Lịch TT và BTVTU tuần 47/2022

Lịch TT và BTVTU tuần 47/2022

Số kí hiệu VB2250
Ngày ban hành 18/11/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 18 tháng 11 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 47 năm 2022 (từ ngày 21/11 đến ngày 25/11/2022)
------
Thứ Hai (21/11):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 66/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Nội dung:
- 08h00’ – 08h30’: UBKT Tỉnh ủy báo cáo: Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023.
- 08h30’ - 09h30’: Đoàn giám sát 657 (theo Quyết định số 657-QĐ/TU ngày 28/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) thông qua kết quả giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy; Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn, Thư ký đoàn giám sát 657.
- 09h30’: Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: (1) Công tác cán bộ; (2) Công tác đảng viên; (3) Công tác quy hoạch cán bộ; (4) Danh mục các chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị theo Kết luận số 35-KL/TW của Bộ Chính trị; (5) Dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Dự thảo Quy định về cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Mời dự nội dung 1: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
    Chiều:     - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 66/2022 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- 14h00’ – 15h30’: Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: (1) Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo BCS Đảng UBND tỉnh, GĐ sở KH&ĐT, GĐ sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh; (2) Báo cáo xin chủ trương một số nội dung: Đổi đầu xe ô tô phục vụ chức danh; bổ nhiệm lại kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; xin chủ trương sử dụng Quỹ Dự trữ chi tiền Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho CBCC, lao động và các tổ chức, đơn vị.
- 15h30’: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác rà soát quy hoạch lãnh đạo các sở, ngành. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- 15h30’ – 16h00’: Sở KH&ĐT. Mời dự: Đ/c GĐ sở KH&ĐT.
- 16h00’- 16h30’: Văn phòng UBND tỉnh. Mời dự: CVP UBND tỉnh.
  - 16h30’: Sở KH&CN. Mời dự: Đ/c GĐ sở KH&CN.
Thứ Ba (22/11):
     Sáng:     - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 34/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
 Nội dung:
  - 08h00’-08h30’: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ, đảng viên.
- 08h30’ – 09h00’: UBKT Tỉnh ủy thông qua: Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023.
- 09h00’- 10h00’: Đoàn giám sát 657 (theo Quyết định số 657-QĐ/TU ngày 28/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) thông qua kết quả giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy; Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn, Thư ký đoàn giám sát 657.
 - 10h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự các chương trình, hoạt động Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại tỉnh Vĩnh Long (thời gian: đến hết ngày 23/11/2022). Địa điểm: Tại tỉnh Vĩnh Long.
- 07h30’: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – PCT UBND tỉnh dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, trí thức, nhà sáng tạo tiêu biểu; các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực năm 2022 do UBND tỉnh tổ chức. Địa điểm: Đền thờ Vua Hùng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.
 Chiều:    - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì làm việc với UBND tỉnh về giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Địa điểm: Tại phòng họp A – UBND tỉnh.
 - 18h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự tiếp các đoàn lãnh đạo Thường trực tỉnh ủy, thành ủy, Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy miền Đông Nam bộ về dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2022 Cụm Thi đua Ngành tổ chức xây dựng Đảng các tỉnh miền Đông Nam bộ. Địa điểm: Tại Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
Thứ (23/11):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2022 Cụm Thi đua Ngành tổ chức xây dựng Đảng các tỉnh miền Đông Nam bộ. Địa điểm: Tại Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
    Chiều:     - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh thông qua kết quả thẩm tra đối với các nội dung trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X. Địa điểm: Tại phòng họp B – trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
Thứ Năm (24/11):
     Sáng:     - Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi công tác tại Hà Nội dự phiên họp thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 (thời gian: đến hết ngày 25/11/2022)
Thứ Sáu (25/11):
     Sáng:     - 07h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập vườn Quốc gia Bù Gia Mập, 63 năm Ngày Lâm nghiệp Việt Nam và đón bằng công nhận cây di sản Việt Nam. Địa điểm: Tại vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
Thứ bảy (26/11):
    Sáng:       - 7h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về xúc tiến đầu tư. Địa điểm: Tại Khách sạn Pullman, số 15 đường Thi Sách, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

                    Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được .đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
   

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây