Lịch TT và BTVTU tuần 15/2021 (có bổ sung)

Lịch TT và BTVTU tuần 15/2021

Số kí hiệu VB 1023
Ngày ban hành 08/04/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                   *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                        Bình Phước, ngày 9 tháng 4 năm 2021                                                                                       
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 15 năm 2021 (từ ngày 12/4 đến ngày 16/4/2021)
- - - - -

Thứ hai (12/4):
       Sáng:    - 07h00’: Thường trực Tỉnh ủy hội ý. Địa điểm: Tại tầng trệt trụ sở Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Trưởng BDV Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Các đồng chí Phó chủ tịch: HĐND, UBND tỉnh; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng UBND tỉnh.
                     - 09h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Công ty cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex – Bình Phước về tình hình hoạt động của Công ty, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị (nếu có) (Giao Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp Công ty chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Công ty cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex – Bình Phước. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, sở KH&ĐT, Tài chính, Cục thuế tỉnh, GTVT, Xây dựng, TN&MT, Ban Quản lý khu kinh tế, Thường trực Huyện ủy Chơn Thành.
                     - 07h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND thị xã Bình Long khóa XI. Địa điểm: Tại Hội trường UBND thị xã Bình Long
     Chiều:     - 14h00’- 15h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp một số thành viên Ban chủ nhiệm 73 thông qua kế hoạch tổng hợp dự nguồn ngân sách để chi cho đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025 (giao đồng chí Giám đốc sở KH&ĐT phối hợp Giám đốc sở Tài chính chuẩn bị nội dung). Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Đ/c Phó bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c UVBTV – PCT HĐND tỉnh; các đồng chí PCT UBND tỉnh; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Giám đốc sở Tài chính; Đ/c Giám đốc sở KH&ĐT, Đ/c Giám đốc sở TN&MT; Đ/c Cục trưởng Cục thuế tỉnh.
 - 15h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  chủ trì họp một số thành viên Ban Chủ nhiệm 74 thông qua dự thảo: Chương trình đảm bảo Quốc phòng – an ninh; Quy chế đối ngoại quốc phòng – an ninh; Quyết định thành lập Ban chỉ huy thống nhất, Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy thống nhất “đảm bảo quốc phòng – an ninh (Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Đ/c Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đ/c Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh; Đ/c Giám đốc Công an tỉnh; Đ/c Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c TUV – Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
Thứ ba (13/4):
      Sáng:     - Từ 08h00 – 09h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra thực tế hướng tuyến dự án tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Đầu Một – Chơn Thành (giao Sở GTVT bố trí địa điểm đoàn đi kiểm tra). Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, KH&ĐT, Tài chính, GTVT, Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Huyện ủy Chơn Thành.
 - 09h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chơn Thành về tình hình thực hiện nhiệm vụ 04 tháng đầu năm 2021. Địa điểm: Tại Huyện ủy Chơn Thành. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, KH&ĐT, Tài chính, GTVT, Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT, Thông tin và truyền thông, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh.
- 08h00’ – 10h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội truyền thống Miếu Bà Rá. Địa điểm: Tại Khu du lịch văn hóa tâm linh núi Bà Rá, thị xã Phước Long.
                     - 10h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh tại cầu Đăk Lung. Địa điểm: Khu phố 4, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long.
                     - 7h30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền đồng chí Đ/c Hà Anh Dũng, UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII (thời gian: 1,5 ngày). Địa điểm: tại Hội trường tỉnh. Về nội dung, chương trình, thành phần dự tại các điểm cầu thực hiện theo Công văn 314-CV/TU ngày 06/4/2021 của Tỉnh ủy
      Chiều:   - 14h00 – 14h30: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 7. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
                     - 14h30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 9/2021. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                     Nội dung:
                     1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ, đảng viên
                     2- UBND tỉnh báo cáo: (1) Giải quyết kinh phí thu hồi đất giao sai chủ trương; giải quyết kinh phí đầu tư trồng cao su Quỹ ASXH của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước. Mời dự: Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; (2)  kiến nghị, đề xuất các ngành.
                     3- Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ 04 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ Quý II/2021. Mời dự: Đ/c Giám đốc sở KH&ĐT; Đ/c Giám đốc sở Tài chính; Đ/c Cục trưởng Cục thuế tỉnh.
                     4- Thường trực Tỉnh đoàn: thông qua Báo cáo sơ kết đội hình thanh niên tình nguyện.
                     5- Giám đốc Quỹ HTASXH báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ.
Thứ tư (14/4):
     Sáng:      - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 6/2021. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                     Nội dung:
                     1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Báo cáo công tác cán bộ, đảng viên
                     2- Văn phòng Tỉnh ủy: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 04 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ quý II/2021. Mời dự: Giám đốc sở, ngành: Tài chính, KH&ĐT; Cục trưởng Cục thuế tỉnh.
                     3- BCS Đảng UBND tỉnh: Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU về xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước. Thành phần dự họp: Do UBND tỉnh bố trí.
                     4- Thường trực Tỉnh đoàn: thông qua Báo cáo sơ kết đội hình thanh niên tình nguyện
     Chiều:     * Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
- 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II về khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác phối hợp triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn theo Công văn số 21-CV/HVCTKV II ngày 27/01/2021 của Học viên Chính trị Quốc gia HCM Khu vực II). Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự làm việc: Đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ.
 Thứ năm (15/4):
     Sáng:      - 08h00’ – 09h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm chốt phòng chống dịch Covid 19, chốt dân quân biên giới trên địa bàn huyện Bù Đốp (Giao Huyện ủy Bù Đốp bố trí địa điểm đoàn đến thăm). Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thường trực Huyện ủy Bù Đốp.
  - 09h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 04 tháng đầu năm 2021. Địa điểm: Tại Huyện ủy Bù Đốp. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, sở KH&ĐT, Tài chính, GTVT, Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT, Thông tin và truyền thông, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh.
 - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh dự hội nghị hiệp thương lần thứ ba giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 . Địa điểm: Hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
      Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 04 tháng đầu năm 2021. Địa điểm: Tại Huyện ủy Lộc Ninh. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, KH&ĐT, Tài chính, GTVT, Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT, Thông tin và truyền thông, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh.
 Thứ sáu (16/4):  
     Sáng:      - 07h30’: Thường trực Tỉnh ủy dự kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Địa điểm: Hội trường tỉnh.

  Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977800947.


 
          Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
             (Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây