Lịch TT và BTVTU tuần 44/2022 - bổ sung

Lịch TT và BTVTU tuần 44/2022 - bổ sung

Số kí hiệu VB2238
Ngày ban hành 27/10/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 28  tháng 10 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 44 năm 2022 (từ ngày 31/10 đến ngày 06/11/2022)
------
Thứ Hai (31/10):
    Sáng:      - Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
    Chiều:     - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Bình Phước về kết quả thực hiện đề án tái cơ cấu công ty và thực hiện kết luận của kiểm toán nhà nước. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần mời dự: Đ/c Nguyễn Minh Hợi, UVBTV – Trưởng BNC Tỉnh ủy; Đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
                  - 16h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Nguyễn Hồng Trà, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy dự trao quyết định cho cán bộ nghỉ công tác. Địa điểm: Tại phòng VIP Tỉnh ủy.
                   Thành phần dự: Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; phóng viên Báo Bình Phước&Đài PTTH tỉnh dự đưa tin.
                   Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung.
Thứ Ba (01/11):
     Sáng:     - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 62/2022 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
  Nội dung:
  - 08h00’ – 10h00’ Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh: Báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) của HĐND tỉnh. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các thành phần khác do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
 - 10h00’ – 10h30’: Liên Minh HTX tỉnh (cơ quan Thường trực BCĐ đổi mới phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh) xin ý kiến kiện toàn BCĐ đổi mới phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: BCS Đảng UBND tỉnh, sở KH&ĐT, Liên minh HTX tỉnh.
  -10h30’: Đảng ủy Công an tỉnh: Thông qua dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
    Chiều:     - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 62/2022 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
   Nội dung:
  - 14h00’ – 15h00’: Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: (1) Công tác cán bộ; (2) Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; (3) Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022. Mời dự nội dung 1: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
                    -15h00’ – 16h00’: Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 637-QĐ/TU: Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Thành phần dự họp: Đ/c Trưởng, Phó, Thư ký Đoàn kiểm tra theo Quyết định 637-QĐ/TU ngày 04/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo: UBKT Tỉnh ủy.
-16h00’: Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 638-QĐ/TU: Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Thành phần dự họp: Đ/c Trưởng, Phó, Thư ký Đoàn kiểm tra theo Quyết định 638-QĐ/TU ngày 06/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo: UBKT Tỉnh ủy.
Thứ (02/11): Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
Thứ Năm (03/11):
      Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022. Địa điểm: Tại Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh (Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung, mời thành phần cùng dự).
                    - 09h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Minh Hưng 2. Địa điểm. Thôn 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng.
Thứ Sáu (04/11):
     Sáng:     -08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 33/2022 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Nội dung:
                    - 08h00’ – 09h30’: Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh: Báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) của HĐND tỉnh. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các thành phần khác do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
                    - 09h30’ – 10h00’: Liên Minh HTX tỉnh (cơ quan Thường trực BCĐ đổi mới phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh) xin ý kiến kiện toàn BCĐ đổi mới phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: BCS Đảng UBND tỉnh, sở KH&ĐT, Liên minh HTX tỉnh.
                    - 10h00’ – 10h30’: Đảng ủy Công an tỉnh: Thông qua dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
- 10h30’: Ban Dân vận Tỉnh ủy: Thông qua Tờ trình số 57 - TTr/BDVTU ngày 25/10/2022.
    Chiều:   - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 33/2022 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    - 14h00’ – 15h00’: Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: Công tác cán bộ; Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022.
                    - 15h00 – 16h00’: Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 637-QĐ/TU: Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Thành phần dự họp: Đ/c Trưởng, Phó, Thư ký Đoàn kiểm tra theo Quyết định 637-QĐ/TU ngày 04/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo: UBKT Tỉnh ủy.
- 16h00’: Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 638-QĐ/TU: Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Thành phần dự họp: Đ/c Trưởng, Phó, Thư ký Đoàn kiểm tra theo Quyết định 638-QĐ/TU ngày 06/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo: UBKT Tỉnh ủy.
Chủ nhật (06/11):
    Sáng:      - 07h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cứ năm 2022. Địa điểm: Tại Nhà văn hóa Khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài. Thành phần cùng dự: Theo Kế hoạch 299/KH-MTTQ-BTT ngày 25/10/2022 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
   Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được .đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.

 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
   


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Thường trực và BTV"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây