Lịch TT và BTVTU tuần 38/2018

Lịch TT và BTVTU tuần 38/2018

Số kí hiệu Lịch TT và BTVTU tuần 38/2018
Ngày ban hành 13/09/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                  *
                                                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   Bình Phước, ngày 14 tháng 9  năm 2018

                                       LỊCH LÀM VIỆC
              CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
                 Tuần thứ 38 năm 2018 (từ ngày 17/9 đến ngày 21/9/2018)
                                                              -----
Thứ bảy (15/9):
     Sáng: - 09 giờ 00’: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (phiên đột xuất). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Nội dung: Trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về điều động, bố trí cán bộ đối với đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh.
          - 09 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Lễ bế giảng lớp CCLLCT C13 Bình Phước, hệ không tập trung, khóa học 2017 – 2018. Địa điểm: Hội trường Nhà làm việc, Học viện Chính trị Khu vực II.
Thứ hai (17/9)
    Sáng:  - 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham gia đoàn công tác của Phó Chủ tịch Nước tại Liên Bang Nga (thời gian: đến hết ngày 23/9/2018).
              - 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra 964 của Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Phạm Phước Hải, UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý sau giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài. Địa điểm: Tại Thị ủy Đồng Xoài. Thành phần tham dự: Thành viên đoàn kiểm tra theo Quyết định số 964-QĐ/TU ngày 12/4/2018 của Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Khánh, TUV – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trịnh Thanh Tuệ, PTB Dân vận Tỉnh ủy; Quách Thị Ánh, PTB Nội chính Tỉnh ủy; Đ/c Trịnh Văn Huy, PTB Pháp chế HĐND tỉnh; Đỗ Mạnh Cường, UV UBKT Tỉnh ủy; Bùi Thị Giang, Trưởng phòng nghiệp vụ 2, UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Hạnh, Chuyên viên VPTU; Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Ban Thường vụ Thị ủy Đồng Xoài (đề nghị Thị ủy Đồng Xoài mời đại diện lãnh đạo: phòng TNMT, Thanh tra thị xã, Ban Tiếp công dân).
              - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Tổ nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – Trưởng BTG Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp D – UBND tỉnh. Thành phần dự họp: Theo Quyết định số 1079-QĐ/TU ngày 20/7/2018 của Tỉnh ủy; gồm: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – Trưởng BTG Tỉnh ủy; Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, UVBTV – PCT TT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Quang Toản, TUV – Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh; Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, TUV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Huỳnh Anh Minh, TUV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Khánh, TUV – CVP Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Phúc Hậu, TUV – PTB Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm, TUV, PTB Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Võ Sá, TUV – Giám đốc Sở KH&ĐT; Đ/c Trần Văn Mi, TUV – Giám đốc sở Tài chính; Đ/c Phạm Thị Ánh Hoa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Đ/c Trương Quang Phúc, Phó Cục trưởng Cục thống kê; Đ/c Vũ Lương, PCN UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Quách Thị Ánh, PTB Nội chính Tỉnh ủy; Đ/c Dương Thanh Huân, PCVP Tỉnh ủy.
    Chiều: - Từ 13 giờ 30’ đến 15 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra các công trình, dự án của tỉnh và của huyện Chơn Thành trên địa bàn huyện Chơn Thành; thăm khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Becamex – Bình Phước (giao Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé thông báo lãnh đạo Công ty Becamex – Bình Phước). Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, KH&ĐT,Tài chính, GTVT, TN&MT, NN&PTNT, Xây dựng, BQLDA đầu tư các công trình giao thông tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé; Bí thư, chủ tịch UBND huyện Chơn Thành (Đoàn tập trung tại Văn phòng Tỉnh ủy lúc 12 giờ 30’ để cùng đi, phương tiện đi do Văn phòng Tỉnh ủy bố trí; giao UBND huyện Chơn Thành  chủ trì phối hợp các chủ đầu tư chuẩn bị nội dung, chương trình đi kiểm tra).
                 - Từ 15 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chơn Thành về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018; tình hình triển khai thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Huyện ủy Chơn Thành. Thành phần dự họp: Như thành phần đoàn đi kiểm tra.
Thứ ba (18/9):
    Sáng:     - 07 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 27/2018 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
         Nội dung:
         1- Từ 07 giờ 30’ đến 08 giờ 30’: (1) Họp Tổ nhân sự sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung); (2) Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộThành phần dự họpĐ/c Nguyễn Văn Dũng, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Phạm Phước Hải, UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Lê Văn Uy, UVBTV – Trưởng BNC Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Khánh, TUV – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
            2- Từ 08 giờ 30’ đến 09 giờ 00’: Tổ lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ thông qua  Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Thành phần dự: Đ/c Nguyễn Văn Dũng, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Phúc Hậu, TUV – Phó Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Vũ Lương, PCN UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Dương Thanh Huân, PCVP Tỉnh ủy.
          3- Từ 09 giờ 00’ đến 10 giờ 30’:  UBND tỉnh báo cáo: (1) Chủ trương giải quyết vướng mắc trong việc quyết toán vốn đầu tư 03 dự án (đường Lộc Tấn – Bù Đốp, khu dân cư và đất xây dựng trụ sở sở NN&PTNT, cụm công trình thủy lợi huyện Đồng Phú);  (2) đề xuất, kiến nghị của các ngành;. Thành phần dự họp: Do UBND tỉnh bố trí.
         4- 10 giờ 30’: Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) Đề án cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; (2) Chủ trương thanh toán chi phí đầu tư cao su tập trung cho quỹ ASXH tỉnh.
- 07 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – Trưởng BTG Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
   Chiều:     - 14 giờ 00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy (tiếp).
  Nội dung:
      1- Từ 14 giờ 00’ đến 14 giờ 30’: BGH Trường Chính trị tỉnh: báo cáo phương án đầu tư xây dựng Trường Chính trị tỉnh. Mời dự: Đại diện lãnh đạo: sở Tài chính; sở KH&ĐT; Xây dựng; BQL DA ĐT xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.
     2- Từ 14 giờ 30’: Tổ nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X thông qua dự thảo các báo cáo. Thành phần dự họp: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – Trưởng BTG Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm, TUV, PTB Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Quách Thị Ánh, PTB Nội chính Tỉnh ủy; Giám đốc sở KH&ĐT, Tài chính; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Cục trưởng Cục thống kê tỉnh.
Thứ tư (19/9):
   Sáng: - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VI  Quốc hội khóa XIV. Địa điểm: tại xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản.
          - 08giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra 964 của Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Phạm Phước Hải, UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý sau giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập. Địa điểm: Tại Huyện ủy Bù Gia Mập. Thành phần tham dự: Thành viên đoàn kiểm tra theo Quyết định 964-QĐ/TU ngày 12/4/2018 của Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập (đề nghị Huyện ủy Bù Gia Mập mời đại diện lãnh đạo: phòng TNMT, Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân).
    Chiều:    - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra 964 của Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Phạm Phước Hải, UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý sau giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND thị xã Phước Long. Địa điểm: Tại Thị ủy Phước Long. Thành phần tham dự: Thành viên đoàn kiểm tra theo Quyết định 964-QĐ/TU  ngày 12/4/2018 của Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long (đề nghị Thị ủy Phước Long mời đại diện lãnh đạo: phòng TNMT, Thanh tra thị xã, Ban Tiếp công dân).
Thứ năm (20/9):
Sáng:    - 07 giờ 30’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 17/2018. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy
        Nội dung:
        1- Từ 07 giờ 30’ đến 08 giờ 30’: Tổ Nhân sự, Tổ Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh báo cáo các nội dung liên quan (giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung).
        2- Từ 08 giờ 30’: (1) Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2018 và các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019; (2) Tổ nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X thông qua dự thảo các báo cáo. Thành phần dự họp: Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, TUV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Huỳnh Anh Minh, TUV – PCT UBND tỉnh; Giám đốc các sở: KH&ĐT, Tài chính; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Phó Cục trưởng Cục thống kê; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm, TUV – PTB Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Quách Thị Ánh, PTB Nội chính Tỉnh ủy.
     Chiều:   - Từ 13 giờ 30’ đến 15 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra các công trình, dự án của tỉnh và của Thị xã Đồng Xoài trên địa bàn thị xã Đồng Xoài. Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, KH&ĐT,Tài chính, GTVT, TN&MT, NN&PTNT, Xây dựng; Ban QLDA ĐT các công trình giao thông; Ban QLDA ĐT các công trình Xây dựng – Dân dụng; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư, chủ tịch UBND Thị xã (Giao UBND thị xã chủ trì phối hợp các chủ đầu tư chuẩn bị nội dung, chương trình đi kiểm tra).
            - Từ 15 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Đồng Xoài về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018; tình hình triển khai thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Thị ủy Đồng Xoài. Thành phần dự họp: Như thành phần đoàn đi kiểm tra.
           - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra 964 của Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Phạm Phước Hải, UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý sau giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản. Địa điểm: Tại Huyện ủy Hớn Quản. Thành phần tham dự: Thành viên đoàn kiểm tra theo Quyết định 964-QĐ/TU ngày 12/4/2018 của Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản (đề nghị Huyện ủy Hớn Quản mời đại diện lãnh đạo: phòng TNMT, Thanh tra thị xã, Ban Tiếp công dân).
Thứ sáu (21/9):
    Sáng:      - 08 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 (các địa phương báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018, những kiến nghị, đề xuất (nếu có). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy và điểm cầu các huyện, thị ủy. Thành phần tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy: Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, sở Nội vụ, sở KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, GTVT, TN&MT, Y tế, GD&ĐT, VHTT&DL, LĐTB&XH, Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Hành chính công. Thành phần tham dự tại điểm cầu các huyện, thị ủy: Thường trực các huyện ủy, thị ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện; đại diện lãnh đạo các xã, phường, thị trấn (tùy theo điều kiện phòng họp trực tuyến của các huyện, thị ủy để bố trí thành phần phù hợp).
                   (UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của các địa phương theo Công văn số 2388-CV/TU ngày 12/9/2018 của Tỉnh ủy).
   Chiều:     - 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy dự giao ban các sở, ngành và Trung tâm hành chính công. Địa điểm: Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Thành phần tham dự: Do UBND tỉnh bố trí.

                   Lưu ý:  Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị nội dung thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy.

   (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
                                                                            T/L BAN THƯỜNG VỤ
                                                                               CHÁNH VĂN PHÒNG                                                                                   Nguyễn Văn Khánh
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập58
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay16,641
  • Tháng hiện tại256,092
  • Tổng lượt truy cập3,497,739
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây