Lịch TT và BTVTU tuần 41-2018

Lịch TT và BTVTU tuần 41-2018

Số kí hiệu VB226
Ngày ban hành 04/10/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                   *
                                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   Bình Phước, ngày  28 tháng 9  năm 2018
                                    LỊCH LÀM VIỆC
            CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
             Tuần thứ 41 năm 2018 (từ ngày 08/10 đến ngày 12/10/2018)
                                                             -----

Thứ hai (08/10)
     Sáng:- 08 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 29/2018.  Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
             Nội dung
             - Từ 08 giờ 30’ đến 09 giờ 00’: Ban Tổ chức Tỉnh ủy: báo cáo công tác cán bộ.
             - Từ 09 giờ 00’: Đoàn Kiểm tra của UBKT Trung ương (theo Quyết định 789-QĐ/UBKTTW): Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tài chính Đảng năm 2017 đối với BTV Tỉnh ủy.
    Chiều: - 14 giờ 00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 18/2018. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
            Nội dung:
            1- Từ 14 giờ 00’ đến 15 giờ 00’: (1) Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo:(1)- Công tác cán bộ, đảng viên; (2)- Thông qua dự thảo: Kế hoạch  thực hiện NQTW 7 - khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn, quy định, quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ và định hướng việc sinh hoạt chuyên đề theo từng loại hình chi bộ; Quy định về trách nhiệm và phân công cấp ủy viên, cán bộ các ban xây dựng Đảng các cấp trong việc dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ thuộc phạm vi lãnh đạo của cấp ủy; Quyết định ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt theo từng loại hình chi bộ (các nội dung trên đề nghị BTC Tỉnh ủy phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy). (2) Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: Đề án Cải cách thủ tục hành chính trong Đảng.
             2- Từ 15 giờ 00’: Đoàn Kiểm tra của UBKT Trung ương (theo Quyết định 789-QĐ/UBKTTW): Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tài chính Đảng năm 2017 đối với BTV Tỉnh ủy.
Thứ ba (09/10):
     Sáng: - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự họp Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội (thời gian: đến hết ngày 10/10/2018). Địa điểm: Tại phòng họp 4A4, tầng 4, Nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội.
   Chiều: - 13 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc theo chương trình sau:
              + Từ 13 giờ 30’ đến 14 giờ 30’: Chủ trì họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ quý IV năm 2018;
             + Từ 14 giờ 30’ đến 15 giờ 00’: Chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh
             + Từ 15 giờ 30’: Chủ trì họp liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh và Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về chuẩn bị nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp cuối năm 2018.
             Địa điểm: Tại phòng họp B – HĐND tỉnh.
Thứ tư (10/10):
    Sáng: - 07 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh quý III/2018. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy. Nội dung: Các đơn vị dự họp chuẩn bị báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III/2018, phương hướng nhiệm vụ quý IV, những kiến nghị, đề xuất (nếu có); tình hình triển khai thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
    Chiều- 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban khối Đảng Tỉnh ủy quý III/2018. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy. Nội dungCác đơn vị dự họp chuẩn bị báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III/2018, phương hướng nhiệm vụ quý IV, những kiến nghị, đề xuất (nếu có); tình hình triển khai thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Báo Bình Phước, Trường Chính trị tỉnh, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
Thứ năm (11/10):
      Sáng:  - 09 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đ/c Nguyễn Văn Trăm – PBT, Chủ tịch UBND tỉnh tại phòng làm việc Đ/c Bí thư Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Giám đốc Công an tỉnh.
               - 07 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự buổi gặp mặt cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu toàn tỉnh năm 2018. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, sở KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Công thương, TN&MT, LĐTB&XH, KH&CN, Trung tâm Xúc tiến đầu tư; Ngân hành Nhà nước, Ngân hành Chính sách xã hội, Ngân hành NN&PTNT tỉnh.

     Chiều:   - Từ 14 giờ 00’ đến 15 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Đ/c Huỳnh Anh Minh, TUV – PCT UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chánh án TAND tỉnh; Viện trưởng VKSND tỉnh; Trưởng BQL Khu kinh tế; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo BNC Tỉnh ủy.
                   - Từ 15 giờ 30’: Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự trao quyết định bổ nhiệm các chức danh chủ chốt Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
Thứ sáu (12/10):  
     Sáng:     - Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi công tác cơ sở.
- 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng do UBKTTW tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội.
                   - 08 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự buổi gặp mặt Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Chi đội 10 – E310 Biên Hòa đơn vị Anh hùng LLVT. Địa điểm: tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai.

                   Lưu ý:  Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị nội dung thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy.

   (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ:  tinhuybinhphuoc.vn)

                                                               T/L BAN THƯỜNG VỤ
                                                                 CHÁNH VĂN PHÒNG                                                                   Nguyễn Văn Khánh
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập50
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay16,349
  • Tháng hiện tại249,905
  • Tổng lượt truy cập3,491,552
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây