Lịch TT và BTVTU tuần 52/2018

Lịch TT và BTVTU tuần 52/2018

Số kí hiệu vb323
Ngày ban hành 20/12/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 20/12/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                   *
             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   Bình Phước, ngày 21 tháng 12 năm 2018
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 52 năm 2018 (từ ngày 24/12 đến ngày 28/12/2018)
-----
Thứ hai (24/12)
     Sáng:    - Từ 08 giờ 00’ đến 10 giờ 00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên 24/2018. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
          Nội dung: Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW và Đề án 999 của Tỉnh ủy; (2) Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1201 Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên về lãnh đạo thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy.
- Từ 10 giờ 00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 34/2018. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung: Đ/c Nguyễn Văn Dũng, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy, thành viên BCĐ  thực hiện Đề án tái cơ cấu hai doanh nghiệp Đảng Tỉnh ủy báo cáo công tác nhân sự thực hiện Đề án.
- 07 giờ 30’: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh đi thăm, chúc mừng Giáng sinh năm 2018 theo Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh.
     Chiều:   - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  chủ trì họp Hội đồng Quản lý Quỹ ASXH của tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Thành viên Hội đồng theo Quyết định 1132/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh, gồm các đồng chí: Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, TUV – PCT UBND tỉnh; Nguyễn Quang Toản, TUV – Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh; Võ Văn Mãng, Giám đốc Sở LĐTB&XH; Đ/c Nguyễn Tấn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; Vũ Văn Thắng, PGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long.
Nội dung: Ban điều hành quản lý Quỹ ASXH thông qua Điều lệ sửa đổi hoạt động Quỹ ASXH tỉnh.
                             - 14 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm đồng chí Lê Văn Uy, UVBTV – Trưởng BNC Tỉnh ủy và Đ/c Phạm Phước Hải, UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cùng Đoàn kiểm tra của UBKT Trung ương công bố kết luận kiểm tra đối với đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Bù Gia Mập. Địa điểm: Tại Huyện ủy Bù Gia Mập.
                   - 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Quốc Bình, UVBTV – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh dự chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp năm 2018. Địa điểm: Tại Huyện ủy Bù Đốp.
Thứ ba (25/12):
   Sáng:      - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị Trung ương 9 – Khóa XII (thời gian: đến hết ngày 27/12/2018). Địa điểm: Tại trụ sở Trung ương Đảng (số 1 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội).
- 07 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ tám HĐND thị xã Phước Long khóa III. Địa điểm: Tại Hội trường trung tâm hội nghị thị xã Phước Long.
- 07 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Lê Văn Uy, UVBTV – Trưởng BNC Tỉnh ủy dự chỉ đạo kiểm điểm Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2018. Địa điểm: Tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
                             - 07 giờ 30’: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh ủy dự chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé năm 2018. Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.
    Chiều:    - 13 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  chủ trì hội nghị kiểm điểm Đảng đoàn HĐND tỉnh năm 2018. Địa điểm: tại HĐND tỉnh.
Thứ tư (26/12):
    Sáng:               - 07 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  dự chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Chơn Thành năm 2018. Địa điểm: tại Huyện ủy Chơn Thành.
          - 07 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Lê Văn Uy, UVBTV – Trưởng BNC Tỉnh ủy dự chỉ đạo kiểm điểm Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh. Địa điểm: Tại Tòa án nhân dân tỉnh.
- 07 giờ 30’: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018; sơ kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với các đơn vị lực lượng vũ trang. Địa điểm: Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
     Chiều:   - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy   dự chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước năm 2018. Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
      Tối       - 19 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  dự Chương trình nghệ thuật chào mừng thành lập Thành phố Đồng Xoài và đón chào năm mới 2019. Địa điểm: Tại Quảng trường 23 tháng 3.
Thứ năm (27/12):
    Sáng:     - Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  đi công tác cơ sở.
- 07 giờ 30’: Đ/c Trần Ngọc Trai, UVBTV – PCT Thường trực HĐND tỉnh dự chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp năm 2018. Địa điểm: Tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.
                   - 07 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh ủy dự Hội nghị lần thứ 12- UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII. Địa điểm: Tại UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
Thứ sáu (28/12):  
   Sáng:       - 08 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy; Đ/c Trần Ngọc Trai, UVBTV – PCTTT HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (thời gian: đến hết ngày 29/12/2018). Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh.
- 08 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm đồng chí Trần Tuyết Minh, UVBTV – Trưởng BTG Tỉnh ủy dự Hội nghị toàn kết tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc, quản lý biên giới năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Địa điểm: Tại Hội trường 9A1, Nhà khách Hồ Tây, số 43 đường Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội.
    Chiều:    - 13 giờ 30’: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – Trưởng BTG Tỉnh ủy dự Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2018. Địa điểm: Tại Hội trường 9A1, Nhà khách Hồ Tây, số 43 đường Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội.
Thứ bảy (29/12):
     Sáng:    - 08 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy; Đ/c Trần Ngọc Trai, UVBTV – PCTTT HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh.
- 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – Trưởng BTG Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường 9A1, Nhà khách Hồ Tây, số 43 đường Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội.

                   Lưu ý:  Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị nội dung thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy.

   (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ:  tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập35
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay14,151
  • Tháng hiện tại92,675
  • Tổng lượt truy cập3,334,322
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây