Lịch TT và BTVTU tuần thứ 19/2023

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 19/2023

Số kí hiệu VB2333
Ngày ban hành 06/05/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 19 năm 2023 (từ ngày 08/5 đến ngày 12/5/2023)
------
Thứ Hai (08/5):
   Sáng:    - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 16/2023 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
    Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Tờ trình số 450-TTr/BTCTU ngày 04/5/2023 về công tác cán bộ; xin ý kiến bước 1 thực hiện quy trình bầu bổ sung UVBCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; (2) Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; danh sách lớp tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh đối tượng 2 và xin chủ trương kinh phí tổ chức lớp học; (3) Báo cáo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022; (4) Công tác kết nạp đảng viên. Mời dự nội dung 1: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
 2. UBKT Tỉnh ủy báo cáo: Dự thảo Quyết định ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo của chi bộ.
3. Ban Nội chính Tỉnh ủy thông qua: Dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản.
4. Trường Chính trị tỉnh: (1) Xin chủ trương phê duyệt “Đề án cử giảng viên Trường Chính trị đi thực tế có kỳ hạn ở địa phương, cơ quan, đơn vị giai đoạn 2023 - 2025”. (2) Báo cáo nội dung góp ý dự thảo Kế hoạch hội thảo khoa học cấp bộ năm 2023 của Học viện CTQG Hồ Chí Minh.
5. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: Nội dung, chương trình Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14/2023; Báo cáo xin chủ trương bổ nhiệm kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
   Chiều:      - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 16/2023 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
1. BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Xin chủ trương đầu tư dự án "Đầu tư thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Chính quyền số, địa phương thông minh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 – 2025"; (2) Dự thảo Đề án và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế rừng gắn với phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Thành phần dự họp: do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
2. Tổ rà soát và xây dựng Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước (gọi tắt Tổ 811) báo cáo: Dự thảo Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước. Thành phần dự họp: Đ/c Nguyễn Minh Hợi, UVBTV – Trưởng BNC Tỉnh ủy; Lãnh đạo VPTU, Đ/c Nguyễn Bá Việt - Chủ tịch Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước; Đ/c Võ Anh Kiệt - GĐ Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước.
Thứ Ba (09/5):
   Chiều:      - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 13/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
   Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Công tác kết nạp đảng viên; (3) Danh sách lớp tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh đối tượng 2.
2. Văn phòng Tỉnh ủy: Thông báo dự thảo Quyết định phân công các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy chỉ đạo và dự Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 các đảng bộ trực thuộc.
3. UBKT Tỉnh ủy báo cáo: (1) Xin chủ trương bổ sung nội dung Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (2) Dự thảo Quyết định ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo của chi bộ.
4. BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Xin chủ trương tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đá xây dựng tại xã Long Giang, thị xã Phước Long; (2) dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thành phần dự họp: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
Thứ Tư (10/5):
Sáng:       - 09h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ khánh thành Nhà máy thức ăn chăn nuôi và nhà máy giết mổ Bình Phước. Địa điểm: Tại Khu công nghiệp Minh Hưng Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
Chiều:      - 14h00’ – 15h30’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
- 15h30’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương khóa XIII. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
 (Nội dung, chương trình, thành phần dự các hội nghị trên theo Công văn số  1294 -CV/TU ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
Thứ năm (11/5):
 Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan về công tác xây dựng, quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023 – 2025 (Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
 Thành phần dự họp: Đ/c PCT UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực; đại diện lãnh đạo: MTTQ Việt Nam tỉnh, sở VHTT&DL, TT&TT, Trung tâm XT ĐT TM&DL tỉnh, Đài PTTH& Báo Bình Phước, Hội VHNT tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 07h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Ban Bí thư Trung ương khóa XIII (khu vực phía Nam) do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương (đường Hùng Vương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sở TT&TT, VHTT&DL, Nội vụ, Đài PTTH và Báo Bình Phước, Hội VHNT tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh.
Chiều:      - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo tổ chức Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh. Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung: Thông qua các nội dung về chương trình, tài liệu phục vụ lớp học (giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình họp).
Thành phần dự họp: Thành viên theo Quyết định số 814-QĐ/TU ngày 31/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Trưởng BTC Tỉnh ủy, Đ/c UVBTV – PCT UBND tỉnh, Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Đ/c GĐ sở Nội vụ, Đ/c Trưởng phòng Tổ chức cán bộ BTC Tỉnh ủy.
Thứ Sáu (12/5):
 Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy dự họp Ban chỉ đạo Trung ương giải quyết vấn đề người gốc Việt tại Campuchia. Địa điểm: Tại Hà Nội.
Thứ Bảy (13/5):
Chiều:     - 15h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy dự buổi làm việc của đoàn công tác Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với UBND tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp D UBND tỉnh.
 Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được .đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
    
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây