Lịch TT và BTVTU tuần 03/2018

Lịch TT và BTVTU tuần 03/2018

Số kí hiệu VB806
Ngày ban hành 11/01/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 11/01/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
               *
                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    Đồng Xoài, ngày  12  tháng 01 năm 2018
 
                                                              LỊCH LÀM VIỆC
                             CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
                             Tuần thứ 03 năm 2018 (từ ngày 15/01 đến ngày 19/01)

 
 
Thứ bảy (13/01):
     Chiều:     - 17 giờ 00’: Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy tiếp đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng – Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Địa điểm: Tại trụ sở Tỉnh ủy. Mời dự: Các đồng chí Phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Chủ nhật (14/01):
     Sáng:      - 07 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết năm 2017 ngành Tòa án nhân dân tỉnh. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ hai (15/01):
      Sáng:    - 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, UVTW Đảng – Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người nghèo tại tỉnh Bình Phước (thời gian: 01 ngày) (theo Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 11/01/2018 của Tỉnh ủy).
    Chiều:    - 14 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp các Tổ tuyên truyền, vận động các hộ dân khiếu kiện, kéo dài trên địa bàn tỉnh (Ban Dân vận Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, thông báo thành phần dự họp). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thứ ba (16/01):
    Sáng:      - 7 giờ 30’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 01/2018. Địa điểm: Tại phòng B- Tỉnh ủy.
Nội dung:
                   1- Tổ thư ký Ban chỉ đạo theo Quyết định số 850-QĐ/TU ngày 15/12/2017 của Tỉnh ủy thông qua dự thảo Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng - khóa XII. Mời dự: Lãnh đạo Vụ địa phương III – BTC Trung ương; Thành viên Tổ thư ký; Đ/c Trần Văn Mi, TUV-Giám đốc Sở Tài chính.
                   2- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ về bổ sung nhân sự cấp ủy và kết nạp quần chúng vào Đảng.
                   3- BCS Đảng UBND tỉnh thông qua dự thảo: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới và  Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.
                    - 07 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo Ban dân vận Tỉnh ủy dự họp mặt Hội viên Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi năm 2017. Địa điểm: Tại Hội trường UBMTTQ VN tỉnh.
    Chiều:     - 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy dự kiểm điểm tập thể Đảng ủy, BGĐ Sở NN&PTNT. Địa điểm: Tại Sở NN&PTNT.
                    - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự kiểm điểm tập thể Đảng ủy, BGĐ Sở Tài chính. Địa điểm: Tại Sở Tài chính.
                    - 14 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự kiểm điểm tập thể Đảng ủy, BGĐ Sở KH&ĐT. Địa điểm: Tại Sở KH&ĐT.
Thứ tư (17/01):
     Sáng:    * Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 03/2018. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                    - Từ 07 giờ 30’ đến 9 giờ 30’: Xét duyệt dự thảo Đề án của Huyện ủy Phú Riềng về thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng - khóa XII.
                    - Từ 09 giờ 30’: Xét duyệt dự thảo Đề án của Huyện ủy Lộc Ninh về thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng - khóa XII.
Mời dự: Lãnh đạo Vụ địa phương III – BTC Trung ương; Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – Trưởng BTG Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Dũng, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy; Thành viên Tổ thư ký theo Quyết định 850-QĐ/TU ngày 15/12/2017 của Tỉnh ủy; Thường trực Huyện ủy Phú Riềng; Thường trực Huyện ủy Lộc Ninh.
    Chiều:    - 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy dự buổi tiếp và làm việc của UBND tỉnh với Công ty Cổ phần Tập đoàn PACIFIC HEALTH CARE về đề xuất phương án đầu tư và xin chủ trương hợp tác đầu tư thành lập và xây dựng Bệnh viện dịch vụ chất lượng cao tại tỉnh. Địa điểm: Tại phòng VIP UBND tỉnh.
                   - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh về triển khai nhiệm vụ năm 2018. Địa điểm: Tại phòng họp B – HĐND tỉnh.
Thứ năm (18/01):
     Sáng:    - 7 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 do UBKT Tỉnh ủy tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                 - 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ khảo sát và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Trung ương làm việc với Thường trực Thị ủy Phước Long về Đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW. Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Thành viên Tổ khảo sát và Tổ thư ký theo Quyết định số 850-QĐ/TU ngày 15/12/2017 của Tỉnh ủy.
               - 08 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy dự  Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Ban Nội chính Trung ương tổ chức (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Hội trường Trung ương, số 01 Hùng vương, Ba Đình, Hà Nội.
     Chiều:   - 15 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự ra mắt cuốn hồi ký các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy: Bùi Thanh Phong, Nguyễn Hữu Luật. Địa điểm: Tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thứ sáu (19/01):
 Sáng    - 8 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 
    * Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 10 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. Các đề án trình Thường trực Tỉnh ủy: đề nghị các đơn vị chuẩn bị theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy.  
 (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
                                                                               T/L BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
 
                                                                                              đã ký
 
 
 
                                                                                 Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay14,151
  • Tháng hiện tại93,135
  • Tổng lượt truy cập3,334,782
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây