố trí.
                    - 8 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí UVBTV Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
    Chiều:    - 13 giờ 30’ đến 15 giờ 00’:  Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước và BGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                   - Từ 15 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy dự họp chi bộ 1 – Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                   - 13 giờ 30’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh ủy dự kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh đoàn năm 2017. Địa điểm: tại Tỉnh đoàn.
Thứ tư (03/01):
 Sáng:      - 7 giờ 30’ đến 8 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh thăm và làm việc với Trung tâm Hành chính công. Địa điểm: Tại Trung tâm Hành chính công. Thành phần tham dự: Thành viên Tổ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp theo Quyết định 1789/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh (Giao UBND tỉnh mời dự).
- Từ 8 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 01/2018. Địa điểm: Tại Trung tâm Hành chính công. Thành phần tham dự: Thành viên Tổ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp theo Quyết định 1789/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh (Giao UBND tỉnh mời dự).
                    - 8 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh chủ trì họp kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng đoàn HĐND tỉnh năm 2017 (Thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – HĐND tỉnh.
  Chiều:    - 13 giờ 30’ đến 15 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                 - Từ 15 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Tổ thư ký theo Quyết định số 850-QĐ/TU ngày 15/12/2017 của Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng –UVBTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy; Trần Tuyết Minh – UVBTV, Trưởng BTG Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Khánh – TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Chương – Giám đốc Sở Nội vụ; Phạm Quốc Minh – Phó trưởng BTC Tỉnh ủy; Đỗ Đức Hòa –  Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, BTC Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hoài Thanh – Phó trưởng Phòng Tổng hợp, VPTU.
                 - 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh dự kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí UVBTV Thị ủy Đồng Xoài. Địa điểm: Tại Thị ủy Đồng Xoài.
                    - 14 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp BCĐ công tác tôn giáo tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy (Giao Ban Dận Tỉnh ủy – Cơ quan Thường trực BCĐ chuẩn bị nội dung, mời thành phần dự họp).
Thứ năm (04/01):
     Sáng:      - 8 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của UBND tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
                    - 8 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh ủy dự kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2017. Địa điểm: Tại Liên đoàn Lao động tỉnh.
                    - 7 giờ 30’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy dự kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí UVBTV Huyện ủy Chơn Thành. Địa điểm: Tại Huyện ủy Chơn Thành.
    Chiều:     - Từ 13 giờ 30’ đến 15 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa IX. Địa điểm: Tại phòng họp C – HĐND tỉnh. Thành phần dự họp: Do Thường trực HĐND tỉnh mời.
                    - Từ 15 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và triển khai công tác năm 2018. Địa điểm: Tại phòng họp C – HĐND tỉnh. Thành phần dự họp: Do Thường trực HĐND tỉnh mời.
Thứ sáu (05/01):
    Sáng:         - 7 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2017. Địa điểm: Tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
                     - 7 giờ 30’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh ủy dự kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh. Địa điểm: Tại Hội Nông dân tỉnh.
   Chiều:       - 13 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 01/2018. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                     Nội dung:
              1- Tổ thư ký Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 – khóa XII: Thông qua dự thảo Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Thành phần dự họp: Gồm các đồng chí:  Nguyễn Văn Dũng –UVBTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy; Trần Tuyết Minh – UVBTV, Trưởng BTG Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Khánh – TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trần Văn Mi, TUV – Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Thành Chương – Giám đốc Sở Nội vụ; Phạm Quốc Minh – Phó trưởng BTC Tỉnh ủy; Đỗ Đức Hòa –  Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, BTC Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hoài Thanh – Phó trưởng Phòng Tổng hợp, VPTU.
             2- Văn phòng Tỉnh ủy: Thông qua nội dung gợi ý kiểm điểm tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Mời dự: Đại diện lãnh đạo BTC Tỉnh ủy.
             3- UBND tỉnh thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên đán năm 2018. Mời dự: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – Trưởng BTG Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ các ngày lễ lớn tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Dũng, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy.
 
* Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 10 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. Các đề án trình Thường trực Tỉnh ủy: đề nghị các đơn vị chuẩn bị theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy.  
 (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
                                                                             T/L BAN THƯỜNG VỤ
                                                                              CHÁNH VĂN PHÒNG
 
                                                            
                                                                                         đã ký
 
 
                                                                                 Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay4,782
  • Tháng hiện tại107,573
  • Tổng lượt truy cập449,833
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây