Lịch TT và BTVTU tuần 37/2020

Lịch TT và BTVTU tuần 37/2020

Số kí hiệu VB857
Ngày ban hành 03/09/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 04 tháng 9 năm 2020
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 37 năm 2020 (từ ngày 07/9 đến ngày 13/9/2020)
- - - - -

Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bệnh Bạch hầu trên địa bàn tỉnh.
Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy dự Lễ Khai giảng năm học 2020 – 2021 theo Thư mời của Sở Giáo dục và Đào tạo.
THỨ BẢY - NGÀY 05/9
SÁNG
1) 07h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn  Đại biểu Quốc hội tỉnh dự Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021 tại Trường PTTH chuyên Quang Trung,
Địa điểm: Trường PTTH chuyên Quang Trung, thành phố Đồng Xoài.
2) 07h30’: Đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ Khai giảng năm học 2020 – 2021 tại Trường PTTH Chu Văn An.
Địa điểm: Trường PTTH Chu Văn An, Chơn Thành.
3) 07h30’ Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lễ Khai giảng năm học 2020 – 2021 tại Trường PTTH Trần Phú.
Địa điểm: Trường PTTH Trần Phú, huyện Hớn Quản.
THỨ HAI - NGÀY 07/9

SÁNG
1) 09h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn  Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ Khánh thành công trình Ký túc xá  Trường Chính trị tỉnh.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ; đại diện Thường trực các huyện, thị, thành uỷ. Các thành phần khác do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh mời.
Địa điểm: Ký túc xá Trường Chính trị tỉnh.
2) 08h00: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.

CHIỀU
1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
2) 14h00: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
THỨ BA - NGÀY 08/9

SÁNG
1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
2) 08h00: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.

CHIỀU
1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
2) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ - NGÀY 09/9SÁNG
8h00: Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên 22/2020.
Nội dung:
    1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ:
 1.1. Báo cáo công tác cán bộ.
 1.2. Báo cáo, xin chủ trương về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
2. Ban Cán sự UBND tỉnh:
2.1. Báo cáo kiến nghị của các ngành, của doanh nghiệp.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, Giám đốc sở KH&ĐT, NN&PTNT, TN&MT, các thành phần khác do Ban Cán sự UBND tỉnh mời.
2.2. Báo cáo chủ trương sáp nhập ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ trực thuộc Sở NN&PTNT về Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, Giám đốc các sở, ngành:  Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Nội vụ, NN&PTNT, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các thành phần khác do Ban Cán sự UBND tỉnh mời.
3. Văn phòng Tỉnh uỷ: Báo cáo kiến nghị của các cơ quan, đơn vị.
   Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.

CHIỀU
1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
2) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM - NGÀY  10/9

SÁNG
 
1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
2) 08h00: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.

CHIỀU
1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
2) 14h00: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU - NGÀY 11/9

SÁNG
1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
2) 08h00: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
CHIỀU  14h00: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung trình tại phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị thực hiện theo Quy định số 1786-QĐ/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trình tự, thủ tục các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hội nghị Tỉnh uỷ; đồng thời, gửi file văn bản về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: vanphongtinhuybinhphuoc@binhphuoc.gov.vn) để đưa lên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: https://tinhuybinhphuoc.vn. Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0973703979.
 
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

                (Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây