Lịch TT và BTVTU tuần thứ 24/2023 (Điều chỉnh)

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 24/2023 (Điều chỉnh)

Số kí hiệu 24/2023
Ngày ban hành 12/06/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 24 năm 2023 (từ ngày 12/6 đến ngày 16/6/2023)
------
Thứ Hai (12/6):
Sáng:       - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy làm việc với Tổ xây dựng báo cáo theo Quyết định 919-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy về dự thảo Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Thành phần dự họp: Các đồng chí theo Quyết định số 919-QĐ/TU, ngày 24/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Nguyễn Văn Khánh - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Trần Văn Xuân - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Trần Văn Lân - TUV, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đ/c Ma Ly Phước - TUV, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đ/c Đào Thị Lanh - TUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Lê Việt Hùng - TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Thanh Bình - TUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Đ/c Nguyễn Tín Nghĩa - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Đ/c Đào Thị Triển - Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Đ/c Đặng Thị Bích Nguyệt - Trưởng phòng Tổ chức đảng-Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh - Phó trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại điểm cầu của tỉnh (giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                   Nội dung, chương trình, thành phần dự: Theo Công văn số 1334-CV/TU ngày 08/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy chủ trì sát hạch tuyển chọn cán bộ tham gia Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh theo Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, chương trình, thông báo cán bộ tham gia sát hạch). Địa điểm: Phòng họp C- Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Các đồng chí theo Quyết định số 815- QĐ/TU ngày 31/01/2023 của BTV Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đ/c Nguyễn Hồng Trà - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đ/c Giang Thị Phương Hạnh - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
- 16h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy chủ trì họp Hội đồng sát hạch tuyển chọn cán bộ tỉnh. Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
Nội dung: Thông qua danh sách lớp tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh đối tượng 1 (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung).
Thành phần dự họp: Các đồng chí theo Quyết định số 815-QĐ/TU ngày 31/01/2023 của BTV Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đ/c Nguyễn Hồng Trà - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đ/c Giang Thị Phương Hạnh - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
Thứ Ba (13/6): 
Sáng:      Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy họp Thường trực BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị chương trình, nội dung). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                   Thành phần dự họp: Đ/c Nguyễn Minh Hợi - UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Hồng Trà - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Giang Thị Phương Hạnh - UVBTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đ/c Bùi Xuân Thắng - UVBTV, Giám đốc Công an tỉnh.
- 15h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy dự họp BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị chương trình, nội dung). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                   Thành phần dự họp: Các đồng chí theo Quyết định số 1013 - QĐ/TU ngày 08/6/2023 của BTV Tỉnh ủy, gồm: (1) Đ/c Nguyễn Minh Hợi - UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; (2) đ/c Nguyễn Hồng Trà - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; (3) đ/c Giang Thị Phương Hạnh - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; (4) đ/c Bùi Xuân Thắng - UVBTV, Giám đốc Công an tỉnh; (5) đ/c Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; (6) đ/c Nguyễn Quốc Bình - UVBTV, CHT’ Bộ CHQS tỉnh; (7) đ/c Vũ Tiến Điền - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; (8) đ/c Nguyễn Văn Khánh - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; (9) đ/c Phạm Thị Bích Thủy - TUV, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; (10) đ/c Đoàn Văn Bắc - TUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; (11) đ/c Lê Tiến Hiếu -  Giám đốc Sở Tư pháp; (12) đ/c Phạm Văn Thuấn - Chánh Thanh tra tỉnh; (13) đ/c Nguyễn Chí Toàn - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Thứ Tư (14/6):
Sáng:         - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 20/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Danh sách lớp tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh đối tượng 1. Mời dự nội dung 1: Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
2. Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh báo cáo: (1) Đề án nhân sự Đại hội; (2) Văn kiện Đại hội; (3) Công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Mời dự nội dung 1: Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Mời dự nội dung 2, 3: đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
3. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) Tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14; (2) Danh mục các chủ đề tham luận tại Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh; (3) Tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bình Phước và Công ty Cổ phần FPT.
4. Tổ xây dựng báo cáo theo Quyết định 919-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy thông qua dự thảo Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.  
Chiều:        - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 21/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Nội dung: BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Tờ trình số 351-TTr/BCSĐ, ngày 01/6/2023 về xin chủ trương tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; (2) Công văn số 431-CV/BCSĐ ngày 14/10/2022 về cấp bổ sung kinh phí trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bù Đăng; (3) Tờ trình số 333-TTr/BCSĐ ngày 25/5/2023 xin chủ trương về chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động của bệnh viện dã chiến K72; (4) Tờ trình số 332-TTr/BCSĐ ngày 25/5/2023 xin ý kiến việc giao cơ quan quản lý, tham mưu sử dụng nguồn vốn Quỹ Phát triển đất; (5) Báo cáo rà soát, đánh giá toàn diện toàn bộ các Quỹ ngoài ngân sách của tỉnh theo Kết luận số 625-KL/TU ngày 23/02/2023 của BTV Tỉnh ủy; (6) Tiến độ giải quyết vướng mắc liên quan đến Toà nhà Ký túc xá Trường Chính trị tỉnh theo Công văn số 1211 -CV/TU ngày 24/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (7) Việc thực hiện các dự án đã có kết luận chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với dự án đường Đồng Phú - Bình Dương và dự án Trụ sở hành chính tập trung tỉnh theo Công văn số 1311 - CV/TU ngày 18/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (8) dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Thành phần dự họp: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
Thứ năm (15/6):
Sáng:      - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                   Nội dung: Tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023; những vấn đề nổi lên, khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; kiến nghị, đề xuất (nếu có).
                   Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: Các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, các đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch-Đầu tư, NN&PTNT, Giao thông-Vận tải, Tài nguyên-Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh.
                   (Giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung).
Chiều:    - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 15/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Danh sách lớp tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh đối tượng 1.
2. Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh báo cáo: (1) Đề án nhân sự Đại hội; (2) Văn kiện Đại hội; (3) Công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.
                   3. UBKT Tỉnh ủy báo cáo: (1) Xin ý kiến về xử lý kỷ luật cán bộ đảng viên; (2) Xin chủ trương bổ sung Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Tỉnh ủy.
4. BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Tờ trình số 348-TTr/BCSĐ ngày 31/5/2023 về xin chủ trương đầu tư dự án "Đầu tư thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Chính quyền số, địa phương thông minh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025"; (2) Chủ trương giao đất cho UBND thị xã Bình Long để xây dựng Trường Tiểu học Thanh Bình; (3) Báo cáo số 363-BC/BCSĐ, ngày 07/6/2023 về tình hình triển khai đầu tư dự án xây dựng Trung tâm hành chính thị xã Bình Long; (4) dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
5. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) Tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14; (2) Tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bình Phước và Công ty Cổ phần FPT.
Thứ Sáu (16/6):
Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy dự chỉ đạo Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Xoài lần thứ V và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với sơ kết thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự chỉ đạo Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Ninh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với sơ kết thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Lộc Ninh.
Chiều:              - 14h00’: Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí tham gia Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                   Thành phần dự: Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có cán bộ tham gia Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1).
                   (giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, chương trình và mời các thành phần dự buổi gặp mặt).

- 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì làm việc với UBND tỉnh về giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023. Địa điểm: Tại Phòng họp G, UBND tỉnh

                  
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được .đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.


                                                                                  T/L BAN THƯỜNG VỤ
                                                                               PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

                                                                                                (Đã ký)
                                                                                 Đặng Hà Giang

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây