Lịch TT và BTVTU tuần 26/2020

Lịch TT và BTVTU tuần 26/2020

Số kí hiệu VB 797
Ngày ban hành 18/06/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                      *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 19 tháng 6 năm 2020
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 26 năm 2020 (từ ngày 22/6 đến ngày 28/6/2020)
- - - - -

Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tiếp tục báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiến hành kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội và dự chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp theo nhiệm vụ được phân công. Đề nghị các Đảng bộ thực hiện theo công văn số 3839-CV/TU ngày 02/6/2020 của Tỉnh uỷ về việc hoàn chỉnh nội dung Văn kiện nhân sự trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh họp tổ đại biểu trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh Khoá IX (theo  Công văn số 139/HĐND ngày 04/6/2020 của HĐND tỉnh và công văn số 152/HĐND ngày 12/6/2020 của HĐND. Giao HĐND tỉnh thông báo đến các đại biểu HĐND về thời gian, thành phần, địa điểm họp).
  CHỦ NHẬT
TỐI - 18h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp Đoàn tư vấn xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh.
Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Khách sạn Bom Bo.
  THỨ HAI - NGÀY 22/6SÁNG
1) 07h00’: Thường trực Tỉnh uỷ  tiếp đoàn tư vấn xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân vận – Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ mời. Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.
2) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Chủ trì Hội thảo xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước đến năm 2030 tầm nhìn 2050 (đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện theo Kế hoạch số 233 – KH/TU ngày 29/5/2020 của Tỉnh uỷ).
Thành phần: Theo Kế hoạch số 233 – KH/TU ngày 29/5/2020 của Tỉnh uỷ. Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
3) 08h30’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cùng dựĐồng chí Phạm Phước Hải – UVBTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ (Phụ trách Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng); Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng mời (theo Công văn số 3803-CV/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ). Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hoá – Thể thao Công ty Cao su Phú Riềng.
CHIỀU 1) 14h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì làm việc với UBND tỉnh giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì chuẩn bị nội dung, chương trình.
Thành phần: Giao Văn phòng HĐND tỉnh mời. Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh.
THỨ BA - NGÀY 23/6SÁNG
1) 08h00’: Các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ là đại biểu HĐND tỉnh dự họp Tổ Đại biểu theo Kế hoạch của HĐND tỉnh (theo  Công văn số 139/HĐND ngày 04/6/2020 của HĐND tỉnh và công văn số 152/HĐND ngày 12/6/2020 của HĐND).
2) Từ 09h00’ – 11h00:  Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì Họp Tiểu Ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung, chương trình.
Thành phần: Các đồng chí thành viên Tiểu Ban Nhân sự, Thư ký, Tổ giúp việc cho Tiểu Ban Nhân sự đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
3) 08h00: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền Lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Công an về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT – BCA – X11. Địa điểm: Hội trường B – Công an tỉnh.
CHIỀU
14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:
Nội dung: Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
1) 14h00’: Đảng bộ huyện Phú Riềng.
2) 15h00’: Thị ủy Bình Long
3) 16h00’: Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh
Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ; đồng chí Hà Anh Dũng – TUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Đỗ Đức Hoà – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thường trực Đảng uỷ các Đảng bộ báo cáo. Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
THỨ TƯ - NGÀY 24/6


SÁNG
08h00Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:
Nội dung: Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
1) 08h00: Đảng bộ thành phố Đồng Xoài.
2) 09h00’: Đảng bộ huyện Hớn Quản
3) 10h00’: Tiểu ban Nhân sự báo cáo công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, đồng chí Hà Anh Dũng – TUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ,  Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính (dự nội dung 1,2); Thường trực Đảng uỷ các Đảng bộ báo cáo; đồng chí Đỗ Đức Hoà – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;. Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
CHIỀU
1). 14h00’:  Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đi kiểm tra công tác chuẩn bị Hội trường tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Thành phần: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – PCT UBND tỉnh, phụ trách Trường Chính trị tỉnh; Đ/c Giám đốc BQLDA tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
2) 13h30’: Thường trực tỉnh uỷ uỷ quyền Lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Văn hoá – Thể thao và Du lịch lần thứ III, giai đoạn 2015 – 2020. Địa điểm: Hội trường Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch.
THỨ NĂM - NGÀY  25/6


SÁNG
 
08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Văn phòng Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình. Đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện theo Công văn số 3827- CV/TU ngày 25/5/2020 của Tỉnh uỷ.
Nội dung:
1. Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương.
2. Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
3. Báo cáo rút kinh nghiệm đại hội điểm, đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương.
4. Thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thành phần: Theo Công văn số 3827- CV/TU ngày 25/5/2020 của Tỉnh uỷ. Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
CHIỀU
1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Nội dung: Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
1) 14h00: Đảng bộ huyện Bù Đăng
2) 15h00’: Đảng bộ huyện Chơn Thành
3) 16h00’: Đảng bộ huyện Bù Gia Mập
Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, đồng chí Hà Anh Dũng – TUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Đỗ Đức Hoà – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thường trực Đảng uỷ các Đảng bộ báo cáo.  Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
THỨ SÁU - NGÀY 26/6


SÁNG
 08h00’: Trường trực Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị thảo luận, góp ý Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thành phần:  Các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ, các đồng chí nguyên là UVBTV Tỉnh uỷ, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy (các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chuẩn bị nội dung theo theo Kế hoạch số 321-KH/TU ngày 12/5/2020 của Tỉnh ủy).  Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.


CHIỀU
15h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với đồng chí Trần Thanh Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chơn Thành. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Huyện uỷ Chơn Thành chuẩn bị nội dung, chương trình. Địa điểm: Huyện uỷ Chơn Thành.
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung trình tại phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị thực hiện theo Quy định số 1786-QĐ/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trình tự, thủ tục các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hội nghị Tỉnh uỷ; đồng thời, gửi file văn bản về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: vanphongtinhuybinhphuoc@binhphuoc.gov.vn) để đưa lên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0973703979.
 
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Văn Khánh


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây