Lịch TT và BTVTU tuần thứ 25/2023

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 25/2023

Số kí hiệu VB2347
Ngày ban hành 16/06/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 25 năm 2023 (từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2023)
------
Thứ Hai (19/6)
Sáng:       - 08h00’Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạoĐ/c Nguyễn Minh Hợi - UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo dự Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức (Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Hội trường Ban Chấp hành Trung ương Đảng, số 1 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.
- 08h00’Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Đ/c Giang Thị Phương Hạnh - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo; Đ/c Bùi Xuân Thắng - UVBTV, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức tại điểm cẩu của tỉnh (Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung)Địa điểm:Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                  Thành phần dự họp: Các đồng chí thành viên BCĐ PCTN, TC tỉnh theo Quyết định số 1013 - QĐ/TU ngày 08/6/2023 của BTV Tỉnh ủy, gồm: (1) đ/c Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; (2) đ/c Nguyễn Quốc Bình - UVBTV, CHT’ Bộ CHQS tỉnh; (3) đ/c Vũ Tiến Điền - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; (4) đ/c Nguyễn Văn Khánh - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; (5) đ/c Phạm Thị Bích Thủy - TUV, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; (6) đ/c Đoàn Văn Bắc - TUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; (7) đ/c Lê Tiến Hiếu -  Giám đốc Sở Tư pháp; (8) đ/c Phạm Văn Thuấn - Chánh Thanh tra tỉnh; (9) đ/c Nguyễn Chí Toàn - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, MTTQVN tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phóng viên các cơ quan báo chí địa phương. 
 - 07h30’: Đ/c Nguyễn Hồng Trà - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đ/c Trần Tuyết Minh - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự khai giảng Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1). Địa điểm: Tại Học viện Viettel, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Thứ Ba (20/6):  
Sáng:      - 08h00’Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 2 và số 7 trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Địa điểm: Tại Phòng họp C-Tỉnh ủy. 
- 08h00’Đ/c Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh dự chỉ đạo Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Phước Long và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với sơ kết thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long
         - 08h00’Đ/c Nguyễn Hồng Trà - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự chỉ đạo Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với sơ kết thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Địa điểm: Tại Hội trường Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. 
                  - 07h30’Đ/c Nguyễn Quốc Bình - UVBTV, CHT’ Bộ CHQS tỉnh dự chỉ đạo Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bù Đốp và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với sơ kết thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Địa điểm: Tại Hội trường Huyện Bù Đốp. 
Chiều:        - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 22/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
                  Nội dung: 
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) dự thảo Kế hoạch, đề cương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về thực hiện công tác cán bộMời dự:Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
2. Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện kiểm tra, giám sát các cuộc thanh tra và thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
3. BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Tờ trình số 377-TTr/BCSĐ ngày 12/6/2023 về tham mưu Báo cáo giám sát chuyên đề về tình hình huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; (2) Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Phước; (3) Cho chủ trương phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP đối với 03 cơ sở nhà, đất đề xuất bán đấu giá trên địa bàn huyện Bù Đăng; (4) Cho chủ trương phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP đối với cơ sở nhà, đất đề xuất bán đấu giá trên địa bàn huyện Lộc Ninh và thị xã Chơn Thành; (5) Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị, đề xuất của thị xã Chơn Thành theo Thông báo  1133-TB/TU ngày 29/12/2022 của BTV Tỉnh ủyThành phần dự họp: do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
- 13h30’Đ/c Trần Tuyết Minh - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự chỉ đạo Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bù Đăng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với sơ kết thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Bù Đăng. 
Thứ Tư (21/6):
Sáng:      - 08h00’Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với đ/c Nguyễn Hồng Trà - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy về chỉ tiêu biên chế và việc phân bổ chỉ tiêu biên chế. Địa điểm: Tại Phòng họp C - Tỉnh  ủy. 
- 08h00’: Đ/c Vũ Tiến Điền UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng Đoàn đi thăm hỏi, động viên các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh và các cơ quan báo chí của tỉnh. Địa điểm: Các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh (Báo Nhân dân và Thông tấn xã Việt Nam); các cơ quan báo chí của tỉnh (Hội Nhà báo tỉnh, Đài Phát thanh-Truyền hình và Báo Bình Phước, Tạp chí Văn nghệ Bình Phước). 
                  Thành phần tham gia Đoàn: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh. 
- 08h00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự chỉ đạo Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Chơn Thành và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với sơ kết thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (thời gian 01 ngày)Địa điểm: Tại Hội trường Thị ủy Chơn Thành. 
- 07h30’Đ/c Bùi Xuân Thắng - UVBTV, Giám đốc Công an tỉnh dự chỉ đạo Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bù Gia Mập và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với sơ kết thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Địa điểm: Tại Huyện ủy Bù Gia Mập. 
Chiều:    - 14h00’Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy làm việc với Ngành Dân vận về kết quả công tác dân vận giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 (Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, chương trình)Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
              Thành phần dự họp: Lãnh đạo và trưởng, phó các phòng thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy; trưởng ban dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy thông báo)
- 14h00’Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ Bế mạc và trao giải liên hoan nghiệp vụ báo chí tỉnh Bình Phước lần thứ 1, năm 2023; Họp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023). Địa điểm: Tại Đài Phát thanh-Truyền hình và Báo Bình Phước.
Thứ năm (22/6):
Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội thảo khoa học đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực do Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường lầu 4, trụ sở làm việc số 58, đường Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều:    - 17h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ Khai mạc Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh lần thứ VI, năm 2023. Địa điểm: Tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao tỉnh.
Tối:        - 19h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự tiệc chiêu đãi. Địa điểm: Tại Tòa nhà Trung tâm, Trường Chính trị tỉnh. 
Thứ Sáu (23/6):
Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi khảo sát thực địa diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Địa điểm: Tại Căn cứ Mã Đà, ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú. 
              Thành phần cùng đi: Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh.
- 07h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnhdự và chỉ đạo Hội nghị lần thứ 11-UBMTTQVN tỉnh khóa IX đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh. 
Chiều:    - 14h00’Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 16/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
                  Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Dự thảo Kế hoạch, đề cương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về thực hiện công tác cán bộ
2. BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch về triển khai lập quy hoạch vị trí Sân bay chuyên dùng Hớn Quản; (2) Về tình hình thu NSNN năm 2022 và phương án xử lý các khoản tăng (giảm) thu năm 2022 (phần ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp. Thành phần dự họp: do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.

                  Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được .đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
 
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
   
     
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Thường trực và BTV"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây