Lịch TT và BTVTU tuần 03/2024

Lịch TT và BTVTU tuần 03/2024

Số kí hiệu 03/2024
Ngày ban hành 14/01/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 03 năm 2024 (từ ngày 15/01 đến ngày 19/01/2024)
------
Thứ Hai (15/01):
    Sáng:      - 09h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Thường trực HĐND tỉnh về công tác chuẩn bị Hội nghị Tổng kết hoạt động HĐND năm 2023 và Sơ kết tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND các cấp giữa nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung, mời thành phần dự). Địa điểm: Tại phòng họp B – Trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
    Chiều:    - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 02/2024. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                   1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: (1) Công tác cán bộ; (2) Báo cáo nhận xét, đánh giá cán bộ luân chuyển năm 2023; (3) Xin ý kiến Công văn về kết quả quy hoạch Trưởng, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách nhiệm kỳ 2021 – 2026, 2026 – 2031. Mời dự nội dung 1: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
                    2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua: (1) Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo App triển khai thực hiện sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước; (2) Xin chủ trương tổ chức hội nghị triển khai học tập Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (3) Xin trương viết Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước giai đoạn 1997-2025.
                   3. BCS đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong tình hình mới; (2) Xin ý kiến dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư sơ kết năm 2023 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ; (3) Xin ý kiến Kế hoạch tiếp, đón Đoàn đại biểu các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia đến chúc Tết tại tỉnh. Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
                     4. Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo: Tờ trình số 67-TT/ĐHĐND về kết quả giám sát theo Kết luận tại Thông báo số 1705-TB/TU ngày 04/7/2023 của BTV Tỉnh ủy. Thành phần dự: Do Đảng đoàn HĐND tỉnh bố trí.
Thứ Ba (16/01):
      Sáng:    - 08h00’: Họp Ban Thường Tỉnh ủy, phiên thứ 01/2024 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Nội dung:
                    1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Về công tác cán bộ; hiệp y quy hoạch cán bộ ngành dọc; (2) Kế hoạch quy hoạch cán bộ năm 2024; (3) Báo cáo tổng kết công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2023; dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2024; (4) Kế hoạch luân chuyển cán bộ ngành kiểm tra Đảng giai đoạn 2023 – 2025; (5) Báo cáo nhận xét, đánh giá cán bộ luân chuyển năm 2023; (6) Xin ý kiến Công văn về kết quả quy hoạch Trưởng, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách nhiệm kỳ 2021 – 2026, 2026 – 2031; (7) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương theo Quy định số 137-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Trung ương;
                   2. Đảng ủy Công an tỉnh thông qua: Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 03/10/2023 của Trung ương.
                     3. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: Dự thảo Kế hoạch về khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023.
    Chiều:    - 14h00’: Họp Ban Thường Tỉnh ủy, phiên thứ 01/2024 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:  BCS đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong tình hình mới; (2) Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án xây dựng hệ thống trường học thông minh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025; (3) Báo cáo kết quả rà soát chồng lấn, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị triển khai Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh; (4) Nội dung góp ý quy hoạch vùng Đông Nam bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
Thứ Tư (17/01): 
    Sáng:      - 08h00’:Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị giao ban công tác năm 2023 giữa Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng với các tỉnh, thành ủy. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Thành phần tham dự: Trưởng các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
     Chiều:    - 14h00’:  Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 09-ĐA/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030 (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Thành phần dự họp: Thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định 1181-QĐ/TU của Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực; Phó trưởng BTG Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực; Phó trưởng BDV Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực; Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực; Bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh; Trưởng Ban QLKKT; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn; Phó bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh phụ trách lĩnh vực; Trưởng phòng Tổ chức đảng – đảng viên BTC Tỉnh ủy.
Thứ năm (18/01):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp doanh nghiệp (Giao Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, mời doanh nghiệp, thành phần dự tiếp). Địa điểm: Tại phòng Lễ Tân Tỉnh ủy.
     Chiều:   - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Tổng kết hoạt động HĐND năm 2023 và Sơ kết tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND các cấp giữa nhiệm kỳ 2021 - 2026. Địa điểm: Tại Hội trường lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
Thứ Sáu (19/01):
      Sáng:    - 08h00’-10h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 02/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy
                   Nội dung:
                    1. UBKT Tỉnh ủy thông qua: (1) Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; (2) Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên và đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền.
                     2. Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo: Tờ trình số 67-TT/ĐHĐND về kết quả giám sát theo Kết luận tại Thông báo số 1705-TB/TU ngày 04/7/2023 của BTV Tỉnh ủy. Thành phần dự: Do Đảng đoàn HĐND tỉnh bố trí.
                   - 10h00’: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (phiên họp chuyên đề). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                   Nội dung: Thực hiện quy trình xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên (Giao UBKT Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình).
                   Thành phần dự: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh.   

                   Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.                                                                                  T/L BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                (Đã ký)


                                                                                         Đặng Hà Giang

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây