Lịch TT và BTVTU tuần thứ 10/2023

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 10/2023

Số kí hiệu VB2301
Ngày ban hành 04/03/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 03  tháng 03 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 10 năm 2023 (từ ngày 06/3 đến ngày 10/3/2023)
------

Chủ nhật (05/3)
   Chiều:      - 15h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Địa điểm: Tại phòng họp A – UBND tỉnh.
Thứ Hai (06/3):
   Sáng:       - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự họp chi bộ 1, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
   Chiều:      - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, Ban giám đốc sở Công thương về tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm 2023. Địa điểm: Tại sở Công thương. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, BCS Đảng UBND tỉnh, Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh, sở KHĐT, Tài chính, NN&PTNT, TN&MT, Trung tâm XTĐT TM DL tỉnh, Y tế, TT&TT, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục quản lý thị trường tỉnh.
                    - 13h30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Vũ Tiến Điền – TUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam; tọa đàm, sáng tác ảnh nghệ thuật tại Bình Phước do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường sở VHTT&DL tỉnh.
Thứ Ba (07/3):
    Sáng:       - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 09/2023 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Nội dung:
                    1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Dự thảo Quyết định kiện toàn Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh. Mời dự nội dung 1: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
2. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2023; Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; Thông qua Dự thảo Quy định quyền và trách nhiệm của chủ  sở hữu doanh nghiệp Đảng; Báo cáo đề xuất việc thay thế xe ô tô phục vụ chức danh và dự thảo Công văn chỉ đạo rà soát tiến độ thực hiện các dự án năm 2023.      
                    3. Trường Chính trị tỉnh: Xin chủ trương cho viên chức lãnh đạo, quản lý Trường Chính trị và học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng được đi nghiên cứu thực tế ngoài tỉnh.
     Chiều:    - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 09/2023 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung: BCS Đảng UBND tỉnh thông qua dự thảo:
 (1) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao;
(2) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành TW Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
(3) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Thành phần dự họp các nội dung trên: Do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
Thứ (08/3):
    Sáng:       - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023. Địa điểm: Tại Trụ sở Ban tiếp công dân của tỉnh. (Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung).
                    - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy họp Hội đồng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Nội dung: (1) Thông qua Dự thảo báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022; (2) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (3) Dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển chọn cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 900-QĐ/TU, ngày 03/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung).
                    Thành phần dự họp: Gồm các đồng chí:  UVBTV – PCT UBND tỉnh, Trưởng BTC Tỉnh ủy, Trưởng BDV Tỉnh ủy – Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh, Trưởng BTG Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, GĐ sở Tài chính, GĐ sở GD&ĐT, GĐ sở Nội vụ, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh, TUV – Phó trưởng BTC Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và các đồng chí thư ký Hội đồng.
   Chiều:      - 14h00’: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các cơ quan, đơn vị về dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Giao Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                    Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: Các Ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, các đảng đoàn, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Thứ Năm (09/3):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 08/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) sửa đổi, bổ sung Quyết định số 778-QĐ/TU ngày 13/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mời dự nội dung 2: Đ/c Phó Trưởng Ban BVCSSKCB tỉnh.
2. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Mời dự: Đ/c Vũ Tiến Điền, TUV – Trưởng BTG Tỉnh ủy.
3. BCS Đảng UBND tỉnh thông qua dự thảo: (1) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; (2) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành TW Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (3) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thành phần dự họp: Đ/c Vũ Tiến Điền, TUV – Trưởng BTG Tỉnh ủy và các thành phần khác do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
Thứ Sáu (10/3):
    Sáng:      - 09h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai mạc kỳ thi thăng hạng viên chức năm 2022. Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
                    - 08h00’: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh dự buổi gặp mặt với già làng, người có uy tín tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2023. Địa điểm: Tại Hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
   Tối:          - 19h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. Địa điểm: Tại Quảng trường 10/3, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

                    Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được .đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây