Lịch TT và BTVTU tuần 02/2018

Lịch TT và BTVTU tuần 02/2018

Số kí hiệu VB798
Ngày ban hành 05/01/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 05/01/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                  *
                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    Đồng Xoài, ngày 05  tháng 01 năm 2018
 
                                                              LỊCH LÀM VIỆC
                               CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
                               Tuần thứ 02 năm 2018 (từ ngày 08/01 đến ngày 12/01)

 
 
Thứ bảy (06/01):
   Sáng:  - 8 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy đón , tiếp đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên UVBCT, nguyên Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm tỉnh. Địa điểm: Tại ranh giới tỉnh Bình Dương (Cầu Tham Rớt – huyện Chơn Thành). Thành phần cùng dự đón đoàn: Theo Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 04/01/2018 của Tỉnh ủy, gồm đại diện: TT HĐND, UBND tỉnh; Trưởng BTG Tỉnh ủy, Trưởng BDV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban QLKKT; Bí thư, chủ tịch thị xã Bình Long và huyện Lộc Ninh; Bí thư Đảng ủy và Giám đốc Công ty Cao su Bình Long, Công ty cao su Lộc Ninh.
            - 7 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ kỷ niệm 21 năm ngày tái lập tỉnh; Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Phước Long (06/01/1975- 06/01/2017) và nghi lễ mở bảng tên Quảng trường 6 tháng 1. Địa điểm: tại Hội trường Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
Thứ hai (08/01):
      Sáng:     - 7 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm đồng chí Lê Văn Uy, UVBTV – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2017 và triển khai công tác năm 2018. Địa điểm: Tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
                     - 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định cho các đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghỉ công tác theo chế độ. Địa điểm: Tại phòng VIP – Tỉnh ủy  (Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, mời thành phần tham dự).
      Chiều:    -  14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy dự kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí UVBTV Đảng ủy Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước. Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
                     - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ khảo sát và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Trung ương làm việc với Thường trực Thị ủy Phước Long về Đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW. Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Thành viên Tổ khảo sát và Tổ thư ký theo Quyết định số 850-QĐ/TU ngày 15/12/2017 của Tỉnh ủy
Thứ ba (09/01):
    Sáng:      - 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết công tác thu thuế năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Địa điểm: Tại Cục thuế tỉnh.
                    - 7 giờ 30’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy Tổ trưởng Tổ khảo sát và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Trung ương làm việc với Thường trực Huyện ủy Phú Riềng về Đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW. Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Thành viên Tổ khảo sát và Tổ thư ký theo Quyết định số 850-QĐ/TU ngày 15/12/2017 của Tỉnh ủy.
    Chiều:    - 13 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 02/2018. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                     Nội dung:
                     1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; (3) Thông qua kế hoạch tổ chức tổng kết Đề án “hỗ trợ vốn, nhà ở, đất sản xuất cho đảng viên nghèo giai đoạn 2014 – 2017”.
                     2- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo xin chủ trương thực hiện một số nội dung  về công tác tuyên giáo năm 2017 (Tờ Trình số 98-TTr/BTG ngày 05/12/2017).
                     3- Văn phòng Tỉnh ủy thông qua dự thảo Quy định thực hiện Quy định số 09-QĐ/VPTW của Văn phòng Trung ương về một số chế độ chi tiêu của các tỉnh, thành ủy.
                     4- UBND tỉnh báo cáo kiến nghị, đề xuất của các ngành.
Thứ tư (10/01):
     Sáng:    - 8 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5- HĐND tỉnh khóa IX. Địa điểm: Tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.
                   - 7 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự kiểm điểm tập thể cấp ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
                  - 8 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2017. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh.
      Chiều:   - 14  giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy dự kiểm điểm BCS Đảng UBND tỉnh năm 2017.  Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
                   - 13 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự kiểm điểm tập thể cấp ủy, lãnh đạo Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy năm 2017. Địa điểm: Tại Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
                   - 13 giờ 30’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy Tổ trưởng Tổ khảo sát và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Trung ương làm việc với Thường trực Huyện ủy Lộc Ninh về Đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW. Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Thành viên Tổ khảo sát và Tổ thư ký theo Quyết định số 850-QĐ/TU ngày 15/12/2017 của Tỉnh ủy.
Thứ năm (11/01):
     Sáng:      - 7 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản. Địa điểm: Tại Huyện ủy Hớn Quản. Nội dung: Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; các kiến nghị, đề xuất (nếu có). Thành phần tham dự: Đ/c Nguyễn Văn Dũng, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Tài nguyên – Môi trường, Giao thông – Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Trưởng BQL các Khu kinh tế.
                  - 08 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về  dự thảo Đề án phát triển tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Địa điểm: Tại phòng làm việc đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Thứ sáu (12/01):
    Sáng    - 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh phiên cuối năm và kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
                     - 8 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự  Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của UBKTTW (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Hội trường T78, Văn phòng Trung ương Đảng, số 145 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP HCM.
 
                     * Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 10 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. Các đề án trình Thường trực Tỉnh ủy: đề nghị các đơn vị chuẩn bị theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy.  
 (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
                                                                              T/L BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
                               
                                                                                             đã ký
         
 
                                                                                 Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay18,924
  • Tháng hiện tại110,282
  • Tổng lượt truy cập4,471,062
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây