Lịch TT và BTVTU tuần thứ 10/2019

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 10

Số kí hiệu VB374
Ngày ban hành 28/02/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày  01 tháng 03 năm 2019
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 10 (từ ngày 04/03 đến ngày 08/03/2019)
-----

Thứ hai (04/03):
     Sáng:     - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  dự họp chi bộ 1 – Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
     Chiều:    - Từ 13 giờ 30’ đến 14 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                    Nội dung: Thống nhất nội dung theo Thông báo số 2217-TB/TU ngày 27/12/2018 của Tỉnh ủy và Điều 10, Quy định 04-QĐ/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương.
- Từ 14 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp BCĐ Đề án Tái cơ cấu hai doanh nghiệp Đảng Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Thành phần dự họp: Thành viên BCĐ theo Quyết định số 1181-QĐ/TU ngày 11/10/2018 của Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Nguyễn Văn Dũng, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Anh Minh, TUV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Khánh, TUV – CVP Tỉnh ủy; Đ/c Trần Văn Lộc, TUV – GĐ sở NN&PTNT; Đ/c Trần Văn Mi, TUV – GĐ sở Tài chính; Đ/c Lê Hoàng Lâm, TUV – GĐ sở TN&MT; Đ/c Nguyễn Thành Phương, PCVP Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Văn Minh – PGĐ sở KH&ĐT; Đ/c Lê Văn Mãi, PGĐ sở LĐTB&XH; Đ/c Nguyễn Tấn Hùng, GĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; Đ/c Vũ Văn Thắng, PGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long.
Nội dung: Đ/c Nguyễn Văn Dũng, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung công tác nhân sự, tên và mô hình hoạt động công ty; Đ/c Trần Văn Mi, TUV – GĐ sở Tài chính chuẩn bị nội dung về phương án xử lý tài chính của công ty; Đ/c Huỳnh Văn Minh – PGĐ sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung hợp đồng sáp nhập công ty; Đ/c Nguyễn Tấn Hùng, GĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước chuẩn bị nội dung Điều lệ hoạt động của công ty.
Thứ ba (05/03):
     Sáng:      - 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2019. Địa điểm: Tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
- 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 3 năm 2019. Địa điểm: Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Thành phần dự họp: Do UBND tỉnh bố trí.
     Chiều:    - 13 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 5/2019. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung:
1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) công tác cán bộ, đảng viên; (2) kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo quản lý năm 2018.
2- Sở KH&ĐT xin ý kiến về chương trình, nội dung tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ KH&ĐT.
- 16 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với lãnh đạo Vụ địa phương VII – UBKT Trung ương. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự làm việc với Quân chủng Hải Quân về thống nhất tổ chức các hoạt động giao lưu và tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo tại địa phương. Địa điểm: Tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, BCH BĐBP tỉnh, sở Thông tin và truyền thông, sở VHTT&DL, sở GD&ĐT, sở LĐTB&XH, Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh, Đoàn ca múa nhạc tổng hợp dân tộc tỉnh
Thứ tư (06/3):
    Sáng:      - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 824 của Tỉnh ủy về đấu tranh, phản bác với các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017 – 2020. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy; Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh; trưởng các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh; Bí thư các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy; thành viên BCĐ 94 tỉnh theo Quyết định 402-QĐ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Trưởng BTG Tỉnh ủy, Trưởng BDV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh phụ trách khối VH-XH, PTB TT BTG Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh đoàn, Chính ủy BCH Quân sự tỉnh, Chính ủy BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, PGĐ Công an tỉnh phụ trách an ninh, Giám đốc sở VHTT&DL, Giám đốc sở Thông tin truyền thông, Tổng Biên tập Báo Bình Phước, Giám đốc Đài PTTH tỉnh, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh; Trưởng BCĐ 94 các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Thành viên Tổ công tác và nhóm chuyên gia Tổ công tác 824 cấp tỉnh. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, mời thành viên Tổ công tác, nhóm chuyên gia Tổ Công tác 824.
                    - 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham dự các hoạt động nhân kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và 1979 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, họp mặt cán bộ Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Địa điểm: Tại Khu di tích Tà Thiết, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh.
                    - 07 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Địa điểm: Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
- 08 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Sư đoàn BB317 (06/3/1979 – 06/3/2019). Địa điểm: Tại Sở chỉ huy sư đoàn BB317, 139 Lê Lợi, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh.
    Chiều:     - 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy dự họp UBND tỉnh về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Công ty Hải Vương. Địa điểm: Tại phòng họp A – UBND tỉnh.
                    - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Hớn quản về công tác cán bộ. Địa điểm: Tại Huyện ủy Hớn Quản. Mời dự: Đ/c Nguyễn Văn Dũng, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy.
                    - 14 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền Đ/c Nguyễn Văn Khánh, TUV – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì: triển khai chương trình làm việc năm 2019 của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy; triển khai Quy chế hoạt động văn phòng không giấy. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                    Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo và chánh văn phòng các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh.
Thứ năm (07/3):  
     Sáng:     - 07 giờ 30’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 03/2019. Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Nội dung:  Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) công tác cán bộ; (2) kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo quản lý năm 2018.
                    - 10 giờ 30’: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Nguyễn Quang Toản, TUV – Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBMTTQ VN tỉnh.
     Chiều:    - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  dự Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước. Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước
Thứ sáu (08/3):
     Sáng:     - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị ủy, thành ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ  tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2019 (Các địa phương chuẩn bị nội dung  báo cáo theo Công văn số 669-CV/VPTU ngày 02/10/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy và gửi về Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 05/3/2019). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy và điểm cầu các huyện, thị ủy. Thành phần tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy: Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Công an tỉnh, sở Nội vụ, sở KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, GTVT, TN&MT, Y tế, GD&ĐT, VHTT&DL, LĐTB&XH, Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Hành chính công. Thành phần tham dự tại điểm cầu các huyện, thị ủy, thành ủy: Thường trực các huyện ủy, thị ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện; đại diện lãnh đạo các xã, phường, thị trấn (tùy theo điều kiện phòng họp trực tuyến của các huyện, thị ủy, thành ủy để bố trí thành phần phù hợp).
                   (Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của các địa phương theo Công văn số 2561-CV/TU ngày 17/12/2018 của Tỉnh ủy).
- 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long. Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long.
Thứ bảy (09/02):
    Tối:         - 19 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ hội cà phê Buôn Mê Thuật lần thứ 7 năm 2019. Địa điểm: Tại Quảng trường 10/3 – TP Buôn Mê Thuật – tỉnh Đắk Lắk.


                    Lưu ý:  Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị nội dung thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy.
   (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ:  tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
(ĐÃ KÝ)
Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay18,924
  • Tháng hiện tại110,208
  • Tổng lượt truy cập4,470,988
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây