Lịch TT và BTVTU tuần thứ 26/2024

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 26/2024

Số kí hiệu 26/2024
Ngày ban hành 23/06/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 26 năm 2024 (từ ngày 24/6 đến ngày 28/6/2024)
------
Thứ Hai (24/6):
   Sáng:       - 11h00’ – 11h10’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp Đoàn công tác Hội đồng tỉnh Jeollanamdo – Hàn Quốc đến chào xã giao. Địa điểm: Tại phòng Khánh tiết Tỉnh ủy.
                   - 11h10’ – 12h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hội đồng tỉnh Jeollanamdo – Hàn Quốc. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                   - 12h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự tiệc chiêu đãi Đoàn công tác Hội đồng tỉnh Jeollanamdo – Hàn Quốc. Địa điểm: Tại Nhà ăn Tỉnh ủy.
   Chiều:     - 15h00’ – 15h30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 24/2024. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung: BCS đảng UBND tỉnh thông qua: Đề án đề nghị công nhận thị xã Bình Long mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV; Đề án đề nghị công nhận thị xã Chơn Thành mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
                   - 15h30’ – 16h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 15/2024. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung: BCS đảng UBND tỉnh thông qua: Đề án đề nghị công nhận thị xã Bình Long mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV; Đề án đề nghị công nhận thị xã Chơn Thành mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
                   - 16h00’: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên họp thứ 19 (phiên họp chuyên đề). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                   Nội dung: BCS đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; (2) Đề án đề nghị công nhận thị xã Bình Long mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV; (3) Đề án đề nghị công nhận thị xã Chơn Thành mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV.
                   Thành phần dự: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh. Mời dự: Đ/c GĐ sở Nội vụ; GĐ sở Xây dựng, GĐ Tài chính, Cục trưởng Cục Thống kê; Chủ tịch UBND: thị xã Chơn Thành, thị xã Bình Long, huyện Hớn Quản.
Thứ Ba (25/6):
     Sáng:     - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 25/2024. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:  
                   1. BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; (2) Công văn số 457-CV/BCSĐ ngày 03/6/2024 của BCS đảng UBND tỉnh về gia hạn thời gian báo cáo phương án quy hoạch phân khu Khu đô thị Suối Cam; (3) Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị khóa XII và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
                   2. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; (2) Dự thảo Công văn hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện.
                   3. UBKT Tỉnh ủy thông qua: (1) Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; (2) Báo cáo nội dung thực hiện nội dung Thông báo số 1975-TB/TU ngày 12/4/2024 của Tỉnh ủy.
                    4. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: (1) Công tác cán bộ (Tờ trình số 774 -TTr/BTC ngày 21 /6/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy); mời dự: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; (2) Xin ý kiến giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm 2024; (3) xin ý kiến hiệp y khen thưởng cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
                   - 07h30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030 (lớp thứ 2). Địa điểm: Tại Phòng 202D, Trường Chính trị tỉnh
Thứ Tư (26/6):
    Sáng:        - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Địa điểm: Tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su Bình Phước.
    Chiều:    - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 16/2024. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    1. BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Về nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bình Phước, thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; (3) Công văn số 457-CV/BCSĐ ngày 03/6/2024 của BCS đảng UBND tỉnh về gia hạn thời gian báo cáo phương án quy hoạch phân khu Khu đô thị Suối Cam; (4) Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị khóa XII và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
                   2. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; (2) Dự thảo Công văn hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện.
                    3. UBKT Tỉnh ủy thông qua: Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024;
                   4. Đoàn Kiểm tra 1358 (theo Quyết định số 1358-QĐ/TU ngày 25/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy): Thông qua kết quả kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên. Thành phần dự: Trưởng, phó đoàn 1358.
                   5. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: (1) Công tác cán bộ; (2) Xin ý kiến giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm 2024; (3) xin ý kiến hiệp y khen thưởng cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Thứ năm (27/6):
    Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực Miền Nam năm 2024. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, thành phố HCM.
   Chiều:     - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp HĐND tỉnh phiên họp chuyên đề năm 2024. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ Sáu (28/6):
    Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
                   - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp giữa năm 2024. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                   - 10h00’ – 10h15’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ (Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng Khánh tiết Tỉnh ủy
                   Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
                   - 10h15’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Thủ trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                   Thành phần dự: Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Thủ trương các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Họp Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh, lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Địa điểm: Hội trường cơ quan UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
                    Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)            

Đặng Hà Giang      
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Thường trực và BTV"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây