Lịch TT và BTVTU tuần 25/2020 và Công văn thay đổi Lịch

Lịch TT và BTVTU tuần 25/2020

Số kí hiệu VB 791
Ngày ban hành 11/06/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                    *
                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
              Bình Phước, ngày 12 tháng 6 năm 2020                                                       LỊCH LÀM VIỆC
                     CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
                           Tuần 25 năm 2020 (từ ngày 15/6 đến ngày 21/6/2020)
                                                                         - - - - -

Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tiếp tục báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiến hành kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội và dự chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp theo nhiệm vụ được phân công. Đề nghị các Đảng bộ thực hiện theo công văn số 3839-CV/TU ngày 02/6/2020 của Tỉnh uỷ về việc hoàn chỉnh nội dung Văn kiện nhân sự trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
  THỨ HAI - NGÀY 15/6
SÁNG
1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục dự Kỳ họp Thứ 9 – Quốc hội Khoá XIV (đến hết ngày 19/6/2020). Giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị các nội dung phục vụ đoàn.
Địa điểm: Toà nhà Quốc hội, Ba Đình – Hà Nội.
2) 07h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao đổi đầu giờ với Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh.
Nội dung: Trao đổi thông tin các vấn đề cần báo cáo xin ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ.
Cùng dự: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh văn phòng UBMTTQ VN tỉnh.
Địa điểm: Tầng trệt trụ sở Tỉnh uỷ.CHIỀU
1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự Kỳ họp Thứ 9 – Quốc hội Khoá XIV.
Địa điểm: Toà nhà Quốc hội, Ba Đình – Hà Nội.
2) 17h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng Đoàn Đại biểu tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Bộ Tài chính theo chương trình riêng. Giao UBND tỉnh chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
Địa điểm: Trụ sở Bộ Tài chính – Hà Nội.
3) 13h30’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
THỨ BA - NGÀY 16/6
SÁNG
1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục dự Kỳ họp Thứ 9 – Quốc hội Khoá XIV.
Địa điểm: Toà nhà Quốc hội, Ba Đình – Hà Nội.
2) 07h30’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì họp Tổ Kiểm tra, chỉ đạo xử lý tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Đảng. Giao Tổ Tổ Kiểm tra, chỉ đạo xử lý tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Đảng chuẩn bị nội dung, chương trình.
Thành phần: Các đồng chí thành viên Tổ Kiểm tra, chỉ đạo xử lý tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Đảng theo Quyết định số 1816-QĐ/TU ngày 13/3/2020 của Tỉnh uỷ (đính kèm Quyết định).
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.CHIỀU
1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục dự Kỳ họp Thứ 9 – Quốc hội Khoá XIV.
Địa điểm: Toà nhà Quốc hội, Ba Đình – Hà Nội.
2) 17h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng Đoàn Đại biểu tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Bộ Thông tin và truyền thông theo chương trình riêng. Giao UBND tỉnh chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc VNPT Bình Phước, các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
Địa điểm: Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông – Hà Nội.
2) 14h00: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì họp Hội đồng Quỹ hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh.
Giao Hội đồng Quỹ An sinh xã hội tỉnh chuẩn bị nội dung.
Thành phần:
- Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy; Đ/c Lê Thị Xuân Trang – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMT TQ VN tỉnh; Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Khánh – TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
- Các đồng chí thành viên theo Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh về kiện toàn Hội đồng quản lý quỹ Hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2017 – 2022: Đ/c Đỗ Đại Đồng – Phó Chủ tịch MTTQ VN tỉnh; đ/c Phạm Thị Mai Hương – Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh; Đ/c Nguyễn Tấn Hùng – Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; Đ/c Vũ Văn Thắng – Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
THỨ TƯ - NGÀY 17/6
SÁNG
1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục dự Kỳ họp Thứ 9 – Quốc hội Khoá XIV.
Địa điểm: Toà nhà Quốc hội, Ba Đình – Hà Nội.
2) 08h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ
chủ trì Hội nghị giao ban các cơ quan đơn vị Khối Đảng Tỉnh uỷ 6 tháng đầu năm 2020.
Nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020. Văn phòng Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp vơi các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình. Các đơn vị gửi báo cáo, kiến nghị (nếu có) về Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 16/6/2020 để Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đài Phát thanh – Truyền hình và báo Báo Bình Phước, Trường Chính trị tỉnh, Ban BVCSSKCB tỉnh.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.

CHIỀU
1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục dự Kỳ họp Thứ 9 – Quốc hội Khoá XIV.
Địa điểm: Toà nhà Quốc hội, Ba Đình – Hà Nội.
2) 13h30’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM - NGÀY  18/6SÁNG

 
1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục dự Kỳ họp Thứ 9 – Quốc hội Khoá XIV.
Địa điểm: Toà nhà Quốc hội, Ba Đình – Hà Nội.
2) 08h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì làm việc với UBND tỉnh giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Giao Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Giao Văn phòng HĐND tỉnh mời.
Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh.


CHIỀU
1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục dự Kỳ họp Thứ 9 – Quốc hội Khoá XIV.
Địa điểm: Toà nhà Quốc hội, Ba Đình – Hà Nội.
2) 13h30’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU - NGÀY 19/6
SÁNG
08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:
Nội dung: Nghe các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tiếp tục báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Đề nghị các Đảng bộ thực hiện theo công văn số 3839-CV/TU ngày 02/6/2020 của Tỉnh uỷ về việc hoàn chỉnh nội dung Văn kiện nhân sự trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ). Cụ thể:
1) 08h00’: Đảng bộ thị xã Bình Long.
2) 09h00’: Đảng bộ huyện Hớn Quản.
3) 10h00’: Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh.

Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ; đồng chí Hà Anh Dũng – TUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Đỗ Đức Hoà – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, TN&MT; Thường trực Đảng uỷ các Đảng bộ báo cáo.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.CHIỀU
14h00Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Tiếp tục chủ trì họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:
Nội dung:  Nghe các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tiếp tục báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
1) 14h00: Đảng bộ thành phố Đồng Xoài.
2) 15h00’: Đảng bộ huyện Phú Riềng.
3) 16h00: Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, đồng chí Hà Anh Dũng – TUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Đỗ Đức Hoà – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, TN&MT; Thường trực Đảng uỷ các Đảng bộ báo cáo.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
THỨ 7 – NGÀY 20/6
SÁNG
08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:
Nội dung: Nghe các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tiếp tục báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Đề nghị các Đảng bộ thực hiện theo công văn số 3839-CV/TU ngày 02/6/2020 của Tỉnh uỷ về việc hoàn chỉnh nội dung Văn kiện nhân sự trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ). Cụ thể:
1) 08h00’: Đảng bộ huyện Bù Gia Mập.
2) 09h00’: Đảng bộ huyện Chơn Thành.
3) 10h00’: Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, đồng chí Hà Anh Dũng – TUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Đỗ Đức Hoà – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, TN&MT; Thường trực Đảng uỷ các Đảng bộ báo cáo.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.

CHIỀU
1) 14h00Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Tiếp tục chủ trì họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:
Nội dung: Nghe các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tiếp tục báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
1.1. 14h00: Đảng bộ huyện Bù Đăng.
1.2. 15h00: Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.
Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, đồng chí Hà Anh Dũng – TUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Đỗ Đức Hoà – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, TN&MT; Thường trực Đảng uỷ các Đảng bộ báo cáo.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
2) 16h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên 16/2020
Nội dung:
2.1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ.
2.2. Ban Cán sự UBND tỉnh báo cáo: Các nội dung cấp thiết cần xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ
Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, các thành phần khác do UBND tỉnh mời.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung trình tại phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị thực hiện theo Quy định số 1786-QĐ/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trình tự, thủ tục các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hội nghị Tỉnh uỷ; đồng thời, gửi file văn bản về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: vanphongtinhuybinhphuoc@binhphuoc.gov.vn) để đưa lên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0973703979.
 
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

            (Đã ký )

  Nguyễn Văn Khánh
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập55
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay11,978
  • Tháng hiện tại114,916
  • Tổng lượt truy cập3,356,563
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây