Lịch TT và BTVTU tuần thứ 24/2022

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 24/2022

Số kí hiệu VB2174
Ngày ban hành 10/06/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 10 tháng 6 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 24 năm 2022 (từ ngày 12 đến ngày 17/6/2022)
------

Chủ nhật (12/6):
Sáng:      - 09h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức (bằng hình thức trực tuyến). Địa điểm: tại Hội trường (lầu 8), Trường Chính trị tỉnh.
Thứ hai (13/6):
  Sáng: - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 35/2022. Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh uỷ.
  Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo:
 (1) Công tác cán bộ. Mời dự: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
(2) Sửa đổi, bổ sung Quyết định 778-QĐ/TU ngày 13/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về ban hành quy định, chế độ khám, điều trị bệnh cho cán bộ diện Trung ương, BTV Tỉnh uỷ quản lý. Mời dự: Đ/c Phó Trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh.
(3) Điều chỉnh quyết định về sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ.
(4) Dự thảo Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.
(5) Xin chủ trương tổ chức Đoàn đi học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.
(6) Cho ý kiến về việc đề nghị tặng thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc đối với cán bộ diện BTVTU quản lý. Mời dự: Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
Chiều:  - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh định kỳ tháng 6 năm 2022 cho ý kiến về công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh và một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Địa điểm: Phòng họp A, Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thứ ba (14/6):
Sáng:      - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 36/2022. Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh uỷ.
 Nội dung: BCS đảng UBND tỉnh báo cáo:
1. Các nội dung trình kỳ họp thứ 6 (giữa năm 2022) của HĐND tỉnh: (1) Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; (2) dự thảo Nghị quyết về kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2022; (3) dự thảo Nghị quyết về kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025; (4) dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh giai đoạn 2021 -2025; (5) Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022. Thành phần mời dự: đại diện lãnh đạo BCS đảng UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh; thành phần khác do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
2. Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53- NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị khoá IX về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và Kết luận số 27-KL/TW ngày 02/8/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW và các nội dung theo Công văn số 883-CV/TU ngày 02/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thành phần mời dự: Đại diện lãnh đạo BCS đảng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; thành phần khác do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
Chiều:  - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì làm việc với UBND tỉnh giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022. Địa điểm: Phòng họp G-UBND Tỉnh. Thành phần dự làm việc: Do Thường trực HĐND tỉnh mời.
Thứ (15/6):
Sáng:    - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 21/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B- Tỉnh uỷ.
   Nội dung:
- 08h00’-08h30’: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Cho ý kiến về việc đề nghị tặng thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc đối với cán bộ diện BTVTU quản lý.
- 08h30’: BCS đảng UBND tỉnh báo cáo:
1. Các nội dung trình kỳ họp thứ 6 (giữa năm 2022) của HĐND tỉnh: (1) Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; (2) dự thảo Nghị quyết về kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2022; (3) dự thảo Nghị quyết về kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025; (4) dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh giai đoạn 2021 -2025; (5) Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; (6) dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh; (7) dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đảng, đoàn thể và các đối tượng chính sách người có công từ trần; (8) dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo không có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025. Thành phần mời dự: đại diện lãnh đạo BCS đảng UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh; thành phần khác do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
2. Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53- NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị khoá IX về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và Kết luận số 27-KL/TW ngày 02/8/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW và các nội dung theo Công văn số 883-CV/TU ngày 02/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thành phần mời dự: Đại diện lãnh đạo BCS đảng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; thành phần khác do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
Chiều:  - Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
          - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh dự họp Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Địa điểm: tại Sở Ngoại vụ. 
Tối:         - 17h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo Đề án 134. Địa điểm: tại Nhà khách Tỉnh ủy. Thành phần tiếp đoàn: theo Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 07/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Hội Người cao tuổi tỉnh.
Thứ năm (16/6):
Sáng:    - Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo Đề án 134 (Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Hội Người cao tuổi chuẩn bị nội dung theo Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 07/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy. Thành phần làm việc: theo Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 07/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: đại diện Thường trực Hội đồng Nhân nhân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở LĐ-TB&XH tỉnh, MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh.
Chiều- 15h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia dự họp Ban Chấp hành Hội hữu nghị. Địa điểm: tại phòng họp B - Tỉnh uỷ.
Thứ sáu (17/6):
Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự Hội nghị của Bộ Chính trị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương. Địa điểm: tại Thủ đô Hà Nội.
- 09h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) - HĐND tỉnh. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.

 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây