Lịch TT và BTVTU tuần thứ 18/2024

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 18/2024

Số kí hiệu 18/2024
Ngày ban hành 01/05/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 18 năm 2024 (từ ngày 29/4 đến ngày 03/5/2024)
------
 
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư (29,30/4 và 01/5):
                     -  Thường trực, UVBTV Tỉnh ủy nghỉ Lễ 30/4 và 01/5.
                     - Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trực Tỉnh ủy.
Thứ năm (02/5):
   Chiều:     - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy về rà soát Quy chế làm việc của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; các chủ trương, định hướng theo kết luận của Thường trực, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thứ Sáu (03/5):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 15/2024. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; hiệp y quy hoạch cán bộ ngành thuế; mời dự: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; (2) Xin ý kiến về kết nạp lại người vào Đảng; (3) Dự thảo quyết định, danh mục vị trí việc làm công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị khối đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; mời dự: Đại diện lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, Tỉnh đoàn.
                   2. BCS đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Trung ương về tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững; (2) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy. Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
                   3. Đảng ủy Công an tỉnh thông qua: Kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy.
                   4. Trường Chính trị tỉnh báo cáo: Kết quả thực hiện Đề án 06-ĐA/TU ngày 26/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng trường Chính trị tỉnh Bình Phước đạt chuẩn” từ 26/8/2022 đến 31/12/2023
                  5. Huyện ủy Đồng Phú báo cáo: Xin chủ trương kết nghĩa giữa huyện Đồng Phú và huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương.
Thứ Bảy (04/5):
     Sáng:     - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 09/2024. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                    1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; hiệp y quy hoạch cán bộ ngành thuế; mời dự: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; (2) Xin ý kiến về kết nạp lại người vào Đảng; (3) Dự thảo quyết định, danh mục vị trí việc làm công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị khối đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; (4) Nội dung thực hiện Công văn số 1722-CV/TU ngày 17/4/2024 của BTV Tỉnh ủy.
                   2. BCS đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Trung ương về tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững; (2) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; (3) Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; (4) Nội dung thực hiện Công văn số 1722-CV/TU ngày 17/4/2024 của BTV Tỉnh ủy. Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
                   3. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH MTV Cao su Bình; mời dự: Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; (2) Nội dung thực hiện Công văn số 1722-CV/TU ngày 17/4/2024 của BTV Tỉnh ủy.
                   4. Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Trung ương về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
          Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)      Đặng Hà Giang

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Thường trực và BTV"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây