Lịch TT và BTVTU tuần 28/2020

Lịch TT và BTVTU tuần 28/2020

Số kí hiệu VB 807
Ngày ban hành 02/07/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                    *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 03 tháng 7 năm 2020
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 28 năm 2020 (từ ngày 06/7 đến ngày 12/7/2020)
- - - - -
Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiến hành kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội và dự chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp theo nhiệm vụ được phân công. Đề nghị các Đảng bộ thực hiện theo công văn số 3839-CV/TU ngày 02/6/2020 của Tỉnh uỷ về việc hoàn chỉnh nội dung Văn kiện nhân sự trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
THỨ HAI - NGÀY 06/7SÁNG
1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Thị uỷ Bình Long về công tác cán bộ và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp với Thị uỷ Bình Long chuẩn bị nội dung, chương trình.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Thị uỷ Bình Long.
2) 09h30’:  Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường tránh khu du tích lịch sử Tà Thiết, đường Tà Thiết – Hoa Lư (điểm đầu xã Lộc Hưng), Trường THCS Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh… và một số công trình xây dựng khác. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với Huyện Lộc Ninh chuẩn bị nội dung, chương trình.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc các sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông – Vận tải, TN&MT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Đại diện Thường trực Huyện uỷ Lộc Ninh.
Địa điểm: Giao Huyện uỷ Lộc Ninh cử người hướng dẫn đoàn, 09h30’ có mặt tại UBND xã Lộc Hưng – Lộc Ninh.
Dự đưa tin:  Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước .
 3) 07h30’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
 

CHIỀU
1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Bù Đốp về công tác cán bộ và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Bù Đốp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp với Huyện uỷ Bù Đốp chuẩn bị nội dung, chương trình.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Đc Nguyễn Quốc Bình – UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (phụ trách Đảng bộ Bù Đốp); Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; Ban Thường vụ Huyện uỷ Bù Đốp.
Địa điểm: Huyện uỷ Bù Đốp.
2) 15h00:  Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra đường giao thông, Cửa khẩu Hoàng Diệu. Giao Huyện uỷ Bù Đốp chuẩn bị chương trình dẫn đoàn kiểm tra.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; Giám đốc các sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông – Vận tải, TN&MT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Đại diện Thường trực Huyện uỷ Bù Đốp.
Dự đưa tin:  Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.
3) 14h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 6 tháng đầu năm 2020 do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức.
Địa điểm: Hội trường B – Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
THỨ BA - NGÀY 07/7

SÁNG
Chương trình làm việc của Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh tỉnh uỷ:
1) 07h00: Trao đổi đầu giờ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
Địa điểm: Tầng trệt Tỉnh uỷ.
2) 08h00: Làm việc với  Bí thư Huyện uỷ Đồng Phú về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Mời dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
Địa điểm: Phòng làm việc Bí thư Tỉnh uỷ.
3) 09h00: Làm việc với Tổ rà soát, tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ về cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. Giao Tổ rà soát tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung chương trình.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ rà soát; các thành viên Tổ rà soát: đ/c Nguyễn Văn Khánh – TUV, Chánh VPTU, đ/c Nguyễn Minh Quang – PGĐ Phụ trách Sở TT và TT, đ/c Phạm Văn Trinh – Giám đốc VNPT Bình Phước, đ/c Phan Xuân Linh – PCVP UBND tỉnh, Đc Bùi Gia Khánh – Phó giám đốc Trung tân phục vụ Hành chính công tỉnh.
Địa điểm: phòng họp Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
Dự đưa tin: Đài phát thành – Truyền hình và báo Bình Phước.
4) 10h00:  Thăm và kiểm tra Trung tâm điều hành của tỉnh. Giao UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo UBND, tỉnh UBMTTQ VN tỉnh, Ban Tuyên giáo, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở TT&TT, Giám đốc VNPT Bình Phước, các thành phần khác do UBND tỉnh mời.
Địa điểm: Trung tâm điều hành tỉnh - Tầng trệt trụ sở UBND tỉnh.
Dự đưa tin: Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.CHIỀU
1) 14h00’:  Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
2) 18h30:  Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội dự tiếp đoàn công tác của Trung ương. Các đơn vị liên quan thực hiện theo Kế hoạch số 241-KH/TU ngày 02/7/2020 của Tỉnh ủy.
Cùng dự:  Theo Kế hoạch số 241-KH/TU ngày 02/7/2020 của Tỉnh ủy:
   Thường trực Tỉnh uỷ; Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư, Chủ tịch thành phố Đồng Xoài; đại diện lãnh đạo: Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh.
Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.
3) 14h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ - NGÀY 08/7
SÁNG
1) 06h30:  Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội dự tiếp đoàn công tác của Trung ương. Các đơn vị liên quan thực hiện theo Kế hoạch số 241-KH/TU ngày 02/7/2020 của Tỉnh ủy.
Cùng dự:  Theo Kế hoạch số 241-KH/TU ngày 02/7/2020 của Tỉnh ủy: Thường trực Tỉnh uỷ; Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.
2) 08h00: Thường trực Tỉnh uỷ dự kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá IX.
Địa điểm: Hội trường tỉnh.
2) 09h45’: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Trung ương. Văn phòng Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung, chương trình (Theo Kế hoạch số 241-KH/TU ngày 02/7/2020 của Tỉnh ủy)
Thành phần: Theo Kế hoạch số 241-KH/TU ngày 02/7/2020 của Tỉnh ủy:
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Đại biểu Quốc hội tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.


CHIỀU
1) 13h30: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác Trung ương đi thăm gia đình chính sách tại thành phố Đồng Xoài. Giao sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu, chuẩn bị chương trình.
Cùng dự:  Thường trực Tỉnh uỷ; Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bí thư, Chủ tịch thành phố Đồng Xoài; đại diện Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh. Giao  Sở Lao động – Thương binh và xã hội liên hệ, phối hợp với UBND thành phố Đồng Xoài để lựa chọn 02 gia đình chính sách, chuẩn bị nội dung, chương trình.
Địa điểm: 02 gia đình chính sách ở Đồng Xoài (Do Sở Lao động – Thương binh và xã hội tham mưu).
2)  13h30: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp tục Chủ trì  kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá IX.
Địa điểm: Hội trường tỉnh.
THỨ NĂM - NGÀY  09/7


SÁNG
1) 08h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh tỉnh uỷ công tác tại Hà Nội.
Địa điểm: Số 47, Phạm Văn Đồng, Hà Nội.
   2) 08h00: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp tục Chủ trì  kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá IX.
Địa điểm: Hội trường tỉnh.
3)09h00: Đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo: Các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Đảng bộ Bộ đội Biên phòng mời (theo Công văn số 3803-CV/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ).
Địa điểm: Hội trường trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.


CHIỀU
1) 14h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh tỉnh uỷ công tác tại Hà Nội.
Địa điểm: Số 47, Phạm Văn Đồng, Hà Nội.
  2) 13h30: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp tục Chủ trì  kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá IX.
Địa điểm: Hội trường tỉnh.
THỨ SÁU - NGÀY 10/7
SÁNG
1) 08h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
2) 07h30: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh dự Hội nghị  giao ban công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm và Hội thảo cụm thi đua số 6 do Hội Nông dân tỉnh tổ chức.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Bình Phước, Khu công nghiệp Đồng Xoài I, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài.
3) 08h00: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thực hiện quy chế cán bộ Đoàn.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Bưu điện tỉnh Bình Phước (số 416, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài).CHIỀU
1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ  làm việc tại trụ sở.
2) 14h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh thành phố khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ 6 và Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 8 nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Ngày 10, 11/7).
Địa điểm: Huyện Đức Hoà, Hội trường Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động Long An.
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung trình tại phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị thực hiện theo Quy định số 1786-QĐ/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trình tự, thủ tục các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hội nghị Tỉnh uỷ; đồng thời, gửi file văn bản về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: vanphongtinhuybinhphuoc@binhphuoc.gov.vn) để đưa lên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0973703979
 
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây