Lịch TT và BTVTU tuần thứ 16/2023

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 16/2023

Số kí hiệu VB2325
Ngày ban hành 15/04/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

Thứ Hai (17/4):
Chiều:      - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 13/2023.
Địa điểm:
Tại phòng họp B – Tỉnh ủy
 1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Báo cáo kết quả biểu quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân các đồng chí cán bộ, lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022; (2) công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; (3) công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022; (4) Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trường Chính trính trị tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh.
Mời dự nội dung 4: Đại diện lãnh đạo: Trường Chính trị tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn.  
    2. Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Nội dung tiếp thu, chỉnh sửa quy hoạch tỉnh theo ý kiến của HĐ thẩm định của Hội đồng thẩm định Quốc gia.  (2) Nội dung thực hiện Thông báo số 1071-TB/TU ngày 27/6/2022 của Tỉnh ủy và đề xuất tại Công văn số 916/QK-CT ngày 04/4/2023 của Quân khu 7 về công tác chuẩn bị Đoàn lãnh đạo tỉnh đi công tác tại Trường Sa.
3. Đảng ủy Công an tỉnh thông qua: (1) Tờ trình số 87-TTr/ĐUCA ngày 24/3/2023 về chủ trương lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Phước; (2) Tờ trình số 88-TTr/ĐUCA ngày 11/4/2023 về Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an huyện, thị xã, thành phố.
Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy
4. Trường Chính trị tỉnh báo cáo: (1) Xin chủ trương tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh, chủ đề Đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu thị trường tại tỉnh Bình Phước”; (2) Chủ trương phê duyệt Đề án “Cử giảng viên Trường Chính đi thực tế có kỳ hạn ở địa phương, cơ quan, đơn vị giai đoạn 2023 - 2025”.
- 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023 các đơn vị thuộc Vụ địa bàn VII UBKT Trung ương do UBKT Trung ương tổ chức.
Địa điểm: Tại Hội trường 7, các cơ quan Trung ương, số 87 đường Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thứ Ba (18/4):
Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng – an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Địa điểm: Khách sạn Becamex thành phố mới, B2, đường Hùng Vương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Chiều:  - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy chủ trì sát hạch tuyển chọn cán bộ tham gia Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh theo Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, chương trình, thông báo cán bộ tham gia sát hạch).
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Thành phần dự họp: Các đồng chí theo Quyết định số 815- QĐ/TU ngày 31/01/2023 của BTV Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đ/c Nguyễn Hồng Trà - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đ/c Giang Thị Phương Hạnh - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
Thứ (19/4):
Sáng: - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự buổi giám sát của Đoàn giám sát UBTV Quốc hội với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Địa điểm: Tại phòng họp A UBND tỉnh.
Chiều:      - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị triển khai thực hiện thoả thuận cấp cao Việt Nam - Lào, Việt Nam –Campuchia  năm 2023.
Địa điểm: Tại Trụ sở Trung ương Đảng, số 1 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.
Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo sở Ngoại vụ.
Thứ năm (20/4):
Sáng: - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy chủ trì sát hạch tuyển chọn cán bộ tham gia Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh theo Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, chương trình, thông báo cán bộ tham gia sát hạch) (thời gian: 01 ngày).
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Thành phần dự họp: Các đồng chí theo Quyết định số 815- QĐ/TU ngày 31/01/2023 của BTV Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đ/c Nguyễn Hồng Trà - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đ/c Giang Thị Phương Hạnh - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
Thứ Sáu (21/4):
Sáng: - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy chủ trì sát hạch tuyển chọn cán bộ tham gia Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh theo Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, chương trình, thông báo cán bộ tham gia sát hạch) (thời gian: 01 ngày).
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Thành phần dự họp: Các đồng chí theo Quyết định số 815- QĐ/TU ngày 31/01/2023 của BTV Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đ/c Nguyễn Hồng Trà - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đ/c Giang Thị Phương Hạnh - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
Chủ nhật (23/4):
Sáng: - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự Đại lễ tưởng niệm Đức thánh tổ Ni Đại Ái Đạo và Chi tôn Đức Ni tiền bối Hữu công phật giáo Việt Nam.
Địa điểm: Tại Trung tâm văn hóa tỉnh.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần.

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây