Lịch TT và BTVTU tuần 35

Lịch TT và BTVTU tuần 35

Số kí hiệu VB185
Ngày ban hành 23/08/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 23/08/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                       *
 
        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  Bình Phước, ngày  24  tháng 8  năm 2018


LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 35 năm 2018 (từ ngày 27/8 đến ngày 31/8/2018)
-----
Thứ hai (27/8):
    Sáng:     - 09 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy về tình hình thực hiện văn phòng dùng chung các cơ quan Đảng Tỉnh ủy. Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy.
    Chiều:              - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Tổ lấy phiếu tín nhiệm theo Quyết định số 1079-QĐ/TU ngày 20/7/2018 của Tỉnh ủy (Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Đ/c Trần Ngọc Trai, UVBTV – PCT TT HĐND tỉnh, Đ/c Nguyễn Văn Dũng, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Phúc Hậu, TUV – Phó Trưởng ban Thường trực BTC Tỉnh ủy; Đ/c Vũ Lương, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Dương Thanh Huân, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.
Thứ ba (28/8):
    Sáng:     - 08 giờ 00’: Các đồng chí Thường trực, UVBTV Tỉnh ủy dự Hội nghị Tổng kết diễn tập KVPT có một phần thực binh tỉnh Bình Phước năm 2018 (BP - 18) và Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Hội trường A - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thành phần tham dự: Theo Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 25/7/2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 130-KH/TU ngày 15/8/2018 của Tỉnh ủy.
    Chiều:    - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra 964 chủ trì thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý sau giải quyết khiếu nại, tố cáo (UBKT Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Đ/c Phạm Phước Hải - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Khánh - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Trịnh Thanh Tuệ - Phó Trưởng BDV Tỉnh ủy; Đ/c Quách Thị Ánh - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đ/c Trịnh Văn Huy - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Đ/c Đỗ Mạnh Cường - Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Bùi Thị Giang - Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, Đ/c Nguyễn Đức Hạnh - CV VPTU.
Thứ tư (29/8):
     Sáng:     - 08 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị quán triệt Kết luận số 32-KL/TW, ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị “Về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới”; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về  “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”. Địa điểm: Tại Hội trường B - Công an tỉnh. Thành phần tham dự: Theo Kế hoạch số 127 -KH/TU, ngày 10/7/2018 của Tỉnh ủy.
     Chiều:   - 13 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 24/2018. Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                   1- Từ 13 giờ 30’ đến 14  giờ 30’: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ, đảng viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; dự thảo hướng dẫn sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế và kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng theo Đề án 999 của Tỉnh ủy.
                    2- Từ 14 giờ 30’ đến 16 giờ 00’: (1) UBND tỉnh báo cáo: Đề án thành lập đội xe công của tỉnh; các chính sách thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy; phương án sáp nhập các quỹ; thông qua các công trình, dự án chuẩn bị bố trí nguồn vốn đầu tư theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh; Kế hoạch đầu tư Công nghệ thông tin, chính quyền điện tử tỉnh (Mời dự: Thường trực BCĐ ứng dụng CNTT của tỉnh; sở TT&TT, KH&ĐT, Tài chính).  (2) Văn phòng Tỉnh ủy: báo cáo tổng hợp các kiến nghị của các huyện, thị xã tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 8/2018.
             3- Từ 16 giờ 00’: UBND tỉnh báo cáo một số nội dung liên quan đến đất Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao về địa phương. Mời dự: Đ/c Nguyễn Tấn Hưng, nguyên UVTW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy.
Thứ năm (30/8):
    Sáng:     - 08 giờ 00’: Các đồng chí Thường trực, UVBTV Tỉnh ủy dự Lễ trao học bổng “Học sinh, sinh viên vượt khó học tốt” tỉnh Bình Phước năm 2018. Địa điểm: Tại Hội trường tỉnh Bình Phước.
    Chiều:    - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy họp Hội đồng Quản lý quỹ ASXH, phiên thứ 01/2018. Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy.          Nội dung: Về việc thành lập và quản lý quỹ ASXH tỉnh. Thành phần dự họp: Thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ ASXH tỉnh theo Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh, gồm: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, TUV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Quang Toản, TUV – CT UBMTTQ VN tỉnh; Đ/c Võ Văn Mãng, Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh; Đ/c Nguyễn Tấn Hùng, Giám đốc Cty TNHH MTV Cao su Bình Phước; Đ/c Nguyễn Văn Thắng, PGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long; đại diện lãnh đạo: sở Tài chính, TN&MT, Nội vụ; Ban kiểm soát quỹ: Đ/c Vũ Lương, PCN UBKT Tỉnh ủy, Đ/c Nguyễn Chí Thanh, Trưởng phòng kế toán VPTU, Đ/c Đào Việt Hùng, PTP NS Sở Tài chính, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương, VPTU.
Thứ sáu (31/8):
    Sáng:     - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với các đồng chí Bí thư kiêm chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn (giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, thông báo thành phần dự họp). Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Đại diện Lãnh đạo: UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; sở Nội vụ.
                   - 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự “Hội nghị tuyên dương các tổ chức và cá nhân người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2017”. Địa điểm: tại Cục thuế tỉnh.
    Chiều:    - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Tổ nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – Trưởng BTG Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Theo Quyết định số 1079-QĐ/TU ngày 20/7/2018 của Tỉnh ủy; gồm: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – Trưởng BTG Tỉnh ủy; Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, UVBTV – PCT TT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Quang Toản, TUV – Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh; Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, TUV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Huỳnh Anh Minh, TUV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Khánh, TUV – CVP Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Phúc Hậu, TUV – PTB Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm, TUV, PTB Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Võ Sá, TUV – Giám đốc Sở KH&ĐT; Đ/c Trần Văn Mi, TUV – Giám đốc sở Tài chính; Đ/c Phạm Thị Ánh Hoa, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Trương Quang Phúc, Phó Cục trưởng Cục thống kê; Đ/c Vũ Lương, PCN UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Quách Thị Ánh, PTB Nội chính Tỉnh ủy; Đ/c Dương Thanh Huân, PCVP Tỉnh ủy.
 (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
đã ký

Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập91
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm66
  • Hôm nay15,825
  • Tháng hiện tại249,381
  • Tổng lượt truy cập3,491,028
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây