Lịch TT và BTVTU tuần 46/2022 (bổ sung)

Lịch TT và BTVTU tuần 46/2022

Số kí hiệu VB2246
Ngày ban hành 10/11/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 11 tháng 11 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 46 năm 2022 (từ ngày 14/11 đến ngày 18/11/2022)
------

Thứ Hai (14/11)
    Sáng:      - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 64/11/2022 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                  Nội dungBan Tổ chức Tỉnh ủy: Báo cáo công tác rà soát quy hoạch các chức danh lãnh đạo các đơn vị: Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, HĐND tỉnh, các ban HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
                  Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp VPTU tham mưu chương trình họp, mời thủ trưởng các đơn vị cùng dự các nội dung liên quan đến từng đơn vị.
    Chiều:    - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 64/2022 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                  Nội dung: 
                  - 08h00’ – 10h00’: Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: 
                  (1) Công tác cán bộ. Thành phần dự họp: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
                  (2) Chủ trương thành lập UBKT Hội LHPN tỉnh. Thành phần dự họp: Đ/c Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Hội LHPN tỉnh.
                  (3) Về danh mục các chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị theo Kết luận số 35-KL/TW của Bộ Chính trị.
                  (4) Nội dung gợi ý kiểm điểm tổ chức đảng, đảng viên năm 2022; Dự thảo Quy định về cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thứ Ba (15/11):
     Sáng:     - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác rà soát quy hoạch lãnh đạo các sở, ngành. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                  - 08h00’ – 08h30’: Sở Tài chính. Mời dự: Đ/c Giám đốc sở Tài chính.
                  - 08h30’ – 09h00’: Sở Tài nguyên và môi trường. Mời dự: Đ/c Giám đốc sở TN&MT.
                  - 09h00’ – 09h30’: Sở Giao thông vận tải. Mời dự: Đ/c Giám đốc sở GTVT.
                  - 09h30’ – 10h00’: Sở Xây dựng. Mời dự: Đ/c GĐ sở Xây dựng.
                  - 10h00’: Văn phòng Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
     Chiều:   - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 65/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy
                  Nội dung:
                  - 14h00’ – 15h30’: BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Báo cáo kết quả kiểm tra (theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh); (2) tình hình hoạt động Quỹ ASXH tỉnh. Thành phần dự họp: Do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
                  - 15h30’ – 16h30’: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước báo cáo: Kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp; đề xuất mô hình hoạt động. Thành phần dự họp: Đ/c Nguyễn Minh Hợi, UVBTV - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty và BGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
                  - 16h30’: Văn phòng Tỉnh ủy: (1) Báo cáo tình hình công tác quản lý tài sản Nhà khách tỉnh; (2) Kế hoạch chuẩn bị đón tết Nguyên đán năm 2023.
Thứ Tư (16/11):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  dự Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu tỉnh Bình Phước” do UBND tỉnh tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh.
    Chiều:    - 14h00’Đ/c Nguyễn Mạnh CườngUVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Thứ Năm (17/11):
     Sáng:     - Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi công tác Hà Nội đến hết ngày 18/11/2022.
    Chiều:    - 16h00’Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác điều động, luân chuyển cán bộ. Địa điểm: Tại Thị ủy Bình Long.
                  Thành phần tham dự: Đ/c Tạ Thu Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Bình Long; Đ/c Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí UVBCH Đảng bộ thị xã Bình Long.
                  (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Thị ủy Bình Long chuẩn bị chương trình, nội dung).
Thứ Sáu (18/11):
     Sáng:     - 08h00’:  Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022)  và tuyên dương Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cấp xã, Trưởng Ban công tác mặt trận tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2019 – 2022  và vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2023. Địa điểm: Tại Hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh.  
                  - 08h00’Đ/c Nguyễn Hồng Trà, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy dự Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh”. Địa điểm: Tại Hội trường Công đoàn Khu Công nghiệp Đồng Xoài – Đồng Phú.
Thứ Bảy (19/11):
    Sáng:      - 07h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự tham quan diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức. Địa điểm: Tại Trường bắn QGKV3 (xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).
                  - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnhdự Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 do Trường THPT Chuyên Quang Trung tổ chức. Địa điểm: Tại trường THPT Chuyên Quang Trung.

  Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được .đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
   


         
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Thường trực và BTV"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây