Lịch TT và BTVTU tuần thứ 14/2023

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 14/2023

Số kí hiệu VB2317
Ngày ban hành 01/04/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 31 tháng 03 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 14 năm 2023 (từ ngày 03/4 đến ngày 07/4/2023)
------
Thứ Hai (03/4):
     Sáng:     - Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi công tác Campuchia (thời gian: đến hết ngày 04/4/2023).
     Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2023 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức (giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Thứ Ba (04/4):
    Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023 (giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung, mời thành phần dự). Địa điểm: tại trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh.
   Chiều:      - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 12/2023. Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Nội dung:
                    1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; phân công các đồng chí UVBTV theo dõi đảng bộ, tổ chức đảng; đề xuất nguồn nhân sự giới thiệu quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách; (2) Về công tác đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý; (3) Công tác bồi dưỡng cán bộ, chính sách cán bộ, công tác khen cao. Mời dự nội dung 1: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
                    2. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: Công tác chuẩn bị hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13/2023 (dự thảo Nghị quyết quyết nghị các nội dung trình kỳ họp, chương trình, kế hoạch phân tổ thảo luận); dự thảo đề cương báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI.
                    3. BCS Đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. (2) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Thành phần dự họp: Do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.

Thứ (05/4):
    Sáng        - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 11/2023. Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Nội dung:  
                    1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; phân công các đồng chí UVBTV theo dõi đảng bộ, tổ chức đảng; đề xuất nguồn nhân sự giới thiệu quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách; (2) Về công tác đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý; (3) Công tác khen cao.
2. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023. Thành phần dự họp: Đ/c Vũ Tiến Điền, TUV – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: KHĐT, Tài chính, TN&MT, Cục thống kê, Cục thuế tỉnh.
                    3. BCS Đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. (2) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Thành phần dự họp: Đ/c Vũ Tiến Điền, TUV – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các thành phần khác do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
    Chiều:     - 15h00’: Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự buổi làm việc với lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Địa điểm: Tại phòng họp A - UBND tỉnh. Thành phần dự họp: Do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
Thứ Năm (06/4):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Địa điểm: Tại Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh.
                    Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, BCS Đảng UBND tỉnh, sở NN&PTNT, KH&ĐT, Tài chính, Công thương, KH&CN, Liên minh HTX tỉnh, Thông tin truyền thông, LĐTB&XH tỉnh, Trung tâm xúc tiến đầu tư Thương mại và du lịch tỉnh.
                    - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Địa điểm: Tại phòng họp B – trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
- 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Cục chính trị Quân khu 7 với các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu năm 2022; thống nhất nội dung phối hợp năm 2023. Địa điểm: Tại Hội trường thống nhất tỉnh Long An (Số 61, đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An).
    Chiều:     - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Họp Ban Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng, triển khai Đề án "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bình Phước thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tỉnh hình mới". Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Nội dung: (1) Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị. (2) Thông qua dự thảo các văn bản: Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo; Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo; Dự thảo Đề án của Công an tỉnh và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thành phần dự họp: Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc theo Quyết định số 731-QĐ/TU ngày 21/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng BTC Tỉnh uỷ, Trưởng BNC Tỉnh uỷ, Trưởng BTG Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh phụ trách kinh tế; Giám đốc các sở, ngành: KHĐT, Tài chính, TN&MT, TT&TT, KHCN, Xây dựng, Đài PTTH&Báo Bình Phước; Bí thư các huyện, thị ủy, thành uỷ, Chánh VP UBND tỉnh; các đ/c Phó Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Trưởng các phòng chuyên môn liên quan Công an tỉnh.
Thứ Sáu (07/4):
     Sáng:     - 08h00’ – 08h30’: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, lần thứ 13/2023. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                    Nội dung: (1) Công tác cán bộ; (2) Chủ trương sắp xếp Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước và Đảng bộ Công ty Cổ phần cao su Sông Bé; (3) Quyết định chuyển giao các tổ chức cơ sở đảng theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư và Công văn số 4718 – CV/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung).
Thành phần dự họp: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh.
                    - 08h30’: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, lần thứ 13/2023 (mở rộng). Thời gian: 01 ngày. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                    Nội dung: (1) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2023; nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023; (2) Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; (3) Quy định quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy quản lý; (4) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; (5) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCHTW Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (6) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (7) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của BCT về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (8) Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; (9) Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng.
                    Thành phần dự họp: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể CT-XH tỉnh; Bí thư các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chính ủy BCH Quân sự tỉnh; các đồng chí ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.
   Chiều:      - 14h00’ – 16h00’: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, lần thứ 13/2023 (tiếp). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                    - 16h00’: Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị công bố quyết định chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên theo Quy định 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                    Chương trình, nội dung, thành phần dự: Có Kế hoạch riêng.

                    Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được .đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
   
    
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây