Lịch TT và BTVTU tuần 32-2018

Lịch TT và BTVTU tuần 32

Số kí hiệu VB1000
Ngày ban hành 02/08/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                   *
                                                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   Bình Phước, ngày 3 tháng 8  năm 2018

                                       LỊCH LÀM VIỆC
      CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
         Tuần thứ 32 năm 2018 (từ ngày 30/7 đến ngày 03/8/2018)
                                                        -----

Thứ hai (06/8):
    Sáng:  - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy dự họp Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội. Địa điểm: Tại phòng họp 4A4, tầng 4, Nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội.
           - Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham gia lớp bồi dưỡng theo Đề án 165 tại Hoa Kỳ (thời gian: đến hết tuần)
          - Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy đi công tác cơ sở.
          - 08 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Nguyễn Văn Dũng, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy dự buổi thuyết trình chủ đề “xây dựng bộ máy công quyền ưu tú” do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Địa điểm: Tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
   Chiều: - 16 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh dự trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKS nhân dân tỉnh. Địa điểm: Tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
               - 14 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền đồng chí Trần Tuyết Minh, UVBTV – Trưởng BTG Tỉnh ủy dự tiếp phóng viên Báo Nhân dân thường trú tại tỉnh Bình Phước đến chào xã giao. Địa điểm: Tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thứ ba (07/8):
    Sáng: - Từ  08 giờ 30’ đến 10 giờ 00’:  Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy họp Tổ thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Địa điểm: Tại phòng họp A – UBND tỉnh.
             - Từ 10 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy làm việc với đồng chí Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh. Địa điểm: Tại phòng A – UBND tỉnh.
Thứ tư (08/8):
    Sáng: - 08 giờ 00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 23/2018 (thời gian 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
               - Từ 08 giờ 00’ đến 08 giờ 30’: Lãnh đạo sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW. Mời dự: Đ/c Trưởng BTG Tỉnh ủy; Đ/c Trưởng BTC Tỉnh ủy; Giám đốc sở Nội vụ.
               - Từ 08 giờ 30’ đến 09 giờ 30’: Tổ xây dựng Đề án hợp nhất Báo Bình Phước – Đài PTTH tỉnh báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW. Mời dự: Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối văn xã; Đ/c Trưởng BTG Tỉnh ủy; Đ/c Trưởng BTC Tỉnh ủy; Giám đốc sở Nội vụ; Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm, TUV – Phó trưởng BTG Tỉnh ủy; Lãnh đạo Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh.
               - Từ 09 giờ 30’ đến 10 giờ 30’: Sở Nội vụ báo cáo Đề án sáp nhập 3 Ban Quản lý dự án (BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông, BQLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT, BQLD các công trình dân dụng). Mời dự: Đ/c Trưởng BTC Tỉnh ủy; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Giám đốc sở Nội vụ; Lãnh đạo: BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông, BQLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT, BQLDA các công trình dân dụng.
               - Từ 10 giờ 30’: Đ/c Giám đốc Quỹ ASXH tỉnh báo cáo xin chủ trương thanh toán chi phí đầu tư cao su tập trung cho quỹ ASXH tỉnh.
  Chiều: - 14 giờ 00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy (tiếp).
Nội dung: UBND tỉnh báo cáo: Công tác khen cao; Đề án thành lập đội xe công của tỉnh; Các chính sách về thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy theo Công văn số 2283-CV/TU ngày 25/7/2018 của Tỉnh ủy; báo cáo công tác chuẩn bị chương trình, nội dung xúc tiến đầu tư tại tỉnh; hiện trạng, phương án đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh; kiến nghị, đề xuất của các ngành. Thành phần dự họp: Do UBND tỉnh bố trí.
Thứ năm (09/8):
    Sáng: - 08 giờ 00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 24. Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
          Nội dung:
          1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung báo cáo Tổ Nhân sự sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Thành phần tham dự: Thành viên theo Quyết định số 1079-QĐ/TU ngày 20/7/2018 của Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Dũng, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Phạm Phước Hải, UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Lê Văn Uy, UVBTV – Trưởng BNC Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Khánh, TUV – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
          2-  Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác cơ sở Đảng, đảng viên; (2) báo cáo các nội dung theo Công văn số 2283-CV/TU ngày 25/7/2018 của Tỉnh ủy về dự thảo các quy định thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy và Công văn số 2292-CV/TU ngày 02/8/2018 về tình hình thực hiện mô hình bí thư kiêm chủ tịch UBND cấp xã.
   Chiều: - Từ 14 giờ 00’ đến 14 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn Tạp chí cao su nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. Địa điểm: Tại phòng làm việc Bí thư Tỉnh ủy.
             - 14 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đảng ủy, BGĐ và Trưởng các phòng sở TN&MT về tình hình thực hiện nhiệm vụ của sở thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2018; tiến độ triển khai thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Sở TN&MT. Thành phần tham dự: Đ/c Huỳnh Anh Minh, TUV – PCT UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, KH&ĐT, Văn phòng UBND tỉnh; Phó giám đốc Trung tâm Hành chính công.
    Tối: - 19 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu, PBT Tỉnh ủy dự Lễ Bế mạc liên hoan đờn ca tài tử lần thứ tư tỉnh Bình Phước năm 2018. Địa điểm: Tại Trung tâm văn hóa tỉnh.
Thứ sáu (10/8):
     Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy làm việc theo chương trình sau:
             - Từ 08 giờ 00’ đến 08 giờ 30’: Thăm Trường Cao đẳng Y tế tỉnh.
              Từ 08 giờ 30’ đến 09 giờ 00’: Kiểm tra các công trình, dự án tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh;
           - Từ 09 giờ 00: Làm việc  Đảng uỷ, BGĐ và trưởng các phòng, trung tâm của Sở Y Tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2018; tình hình triển khai thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy (đề nghị sở Y tế báo cáo cụ thể tình hình sáp nhập, tinh giảm biên chế các trung tâm; tình hình quản lý, phương án sử dụng cơ sở vật chất các đơn vị sau khi sắp xếp...). Địa điểm: Tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật.
Thành phần tham dự các nội dung trên: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Nội vụ; sở Tài chính; sở KH&ĐT; Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Trung tâm Hành chính công; Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh (dự đưa tin).
     Chiều:   - 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex – Bình Phước. Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex – Bình Phước. Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, sở TN&MT, Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế; Tài chính; KH&ĐT; BQLDA các công trình giao thông; Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé; Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành.
       
 (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
                                                        T/L BAN THƯỜNG VỤ
                                                           CHÁNH VĂN PHÒNG


                                                             Nguyễn Văn Khánh
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập50
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm43
  • Hôm nay14,151
  • Tháng hiện tại93,105
  • Tổng lượt truy cập3,334,752
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây