Lịch TT và BTVTU tuần 30/2020

Lịch TT và BTVTU tuần 30/2020

Số kí hiệu VB 813
Ngày ban hành 16/07/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                      *
                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
               Bình Phước, ngày 17 tháng 7 năm 2020

                                                LỊCH LÀM VIỆC
               CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
                     Tuần 30 năm 2020 (từ ngày 20/7 đến ngày 26/7/2020)
                                                                      - - - - -
Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Thường trực Tỉnh uỷ, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiến hành kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội và dự chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp theo nhiệm vụ được phân công (Các Đảng bộ: Đồng Xoài (20,21), Bù Đăng (21,22), Chơn Thành (22,23), Cao su Sông Bé (23,24), Cao su Bình Phước (23,24).
THỨ HAI - NGÀY 20/7
SÁNG
1) 09h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Xoài nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo: Các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Thành uỷ Đồng Xoài mời (theo Công văn số 3803-CV/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ).
Địa điểm: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Đồng Xoài.
2) 08h00: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược Khoá XIII (Thời gian: 2 tháng).
Địa điểm: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.CHIỀU
1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đi thăm, kiểm tra mô hình trồng chuối của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, khu quy hoạch dự án sân Golf.
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Văn Phòng Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở ngành: KH&ĐT, TN&MT, NN&PTNT; đại diện Huyện uỷ Chơn Thành, đại diện Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.
Địa điểm: Xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành (Đoàn tập trung tại UBND xã Minh Thắng cùng đi), đối với các thành viên ở Đồng Xoài, Văn phòng Tỉnh uỷ bố trí xe đưa đoàn, đúng 13h30’ xuất phát tại trụ sở Tỉnh uỷ.
2) 15h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ thăm các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Chơn Thành nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7. Giao Sở Lao động TB&XH tỉnh chủ trì, phối hợp với Huyện uỷ Chơn Thành tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, HĐND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh; đại diện Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và xã hội; Huyện uỷ Chơn Thành.
Địa điểm: Huyện Chơn Thành.
3) 15h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Thường trực Huyện uỷ Chơn Thành về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện.
Thành phần: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Thường trực Huyện uỷ Chơn Thành.
Địa điểm: Huyện uỷ Chơn Thành.
THỨ BA - NGÀY 21/7

SÁNG
1) 08h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện Bù Đăng nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dự
- Đồng chí Phạm Phước Hải – UVBTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ (phụ trách Đảng bộ huyện Bù Đăng).
- Đại diện Lãnh đạo: Các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Huyện uỷ Bù Đăng mời (theo Công văn số 3803-CV/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ).
Địa điểm: Trung tâm Văn hoá huyện Bù Đăng.
2) 09h00: Đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự tiếp đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Bình Phước. Giao Sở Ngoại vụ tham mưu nôi dung, chương trình.
Địa điểm: Phòng họp VIP – UBND tỉnh.
CHIỀU 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ - NGÀY 22/7SÁNG
1) 09h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện Chơn Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dựĐại diện Lãnh đạo: Các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Huyện uỷ Chơn Thành mời (theo Công văn số 3803-CV/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ).
Địa điểm: Hội trường huyện Chơn Thành.
2) 11h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản bằng hình thức trực tuyến (Theo Kế hoạch số 185 ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh).
Thành phần: Thực hiện theo Kế hoạch số 185 ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh.
3) 08h00: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền Lãnh đạo UBND tỉnh Chủ trì Hội nghị trực tuyến phiên toàn thể trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao Năng lượng Việt Nam năm 2020 do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung theo Công văn số 3962 – CV/TU ngày 16/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Thành phần: Thành phần dự tại điểm cầu tỉnh: Theo Công văn số 3962 – CV/TU ngày 16/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:
- Đại diện: Thường trực HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng: HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch & Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên & Môi trường, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Công ty Điện lực tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố có các dự án năng lượng.
- Đại diện các báo cáo viên của tỉnh.
- Các doanh nghiệp năng lượng trên địa bàn tỉnh.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.


CHIỀU
14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. Giao Ban Thường vụ Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình.
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo: UBND, UBMTTQ VN tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở ngành: NN&PTNT, Tài chính, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Địa điểm: Trụ sở Hội Nông dân tỉnh.
THỨ NĂM - NGÀY  23/7


SÁNG
 
1) 08h00’ Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ  dự Lễ khởi công công trình giao thông nâng cấp ĐT.741 đoạn từ cầu Thác Mẹ đến Quốc lộ 14C do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức.
Địa điểm: Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập.
2) 08h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra một số công trình giao thông trên địa bàn huyện Bù Gia Mập. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư tỉnh phối hợp với Huyện uỷ Bù Gia Mập tham mưu nội dung, chương trình.
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo: UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở ngành: Giao thông – Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, TN&MT, Ban Quản lý dự án đầu tư tỉnh; đại diện Huyện uỷ Bù Gia Mập.
Địa điểm: Huyện uỷ Bù Gia Mập.
3) 09h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ thăm gia đình nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bù Gia Mập nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7. Giao Sở Lao động TB&XH tỉnh chủ trì, phối hợp với Huyện uỷ Bù Gia Mập tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và xã hội; Huyện uỷ Bù Gia Mập.
Địa điểm: Huyện Bù Gia Mập.
4) 08h30’: Đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dựĐại diện Lãnh đạo: Các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Đảng uỷ Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé mời (theo Công văn số 3803-CV/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ).
Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.
5) 08h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - UVBTV trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo: Các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Đảng uỷ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước mời (theo Công văn số 3803-CV/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ).
Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
CHIỀU
14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ.
2. Ban Cán sự UBND tỉnh:
- Báo cáo kiến nghị các ngành.
- Các nội dung cần báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ.
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, các thành phần khác do UBND tỉnh mời.
3. Trường Chính trị tỉnhBáo cáo đề án “Sử dụng, quản lý và vận hành Ký túc xá”. 
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, Giám đốc Sở Tài chính, đại diện Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh.
4. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Báo cáo xin chủ trương tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020).
5. Văn phòng Tỉnh ủy: Báo cáo kiến nghị, đề xuất các cơ quan, đơn vị.
Địa điểm: Phòng họp C.
THỨ SÁU - NGÀY 24/7
SÁNG
1) 06h00’: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự  Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ.
Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.
2) 08h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh.
Nội dung: Thực hiện quy trình nhân sự. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình.
Thành phần: Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Bí thư các Đảng bộ trực thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND các huyện, thị, thành phố.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
CHIỀU Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung trình tại phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị thực hiện theo Quy định số 1786-QĐ/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trình tự, thủ tục các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hội nghị Tỉnh uỷ; đồng thời, gửi file văn bản về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: vanphongtinhuybinhphuoc@binhphuoc.gov.vn) để đưa lên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0973703979.
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

                (đã ký)

  Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây