Lịch TT và BTVTU tuần thứ 14/2024

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 14/2024

Số kí hiệu 14/2024
Ngày ban hành 28/03/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

.LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 14 năm 2024 (từ ngày 01/4 đến ngày 05/4/2024)
------
Chủ nhật (31/3):
   Chiều:     - 18h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự tiếp Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang (theo Kế hoạch số 78/KH-HĐND ngày 28/3/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh). Địa điểm: Tại Tỉnh ủy.
Thứ Hai (01/4):
    Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi khám sức khỏe định kỳ (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Bệnh Viện Hữu Nghị, TP Hà Nội.
                   - 09h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh ủy về công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 (giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Theo Quyết định số 203-QĐ/TU ngày 07/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Đ/c Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ kiêm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Đ/c Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đ/c Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối văn hóa - xã hội, Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Đ/c Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phụ trách công tác tổ chức đảng - đảng viên, Đ/c Giám đốc Sở Nội vụ, Đ/c Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Đ/c Trưởng Phòng Tổ chức đảng - đảng viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đ/c Phó trưởng Phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024 công tác tổ chức xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Thứ Ba (02/4):
    Sáng:      - 07h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự tiếp Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang (theo Kế hoạch số 78/KH-HĐND ngày 28/3/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh).
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe một số cơ quan, đơn vị báo cáo việc xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Tỉnh ủy về xây dựng phát triển văn hóa con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Thành phần dự: Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV, PCT UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các thành phần khác do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
Thứ Tư (03/4): 
    Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng đảng quý I; triển khai nhiệm vụ quý II/2024 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
    Chiều:    - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 10/2024. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                   1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: (1) Tờ trình số 707-TTr/BTCTU ngày 28/3/2024 về công tác cán bộ; (2) Báo cáo kết quả rà soát công tác cán bộ; (3) Tờ trình số 705-TTr/BTCTU ngày 27/3/2024 về xin chủ trương và kinh phí nghỉ dưỡng sức năm 2024 đối với cán bộ diện Trung ương quản lý đã nghỉ hưu; (4) Nội dung tham mưu góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo Công văn số 1689-CV/TU ngày 28/3/2024 của Tỉnh ủy; (5) Công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023. Mời dự nội dung 1,2: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
                   2. Ban Chỉ đạo tổ chức Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh: Báo cáo xin chủ trương bổ sung chương trình học tập, nghiên cứu các lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ tỉnh (Ban Tổ chức Tỉnh ủy cơ quan Thường trực BCĐ chuẩn bị nội dung). Thành phần dự họp: thành viên BCĐ theo Quyết định số 1304-QĐ/TU ngày 29/01/2024 của BTV Tỉnh ủy.
                   3. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Thành phần mời dự: GĐ sở KH&ĐT, PGĐ phụ trách sở Tài chính, GĐ sở TN&MT, Cục trưởng Cục thuế tỉnh.
                   4. BCS đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Báo cáo công tác quy hoạch tỉnh từ năm 2020 đến nay (theo Công văn số 1695-CV/TU ngày 29/3/2024 của BTV Tỉnh ủy); (2) Tờ trình số 221-TTr/BCSĐ ngày 27/3/2024 về tham mưu dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thỉ số 13-CT/TW của BBT Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Thành phần dự họp: Do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
Thứ năm (04/4):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 07/2024. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                   1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: (1) Công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ ngành dọc; (2) Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; (3) Công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023; (4) Phương án sắp xếp Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
                  2. Ban Chỉ đạo tổ chức Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh: Báo cáo xin chủ trương bổ sung chương trình học tập, nghiên cứu các lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ tỉnh (Ban Tổ chức Tỉnh ủy cơ quan Thường trực BCĐ chuẩn bị nội dung). Thành phần dự họp: thành viên BCĐ theo Quyết định số 1304-QĐ/TU ngày 29/01/2024 của BTV Tỉnh ủy
                   3. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: (1) Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024; (2) Phương án quản lý, sử dụng khu đất Nhà khách tỉnh. Thành phần dự nội dung 1: GĐ sở KH&ĐT, PGĐ phụ trách sở Tài chính, GĐ sở TN&MT, Cục trưởng Cục thuế tỉnh.
                   4. BCS đảng UBND tỉnh: Báo cáo công tác quy hoạch tỉnh từ năm 2020 đến nay. Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
    Chiều     - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe một số cơ quan, đơn vị báo cáo việc chọn lựa biểu trưng logo tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Thành phần dự: Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV, PCT UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các thành phần khác do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
Thứ Sáu (05/4):
    Sáng:      - 08h00’: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên thứ 18/2024         (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                   (1). Đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024.
                   (2). Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
                   (3). Báo cáo tình hình triển khai thực hiện xây dựng hệ thống trường học thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025.
                   (4). Báo cáo công tác quy hoạch tỉnh từ năm 2020 đến nay.
                   (5). Xin chủ trương một số khu đất do Tỉnh ủy quản lý.
                   Thành phần dự: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.
                   Về nội dung, chương trình: Theo Kế hoạch số 241-KH/TU ngày 22/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
    Chiều:    - 14h00’: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên thứ 18/2024 (tiếp). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
          Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
T/L BAN THƯỜNG VỤ   
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  


(Đã ký)                
Đặng Hà Giang         

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây