Lịch TT và BTVTU tuần thứ 11/2022

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 11/2022

Số kí hiệu VB2131
Ngày ban hành 10/03/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                   *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
      Bình Phước, ngày 11  tháng 3 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 11 năm 2022 (từ ngày 14/3 đến ngày 20/3/2022)
------
Thứ hai (14/3):
     Sáng: - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự Hội nghị trực tuyến triển khai Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức (giao Ban Tổ chức tham mưu chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
Thứ ba (15/3):
    Sáng: - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 14/2022 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Nội dung:
- 08h00’ – 09h00’: Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Lộc Ninh: Báo cáo công tác chuẩn bị buổi lễ. Thành phần dự họp: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Lê Trường Sơn, UVBTV – Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh và các thành phần khác do Ban Tổ chức lễ mời dự.
- 09h00 – 09h30’: Đảng uỷ Quân sự tỉnh: Xin chủ trương tổ chức hội nghị Tổng kết công tác quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu với các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ.
- 09h30’ – 10h30’: Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 357-QĐ/TU ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên. Thành phần dự họp: Trưởng, Phó đoàn kiểm tra theo Quyết định 357-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
- 10h30’: Văn phòng Tỉnh uỷ thông qua: (1) Tổng hợp báo cáo xin ý kiến UVBTV Tỉnh uỷ đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ, BTV và Thường trực Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2020 – 2025; (2) xin chủ trương một số nội dung.
     Chiều: - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 14/2022 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Nội dung:
- 14h00’ – 15h30’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 332 về phát triển kết cấu hạ tầng và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua dự thảo Đề án “Phát triển hệ thống giao thông kết nối vùng và nội tỉnh”. Thành phần dự họp: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, PCT UBND tỉnh; Đ/c Võ Sá - TUV, GĐ sở KH&ĐT; Nguyễn Tấn Hùng – TUV, GĐ sở GTVT; Lê Tấn Nam, TUV-GĐ sở Tài chính; Dương Hoàng Anh Tuấn – GĐ sở TN&MT; Đinh Tiến Hải - GĐ BQLDA ĐTXD tỉnh.
- 15h30’ – 16h30’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 341 về chương trình huy động nguồn lực đầu tư và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua dự thảo: Kế hoạch huy động nguồn vốn đầu tư từ nguồn lực đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025. Thành phần dự họp: Đ/c Trần Văn Mi – TUV, PCT UBND tỉnh; Đ/c Lê Tấn Nam – TUV, GĐ Sở Tài chính; Đ/c Võ Sá – TUV, GĐ sở KH&ĐT; Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn – GĐ sở TN&MT; Đ/c Trần Văn Hướng – Cục Trưởng Cục thuế tỉnh.
Thứ (16/3): 
    Sáng: - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban chủ nhiệm 335 về Chương trình phát triển nông nghiệp. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Nội dungBan chủ nhiệm 335 thông qua chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thành phần dự họp: Thành viên Ban chủ nhiệm 335, gồm các đồng chí: Huỳnh Anh Minh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình – TUV, GĐ sở NN&PTNT; Nguyễn Đức Thành – PGĐ sở KH&ĐT; Nguyễn Quốc Dũng – TUV, GĐ Sở Công thương; Đào Thị Lanh – TUV, Chủ tịch HND tỉnh; Trần Quốc Hoàn – PGĐ sở KH&CN; Đ/c Hà Văn Kiên, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/2/2022 của Ban Bí thư Trung ương về đối tượng, tiêu chuẩn, phân cấp đào tạo lý luận chính trị (Ban Tổ chức chuẩn bị nội dung, mời thành phần dự họp). Địa điểm: Tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
    Chiều: - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 14/2022 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo: 
(1) Công tác cán bộ. Thành phần dự họp: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
(2) Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021 và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022; (3) Kế hoạch tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của BTCTW về việc khảo sát việc thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm các chức danh; dự thảo Báo cáo làm việc với đoàn khảo sát; (4) Dự thảo Đề án Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Thứ năm (17/3): 
    Sáng: - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Ban Chủ nhiệm 339 về Chương trình phát triển nguồn nhân lực. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Nội dung: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 339 và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án phát triển nguồn lao động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 – 2025. Thành phần dự họp: Thành viên Ban chủ nhiệm, gồm các đồng chí: Trần Tuyết Minh – UVBTV, PCT UBND tỉnh; Huỳnh Thị Thùy Trang – TUV, GĐ sở LĐTB&XH; Lý Thanh Tâm – TUV, GĐ sở GD&ĐT; Trần Thị Ánh Tuyết– GĐ Sở Nội vụ; Nguyễn Minh Quang – GĐ sở TT&TT; Nguyễn Minh Chiến – Trưởng BQLKKT; Trần Văn Chung – GĐ Sở VHTT&DL; Phạm Thị Anh Thư – GĐ sở Ngoại vụ.
- 08h00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ. Địa điểm: Tại trụ sở Ban Tiếp Công dân tỉnh.
    Chiều:   - 14h00’:Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 14/2022 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Nội dung: 
- 14h00 – 16h00’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 335 về phát triển nông nghiệp và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua dự thảo: (1) Đề án Sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường; (2) Đề án Phát triển hệ thống bảo quản sau thu hoạch. Thành phần dự họp: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, PCT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Thanh Bình – TUV, GĐ sở NN&PTNT; Đ/c Nguyễn Quốc Dũng – TUV, GĐ Sở Công thương; Đ/c Đào Thị Lanh – TUV, Chủ tịch HND tỉnh; Đ/c Trần Quốc Hoàn – PGĐ sở KH&CN; Đ/c Hà Văn Kiên – Chủ tịch LMHTX tỉnh.
- 16h00’: Cơ quan thường trực Ban Chủ nhiệm 337 và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua dự thảo: Kế hoạch nâng cấp xã đủ tiêu chuẩn lên đô thị loại V giai đoạn 2021 - 2030. Thành phần dự họp: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, PCT UBND tỉnh; Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết – GĐ sở Nội vụ; Đ/c Võ Tất Dũng – GĐ sở Xây dựng; Đ/c Nguyễn Đức Thành, PGĐ sở KH&ĐT.
Thứ sáu (18/3):
    Sáng: - Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Ban Chủ nhiệm 344 về Chương trình xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Nội dung: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm (Ban Tổ chức Tỉnh uỷ) và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025”. Thành phần dự họp: Thành viên Ban Chủ nhiệm 344, gồm các đồng chí: Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng BDV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Hà Anh Dũng – UVBTV, Trưởng BTG Tỉnh ủy; Giang Thị Phương Hạnh – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Hợi  UVBTV, Trưởng BNC Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Khánh – TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Hiền – PGĐ Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.


Lưu ý: Các Ban chủ nhiệm chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh chuẩn bị nội dung các chương trình, đề án khi thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm cả bản hoàn chỉnh và bản tóm tắt trình tại cuộc họp và bảo đảm đầy đủ các văn bản theo Công văn số 289-CV/VPTU ngày 13/01/2022 của Văn phòng Tỉnh uỷ.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Văn Khánh


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây