Lịch TT và BTVTU tuần thứ 23/2024

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 23/2024

Số kí hiệu 23/2024
Ngày ban hành 05/06/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 23 năm 2024 (từ ngày 03/6 đến ngày 07/6/2024)
------
 
Thứ Hai (03/6):
    Chiều:     - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng làm việc Bí thư Tỉnh ủy
Thứ Ba (04/6):
     Sáng:     - 08h00’:  Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 21/2024. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                    1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Tờ trình số 760-TTr/BTCTU ngày 30/5/2024 về công tác cán bộ; mời dự: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; (2) Chính sách cán bộ; (3) Báo cáo kết quả thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể năm 2023.
                    2. Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, BCS đảng UBND tỉnh: Báo cáo nội dung theo Kế hoạch số 259-KH/TU ngày 14/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B Tỉnh ủy.
                   Thành phần dự: Đ/c Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Chủ nhiệm Uỷ  ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đ/c Giám đốc Công an tỉnh và các thành phần khác do Ban Nội chính Tỉnh ủy mời.
Thứ Tư (05/6):
    Sáng:      - 07h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự, chỉ đạo Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2019 – 2024. Địa điểm: Tại Hội trường A/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
   Chiều:     - 14h00’ – 14h45’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                   Thành phần dự: Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy, UVBCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.
                   - 14h45’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Quy chế bầu cử trong  Đảng và Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                   Thành phần dự: Các đồng chí UVBTV, UVBCH Đảng bộ tỉnh; bí thư các ban cán sự đảng, đảng đoàn; Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo Ban Tổ chức và Trưởng các phòng trực thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Trưởng phòng PA03, PA04 Công an tỉnh; đại diện thường trực các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.
                   Nội dung, chương trình: Thực hiện theo Kế hoạch 267-KH/TU ngày 29/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thứ năm (06/6):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 22/2024. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                   1. Đoàn cán bộ tỉnh đi công tác theo Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 báo cáo kết quả chuyến công tác. Thành phần dự: Đ/c Trưởng, Phó đoàn và Thư ký đoàn.
                   2. Đoàn Kiểm tra (theo Quyết định số 1358-QĐ/TU ngày 25/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy): Báo cáo kết quả kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên. Thành phần dự: Trưởng, Phó Đoàn Kiểm tra 1358.
                   3. BCS đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Dự thảo Kế hoạch triển khai kết luận của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; (2) Kế hoạch triển khai, thực hiện Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 về tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằn đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; (3) Tình hình thu NSNN năm 2023 và phương án xử lý các khoản tăng (giảm) thu năm 2023 (phần ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp) và phân bổ số tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023; (4) Cho ý kiến giao đất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bù Đăng. Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
 Thứ Sáu (07/6):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 13/2024. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                   1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ.
                   2. Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, BCS đảng UBND tỉnh: Báo cáo nội dung theo Kế hoạch số 259-KH/TU ngày 14/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
                      3. Đoàn cán bộ tỉnh đi công tác theo Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 báo cáo kết quả chuyến công tác. Thành phần dự: Đ/c Trưởng, Phó đoàn và Thư ký đoàn.
                   4. BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Tình hình thu NSNN năm 2023 và phương án xử lý các khoản tăng (giảm) thu năm 2023 (phần ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp) và phân bổ số tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023; (2) Cho ý kiến giao đất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bù Đăng. Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.

          Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)       Đặng Hà Giang

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Thường trực và BTV"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây