Lịch TT và BTVTU tuần thứ 17/2024

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 17/2024

Số kí hiệu 17/2024
Ngày ban hành 22/04/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 17 năm 2024 (từ ngày 22/4 đến ngày 26/4/2024)
------
Thứ Hai (22/4):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 13/2024. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                   1. Đảng đoàn HĐND tỉnh: Xin ý kiến về nội dung kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) của HĐND tỉnh.
                   2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ (Tờ trình số 726-TTr/BTCTU ngày 17/04/2024); mời dự: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. (2) Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Tờ trình số 727-TTr/BTCTU ngày 17/04/2024. (3) Xin chủ trương về khung chương trình lớp bồi dưỡng và kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.
                    3. UBKT Tỉnh ủy báo cáo: (1) Kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; mời dự: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. (2) Báo cáo về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; (3) Báo cáo kết quả rà soát các trường hợp đảng viên theo Kết luận số 22 của Thường trực Ban chỉ đạo PCTNTC tỉnh; (4) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên. Mời dự nội dung 2,3,4: Đ/c Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
                    4. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) Báo cáo kết quả xử lý các kiến nghị của kiểm toán nhà nước; (2) Báo cáo tình hình thu, chi Quỹ dự trữ tài chính năm 2023 và quý I năm 2024.
    Chiều:    - 17h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp doanh nghiệp (VSIP). Địa điểm: Tại phòng Khánh tiết Tỉnh ủy. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: BCS đảng UBND tỉnh, sở KH&ĐT, TN&MT, Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú.
Thứ Ba (23/4):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 08/2024. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                   1. Đảng đoàn HĐND tỉnh: Xin ý kiến về nội dung kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) của HĐND tỉnh.
                   2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; (3) Xin chủ trương phát triển đảng viên vi phạm Quy định 58-QĐ/TW của Trung ương; (4) Xin chủ trương về khung chương trình lớp bồi dưỡng và kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.
                   3. UBKT Tỉnh ủy báo cáo: (1) Kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên. (2) Báo cáo về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; (3) Báo cáo kết quả rà soát các trường hợp đảng viên theo Kết luận số 22 của Thường trực Ban chỉ đạo PCTNTC tỉnh; (4) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên.
                   4. BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-KH/TU của Tỉnh ủy; (2) Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; (3) Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
Thứ Tư (24/4): 
    Sáng:      - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy họp Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021 – 2030 (BCS đảng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                   Thành phần dự: Thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 1227-QĐ/TU ngày 09/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
    Chiều:    -14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh để chuẩn bị nội dung kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B Trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
Thứ năm (25/4):
    Sáng:      - 09h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Nguyễn Văn Khánh – TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – TUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Lã Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh (Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng Khánh tiết Tỉnh ủy. Mời dự: Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
    Chiều:    - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 14/2024. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Xin chủ trương ban hành Quyết định phê duyệt vị trí việc làm các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh (Tờ trình số 728-TTr/BTCTU ngày 17/04/2024); mời dự: Đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, Trường Chính trị tỉnh. (2) Nội dung thực hiện Công văn số 1722-CV/TU ngày 17/4/2024 của BTV Tỉnh ủy.
                    2. BCS đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước; mời dự: đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; (2) Nội dung thực hiện Công văn số 1722-CV/TU ngày 17/4/2024 của BTV Tỉnh ủy. Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
                   3. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: Nội dung thực hiện Công văn số 1722-CV/TU ngày 17/4/2024 của BTV Tỉnh ủy.
                    4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua: (1) Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 134
năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; (2) Kế hoạch t
hực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

                   5. Huyện ủy Đồng Phú báo cáo: Xin chủ trương kết nghĩa giữa huyện Đồng Phú và huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương.
Thứ Sáu (26/4):
     Sáng:     - 06h00’: Thường trực Tỉnh ủy viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024). Địa điểm: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
                   - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự tiếp làm việc Đoàn công tác Ban cơ yếu Chính phủ. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh,  Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, sở Thông tin và truyền thông; đại diện lãnh đạo: Thường trực huyện ủy, thị ủy và lãnh đạo Văn phòng cấp ủy các huyện: Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Chơn Thành, Đồng Phú, Lộc Ninh và Phước Long.
   
          Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Thường trực và BTV"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây